Regionalní zpravodajský portál prostějovska.

tiskZítřejší schůze rady města bude v Seči

Zítřejší schůze rady města bude v Seči
13.05.2019 08:00

Zítra se na svém jednání sejdou členové Rady města Prostějova. Schůze se uskuteční od 10:30 hodin v jednací místnosti lesní školky Seč obchodní společnosti Lesy města Prostějova, s. r.o.

Na programu má řadu důležitých bodů. Radní mimo jiné projednají záležitosti Městské policie Prostějov, udělení výjimky z OZV o zákazu konzumace alkoholických nápojů - Prostějovské léto, schválí přijetí dotace z rozpočtu OlK pro JSDH, projednají závěrečný účet statutárního města Prostějova za rok 2018 a schválí účetní závěrky statutárního města Prostějova za rok 2018, budou se zabývat možností odpočtu DPH u rekonstrukce Společenského domu, výstavby parkovacího domu a městské tržnice. Dále pověří členy Zastupitelstva města Prostějova k provádění sňatečných obřadů, projednají dotace pro rozvoj a investice, bezúplatný převod kompostérů a nádob na bioodpad a vyhlášení záměru výpůjčky bytu v Kostelecké ulici (velodrom). (red)


Zpět facebook sdílet na FACEBOOKU

Vážení čtenáři, pokud váš vzkaz obsahuje velmi ostrou kritiku
nebo dokonce obvinění z protiprávního jednání konkrétních
osob nebo organizací, je nezbytné, abyste na sebe uvedli
aspoň jeden platný kontakt (výhradně pro potřeby redakce).
Napomůžete tím zveřejnění.

Jméno:
E-mail:
Komentář:
 

kod

     
 
Firemní noviny
FixArt je specialista na webdesign

Máme v hlavě komplexní řešení od A do Z.

Napsali jste nám

Potřebují se zbavit starého harampádí, kartonových krabic či jiného nepořádku? Není nic jednoduššího, než vše vyhodit u kontejnerů na separovaný odpad. A možná mají ještě prima pocit, že vlastně třídí! Co na tom, že jejich nepořádek musí někdo jiný uklidit...

Poblíž křižovatky Rumunské a Krokovy ulice někdo vyhodil do kontejneru na papír velkou prázdnou krabici, která kontejner celý zaplnila, několik dalších pak rozmístil na chodník kolem. Po dvou dnech, zcela podle pravidla, že kde je malá hromada nepořádku, hned do ní někdo něco přidá, sem přibyla stará vyhozená sedačka, hromádka bioodpadu a dvě pneumatiky. Tak máme hezký výhled z okna. Vždycky mě to docela vytočí, protože já s každou maličkostí letím do sběrného dvora. Myslíte, že se někdy naučíme udržovat prostředí kolem sebe hezké?

O. N.

Když nic jiného, upozorní vás na to vrčení techniky. V okolí Mozartovy ulice a v Rumunské nedávno ořezali stromy a v těchto dnech pracovníci firmy ASA likvidují větve pomocí štěpkovačky. Chvilka hluku, a následně je všude kolem pořádek.

Blanka S. 

Kácení stromů vždy vzbuzuje pozornost obyvatel a většinou i negativní reakce. Stejně tomu bylo v minulých dnech, kdy musely být kvůli kanalizaci vykáceny naprosto zdravé a vzrostlé lípy v Komenského ulici. Podle sdělení mluvčí radnice Jany Gáborové zde budou vysázeny opět lípy velkolisté a půjde o stromy, které budou mít ve výšce 1,3 metru obvod kmene minimálně 18 centimetrů.

„Je to sice velmi krásné, ale takové mladé stromky s malou korunou nemohou ve městě nahradit vzrostlé a velké koruny s množstvím zelených listů. Prostějov patří mezi velmi prašná města a kácení vzrostlé zeleně zdejšímu ovzduší určitě neprospívá. Mám pocit, že v poslední době šlo k zemi mnoho velkých stromů,“ napsala jedna z našich čtenářek. Co si o tom myslíte vy?  

zobrazit všechny
Řádková inzerce