Regionalní zpravodajský portál prostějovska.

tiskKasko: opozice hrozí žalobou za podvod, město nařčení odmítá

Kasko: opozice hrozí žalobou za podvod, město nařčení odmítá
06.03.2013

Prostějov - Vypadá to, že opozici došla trpělivost. Klub prostějovských zastupitelů za TOP 09 v úterý oznámil, že zvažuje podnět ke státnímu zastupitelství, aby prošetřilo možnost, že byl v souvislosti s výběrem návrhu a schvalováním smlouvy o smlouvách budoucích mezi radnicí a firmou Manthellan spáchán trestný čin podvodu.

Společnost Manthellan má v lokalitě současného Kaska vybudovat prodejní galerii za miliardu, což se části Prostějovanů nelíbí. Petici za zachování Kaska, které má jít k zemi kvůli prodejnímu komplexu, podepsalo více než dva tisíce lidí. Kritici tvrdí, že smlouva je pro město nevýhodná. Vadí jim především to, že minulé zastupitelstvo slíbilo investorovi levně prodat pozemky v centru Prostějova v podstatě bez záruk, že za společenský sál Kaska vznikne náhrada. Vedení města nařčení opakovaně odmítá.

Zastupitelé Prostějova za TOP 09 podali loni v říjnu podnět okresnímu státnímu zastupitelství k podání žaloby o neplatnost smlouvy. Nyní se rozhodují, zda se na zastupitelství obrátí ve věci možného podvodu. Bezprostředním podnětem bylo zřejmě vyjádření radního Jiřího Pospíšila.

matyasek.jpg

„Pan první náměstek primátora Jiří Pospíšil 25. února sdělil, že postup zastupitelů považuje za obstrukční krok, neboť prý v této věci policie, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, ministerstvo vnitra, okresní, krajský a nově i Nejvyšší soud neshledaly žádné pochybení. My od počátku volebního období prokazujeme, že smlouva vykazuje závažné vady po právní i věcné stránce. Že smlouva nemusí být v pořádku, ukazuje i doporučení ministerstva vnitra, aby otázka posouzení platnosti byla předložena soudu," uvádí zastupitelé za TOP 09 a vznáší otázku, proč se vedení města v čele s náměstkem Jiřím Pospíšilem prověření smlouvy soudem vehementně brání.

„Je zarážející postoj, kdy se někdo cítí být soudcem a prohlašuje, že činíme v této věci pouze obstrukční kroky," podotýká předseda klubu TOP 09 Aleš Matyášek.

Jiří Pospíšil to považuje za cílenou personifikaci útoku na svou osobu a říká, že jako člen rady v minulém období nebyl účasten jednání s investorem a vycházel z informací, které byly dostupné radním i zastupitelům.

Pospisil.jpg„Po mém nástupu do funkce místostarosty jsem dostal do kompetence řešení majetkoprávních záležitostí města. Proto jsem vešel s investorem neprodleně v jednání, jehož výsledkem bylo značné vylepšení pozice města ve vzájemném smluvním vztahu. O tom byli zastupitelé také informováni. Jsem přesvědčen, že jsem ze své pozice pro průhlednost kroků města udělal maximum. Pokud má někdo jiný názor, nechť koná. Ať opětovně dojde k prověření údajných pochybností a vyslovení definitivního závěru," říká rezolutně Jiří Pospíšil s tím, že nikdo z vedení města absolutně nebrání posouzení situace ze strany státních orgánů.

Matyášek zdůrazňuje, že volení zástupci občanů mají povinnost umožnit kontrolu platnosti smlouvy, zvláště když značná část lidí vyjádřila v petici své pochybnosti.

„Vedení města buď podává zmatené informace k okolnostem vzniku smlouvy, nebo se je snaží přímo zamlčet. Jde zejména o transparentnost výběru návrhu, kdy nebyly dodrženy podmínky dané zastupitelstvem už v roce 2008. Zastupitelům byla zamlčena závažná skutečnost, že právní zástupce města nedoporučil smlouvu schválit. Dostali tak na stůl smlouvu právně vadnou a zcela nevýhodnou," podotýká Matyášek. „Veškeré informace byly zastupitelům z mé strany sděleny," oponuje Jiří Pospíšil.

Lidé, kteří v minulém volebním období seděli v radě města, byli Matyáškem požádáni o vysvětlení. „Do dnešního dne ho žádný z nich neposkytl," tvrdí předseda opozičního klubu.

„Není to pravda, panu Matyáškovi byly zaslány nejméně dva dopisy vysvětlující postup rady a zastupitelstva v této věci v minulém volebním období," uvádí Jana Gáborová, tisková mluvčí magistrátu.

