Regionalní zpravodajský portál prostějovska.

tiskStalo se 31. prosince

Stalo se  31. prosince
31.12.2017 07:31

Dne 31. prosince 1879 představil Thomas Alva Edison svou žárovku. Žárovka je jednoduché zařízení k přeměně elektrické energie na světlo. Funguje na principu zahřívání tenkého, obvykle wolframového vodiče elektrickým proudem, který jím protéká. Při vysoké teplotě vlákno žárovky září především v infračervené oblasti, zčásti i ve viditelném světle. U přežhavených žárovek (projekční typy, halogeny apod.) najdeme ve spektru i ultrafialové záření, avšak baňka žárovky z obyčejného skla je pro ultrafialové záření prakticky nepropustná. Z optického hlediska se vlákno žárovky nechová jako absolutně černý zářič, ale jako by bylo o několik set kelvinů teplejší (wolfram je selektivní zářič). Obyčejná žárovka se dosud často používá v domácnostech a je také základem většiny přenosných svítidel. V automobilových světlometech nebo v domácnostech, když má být světlo soustředěno do jednoho místa, se často využívají halogenové žárovky. Mezi hlavní výhody žárovky, jako světelného zdroje, patří vysoce automatizovaná výroba, vynikající podání barev, možnost přímého napájení z elektrické sítě, absence zdraví škodlivých látek. Mezi nevýhody patří především nízká účinnost a měrný výkon, a velká závislost parametrů (včetně životnosti) na napájecím napětí.

Dne 31. prosince 1970 se rozpadla britská skupina The Beatles. V roce 1991 dne 31. prosince ve 24.00 oficiálně zanikl Sovětský svaz; už v srpnu téhož roku se osamostatnily pobaltské republiky. O rok později, 31. prosince 1992 ve 24.00 zaniklo Československo (ČSFR), rozdělilo se na Českou republiku a Slovenskou republiku. Poslední den roku 1999 rezignoval Boris Jelcin, první ruský demokraticky zvolený prezident, a jmenoval Vladimíra Putina úřadujícím prezidentem. Dne 31. prosince 2002 ve 24.00 přestaly existovat okresní úřady, jejichž pravomoc přešla od 1. ledna 2003 na obce s rozšířenou působností. A konečně – poslední prosincový den roku 2002 ve 24.00 hodin se přestává užívat název „rum“ pro destilát, vyráběný z brambor; od 1. 1. 2003 se smí prodávat už jen pod názvem tuzemák

Svátek má dnes Silvestr. Slaví se hromadně, Silvestrovské oslavy, to je vlastně největší hromadný mejdan v roce. Bujaré oslavy posledního dne roku spojené často s větší či menší konzumací alkoholu a o půlnoci se zábavnou pyrotechnikou. Mužské křestní jméno Silvestr (také Silvester) má svůj původ v latině. Vyvinulo se z latinského slova „silva” s významem „les”, případně přídavného jména „silvestris” s významem „lesní”. Jméno se tak překládá jako „lesní muž”, „muž z lesa”. U nás nejde o obvyklé jméno, je na 618. příčce statistiky oblíbených jmen. Nosí je u nás zhruba čtyři stovky mužů (v Prostějově 6) a jejich věkový průměr je 49 roků.

A nakonec parnostika - O Silvestru papeži snížek si již poleží. Nebo - Jak byl celý rok samá voda a blato, na Silvestra nenapadne zlato. Krásně si ten poslední den v roce 2017 užijte.

(Zdroj a foto: Wikipedie)


Zpět facebook sdílet na FACEBOOKU

Vážení čtenáři, pokud váš vzkaz obsahuje velmi ostrou kritiku
nebo dokonce obvinění z protiprávního jednání konkrétních
osob nebo organizací, je nezbytné, abyste na sebe uvedli
aspoň jeden platný kontakt (výhradně pro potřeby redakce).
Napomůžete tím zveřejnění.

Jméno:
E-mail:
Komentář:
 

kod

     
 
Napsali jste nám

Potřebují se zbavit starého harampádí, kartonových krabic či jiného nepořádku? Není nic jednoduššího, než vše vyhodit u kontejnerů na separovaný odpad. A možná mají ještě prima pocit, že vlastně třídí! Co na tom, že jejich nepořádek musí někdo jiný uklidit...

Poblíž křižovatky Rumunské a Krokovy ulice někdo vyhodil do kontejneru na papír velkou prázdnou krabici, která kontejner celý zaplnila, několik dalších pak rozmístil na chodník kolem. Po dvou dnech, zcela podle pravidla, že kde je malá hromada nepořádku, hned do ní někdo něco přidá, sem přibyla stará vyhozená sedačka, hromádka bioodpadu a dvě pneumatiky. Tak máme hezký výhled z okna. Vždycky mě to docela vytočí, protože já s každou maličkostí letím do sběrného dvora. Myslíte, že se někdy naučíme udržovat prostředí kolem sebe hezké?

O. N.

Když nic jiného, upozorní vás na to vrčení techniky. V okolí Mozartovy ulice a v Rumunské nedávno ořezali stromy a v těchto dnech pracovníci firmy ASA likvidují větve pomocí štěpkovačky. Chvilka hluku, a následně je všude kolem pořádek.

Blanka S. 

Kácení stromů vždy vzbuzuje pozornost obyvatel a většinou i negativní reakce. Stejně tomu bylo v minulých dnech, kdy musely být kvůli kanalizaci vykáceny naprosto zdravé a vzrostlé lípy v Komenského ulici. Podle sdělení mluvčí radnice Jany Gáborové zde budou vysázeny opět lípy velkolisté a půjde o stromy, které budou mít ve výšce 1,3 metru obvod kmene minimálně 18 centimetrů.

„Je to sice velmi krásné, ale takové mladé stromky s malou korunou nemohou ve městě nahradit vzrostlé a velké koruny s množstvím zelených listů. Prostějov patří mezi velmi prašná města a kácení vzrostlé zeleně zdejšímu ovzduší určitě neprospívá. Mám pocit, že v poslední době šlo k zemi mnoho velkých stromů,“ napsala jedna z našich čtenářek. Co si o tom myslíte vy?  

zobrazit všechny
Řádková inzerce