Regionalní zpravodajský portál prostějovska.

tiskZastupitelé za TOP09: Postup města je nezákonný

Zastupitelé za TOP09: Postup města je nezákonný
14.01.2013

Prostějov - Klub zastupitelů za TOP09 požaduje svolání mimořádného zastupitelstva v souvislosti s nezákonným postupem vedení města Prostějova při podání „Oznámení záměru na výstavbu Galerie Prostějov ke zjišťovacímu řízení EIA".


Statutární město Prostějov podalo Oznámení záměru výstavby projektu Galerie Prostějov za účelem zjištění vlivu na životní prostředí. Podle zákona, který upravuje postup při podávání oznámení záměrů, má být oznamovatelem záměru ten, kdo jej hodlá provést. Oznamovatelem tedy měla být společnost Manthellan.

Zastupitelstvo města Prostějova nebylo o podání oznámení ze strany města vůbec informováno, i když jednání zastupitelstva proběhlo den po zveřejnění oznámení Krajským úřadem Olomouckého kraje.

Z dokumentace EIA bylo zjištěno, že text oznámení byl zpracován už v listopadu 2012. Krajskému úřadu však bylo podáno až těsně před Vánocemi. Termín podání připomínek byl stanoven na 7. ledna 2013. Z tohoto období bylo prakticky po deset dní z důvodu svátků a volných dní znemožněno občanům a organizacím podat svoje vyjádření.

Oznamovatel - statutární město Prostějov - je současně dotčeným územně samosprávným celkem. Odtud plyne, že pokud bylo oznamovatelem statutární město Prostějov (bez vědomí nejvyššího orgánu) a je také dotčeným územně samosprávným celkem, bude se tedy Statutární město Prostějov vyjadřovat ke svému vlastnímu (dle uvedeného IČ) oznámení. Jistě i zaujatý pozorovatel v této smyčce odhalí absolutní střet zájmů.

Klub zastupitelů za TOP09 žádá statutárního zástupce primátora o co nejrychlejší svolání mimořádného jednání Zastupitelstva statutárního města Prostějova k projednání výše zmíněného protizákonného postupu a ohrožení oprávněných zájmů občanů. Současně žádá, aby byla pro toto jednání učiněna výjimka z jednacího řádu pro zastupitele i občany města ze stanoveného limitu dvě minuty tak, aby se občané k této problematice mohli řádně a svobodně vyjádřit.

Klub zastupitelů TOP09


Zpět facebook sdílet na FACEBOOKU  komentářenapsat komentář

Další články:související kauzy |
 
Firemní noviny
FixArt je specialista na webdesign

Máme v hlavě komplexní řešení od A do Z.

Napsali jste nám

Potřebují se zbavit starého harampádí, kartonových krabic či jiného nepořádku? Není nic jednoduššího, než vše vyhodit u kontejnerů na separovaný odpad. A možná mají ještě prima pocit, že vlastně třídí! Co na tom, že jejich nepořádek musí někdo jiný uklidit...

Poblíž křižovatky Rumunské a Krokovy ulice někdo vyhodil do kontejneru na papír velkou prázdnou krabici, která kontejner celý zaplnila, několik dalších pak rozmístil na chodník kolem. Po dvou dnech, zcela podle pravidla, že kde je malá hromada nepořádku, hned do ní někdo něco přidá, sem přibyla stará vyhozená sedačka, hromádka bioodpadu a dvě pneumatiky. Tak máme hezký výhled z okna. Vždycky mě to docela vytočí, protože já s každou maličkostí letím do sběrného dvora. Myslíte, že se někdy naučíme udržovat prostředí kolem sebe hezké?

O. N.

Když nic jiného, upozorní vás na to vrčení techniky. V okolí Mozartovy ulice a v Rumunské nedávno ořezali stromy a v těchto dnech pracovníci firmy ASA likvidují větve pomocí štěpkovačky. Chvilka hluku, a následně je všude kolem pořádek.

Blanka S. 

Kácení stromů vždy vzbuzuje pozornost obyvatel a většinou i negativní reakce. Stejně tomu bylo v minulých dnech, kdy musely být kvůli kanalizaci vykáceny naprosto zdravé a vzrostlé lípy v Komenského ulici. Podle sdělení mluvčí radnice Jany Gáborové zde budou vysázeny opět lípy velkolisté a půjde o stromy, které budou mít ve výšce 1,3 metru obvod kmene minimálně 18 centimetrů.

„Je to sice velmi krásné, ale takové mladé stromky s malou korunou nemohou ve městě nahradit vzrostlé a velké koruny s množstvím zelených listů. Prostějov patří mezi velmi prašná města a kácení vzrostlé zeleně zdejšímu ovzduší určitě neprospívá. Mám pocit, že v poslední době šlo k zemi mnoho velkých stromů,“ napsala jedna z našich čtenářek. Co si o tom myslíte vy?  

zobrazit všechny
Řádková inzerce