K podnětu žaloby o neplatnost smlouvy si státní zastupitelství vyžádalo další podklady a záležitost momentálně zkoumá. Je v jeho kompetenci žalobu podat.


Otevřený dopis 1. náměstku primátora Mgr. Jiřímu Pospíšilovi


Vážený pane náměstku,

dne 25. 2. 2013 jste v prostějovském periodiku sdělil, že zastupitelé podali již několikerou stížnost ve věci Manthellan. Zastupitelé zvolení občany města Prostějova, aby hájili jejich zájmy, podali celkem dva podněty státním orgánům v této věci.

První na ministerstvo vnitra o prošetření věci. To  doporučilo obrátit se s problémem platnosti smlouvy s Manthellanem na soud. Druhý, zcela v intencích doporučení náměstka ministra vnitra, byl podán na Okresní státní zastupitelství. V obou případech se nejedná o stížnost, ale o podněty ke státním orgánům k činnosti, která vyplývá z jejich kompetencí. V plnění povinností volených zástupců občanů města tedy vidíte obstrukční kroky?

Vaše interpretace závazných stanovisek různých orgánů a Váš vývod, že na jejich základě neexistuje žádné pochybení, je třeba opravit. Otázku pochybení totiž zastupitelé za TOP09 ve svých podnětech zatím neřeší. Zastupitelé za TOP09 se svými podněty snaží dospět k vyřešení otázky platnosti smlouvy se společností Manthellan. O této smlouvě je občanům známo, že existuje a že byla předmětem žaloby našeho spoluobčana. Soudní rozhodnutí, která k této žalobě byla vydána, se otázkou platnosti smlouvy vůbec nezabývala. Nesnažte se proto občanům tvrdit, že věc již je vyřešena. Není tomu tak!

Zůstává tedy stále pochybnost o platnosti smlouvy s Manthellanem. Žádný z orgánů Vámi uvedených (Policie, ÚOHS, soudy) se totiž doposud otázkou platnosti smlouvy nezabýval. Vaše přání, že tomu tak bylo, je pouze otcem myšlenky.

Vážený pane náměstku, pokud by Vaše jistota o platnosti smlouvy byla tak skálopevná, jak ji prezentujete, jistě se k našemu úsilí o její soudní prověření připojíte. Protože jste ale byl jedním z předkladatelů ke schválení a víte, že předkladatelé zamlčeli, že smlouva nebyla právníky doporučena ke schválení, chápeme, že máte jisté obavy z možnosti, že soud skutečně označí smlouvu za neplatnou.

Ve svém komentáři napadáte své kolegy pro změnu názoru. Uvědomte si prosím, že jste právě Vy byl jedním z 11 členů rady, která věděla, že smlouva nebyla ke schválení doporučená. Zastupitelé se tuto skutečnost dozvěděli až téměř s dvouletým zpožděním. Přesně 2. 5. 2012. Tak dlouho jsme se snažili o získání pravdivých informací, které jste Vy sám do posledního okamžiku tajil. Dokonce jste nepravdivě informoval, že žádná právní analýza nebyla provedena. Přitom jste věděl, že 14. 1. 2010 byla podepsána smlouva s právníky o právní pomoci při tvorbě smlouvy se společností Manthellan. Ti 2. 6. 2010 právní analýzu návrhu smlouvy předložili.

S doporučením neschválit. Proč o tom nebyli zastupitelé při schvalování radou předloženého návrhu dne 29. 6. 2010 informováni?

Dosud jste neodpověděl na výzvu k vysvětlení těchto skutečností. Věřte, pane náměstku, že k této věci připravujeme další, ne stížnost, ale podnět.

Ve svém komentáři uvádíte, že postoji zastupitelů, který reflektuje pochybnosti o platnosti smlouvy, nerozumíte. Uvádíte, že tomu nerozumí ani občané, se kterými jste mluvil. Na stole však máte petici jiné skupiny asi 2000 občanů. Ti zase nerozumí postoji Vašemu. Nemyslíte, že k uklidnění situace by spíše než Vaše invektivy vůči kolegům v zastupitelstvu přispělo opravdové posouzení platnosti tolik zpochybněné smlouvy? To lze podle doporučení ministerstva vnitra pouze před soudem.

Zastupitelé města Prostějova za TOP09

(das)

Diskuze:

Roman: Možná by stálo za to odcitovat či zveřejnit i odkaz ze stanoviska právní kanceláře najaté městem uvedené zde http://www.top09-prostejov.cz/images/dokumenty/stanovisko_pravni_kancelare.pdf. Ukáže to na to, že pozice města nebyla vhodně nastavena v rovině vymožení toho, co vlastně chce záměrem realizovat a přes zamítavé stanovisko, které bylo ZAMLČENO zastupitelům, byla smlouva předána ke schválení zastupitelům, aniž se mluvilo o rizicích a odchýlení se od původního záměru.

Pavel D. F. Hrubý: Obávám se, že proti hydře mafie, v jejímž čele stojí nejvyšší představitelé tohoto státu včetně dosluhujícího prezidenta, není žádná obrana. Pokud by se náhodou nějaký další soud konal, bude to opět zameteno pod koberec a opět budou chudáci žalující platit za svoje konání výpalné mafii. Jedinou šancí je, že kupní síla obyvatel Prostějova poklesne díky všeobecné bídě natolik, že sám Manthellan od svého záměru ustoupí. Tady už dávno nejde o město a občany, ale jen a pouze o to, kdo víc urve z plného měšce špinavých peněz.

HN: Kauza Manthellan je podle mne nikoliv zpackaná, ale precizně a sofistikovaně připravená akce stavební lobby na střední Moravě. Kasko koupilo město za pakatel. Zřejmě v té době ale někoho napadl geniální scénář privatizace... A dál už to znáte. Je to hra pro velké hráče a potenciální milionáře. Riziko minimální, to ponese Prostějov. Kdo chce, ten to vidí.

Jan: Vyjadřuji plnou podporu krokům zastupitelů, které vedou k soudnímu prokázání neplatnosti smlouvy a k rozkrytí skutečné motivace radních, kteří se dosud snažili aktivitu Mathellanu prosazovat. Kéž by jim to v důsledku zlomilo jejich pomyslný vaz. Podobných švindlů či přímo hospodářských trestných činů již bylo spácháno více.


Zpět facebook sdílet na FACEBOOKU

Vážení čtenáři, pokud váš vzkaz obsahuje velmi ostrou kritiku
nebo dokonce obvinění z protiprávního jednání konkrétních
osob nebo organizací, je nezbytné, abyste na sebe uvedli
aspoň jeden platný kontakt (výhradně pro potřeby redakce).
Napomůžete tím zveřejnění.

Jméno:
E-mail:
Komentář:
 

kod

     
 
Napsali jste nám

Potřebují se zbavit starého harampádí, kartonových krabic či jiného nepořádku? Není nic jednoduššího, než vše vyhodit u kontejnerů na separovaný odpad. A možná mají ještě prima pocit, že vlastně třídí! Co na tom, že jejich nepořádek musí někdo jiný uklidit...

Poblíž křižovatky Rumunské a Krokovy ulice někdo vyhodil do kontejneru na papír velkou prázdnou krabici, která kontejner celý zaplnila, několik dalších pak rozmístil na chodník kolem. Po dvou dnech, zcela podle pravidla, že kde je malá hromada nepořádku, hned do ní někdo něco přidá, sem přibyla stará vyhozená sedačka, hromádka bioodpadu a dvě pneumatiky. Tak máme hezký výhled z okna. Vždycky mě to docela vytočí, protože já s každou maličkostí letím do sběrného dvora. Myslíte, že se někdy naučíme udržovat prostředí kolem sebe hezké?

O. N.

Když nic jiného, upozorní vás na to vrčení techniky. V okolí Mozartovy ulice a v Rumunské nedávno ořezali stromy a v těchto dnech pracovníci firmy ASA likvidují větve pomocí štěpkovačky. Chvilka hluku, a následně je všude kolem pořádek.

Blanka S. 

Kácení stromů vždy vzbuzuje pozornost obyvatel a většinou i negativní reakce. Stejně tomu bylo v minulých dnech, kdy musely být kvůli kanalizaci vykáceny naprosto zdravé a vzrostlé lípy v Komenského ulici. Podle sdělení mluvčí radnice Jany Gáborové zde budou vysázeny opět lípy velkolisté a půjde o stromy, které budou mít ve výšce 1,3 metru obvod kmene minimálně 18 centimetrů.

„Je to sice velmi krásné, ale takové mladé stromky s malou korunou nemohou ve městě nahradit vzrostlé a velké koruny s množstvím zelených listů. Prostějov patří mezi velmi prašná města a kácení vzrostlé zeleně zdejšímu ovzduší určitě neprospívá. Mám pocit, že v poslední době šlo k zemi mnoho velkých stromů,“ napsala jedna z našich čtenářek. Co si o tom myslíte vy?  

zobrazit všechny
Řádková inzerce