Regionalní zpravodajský portál prostějovska.

tiskVýstavba Manthellanu: samé pozitivní vlivy?

Výstavba Manthellanu: samé pozitivní vlivy?
28.12.2012

Prostějov - Výstavba obchodního centra Manthellanu podle zpracované studie EIA nebude mít vliv na kulturní památky, naopak vliv na hmotný majetek bude vzhledem k současnému stavu pozitivní. Výstavba nebude zdrojem zápachu, přestože se má na vyvezení 150 000 metrů krychlových zeminy podílet 11 000 nákladních aut. Hydrogeologická studie uvedené oblasti zatím zpracována nebyla, tudíž občanské sdružení ProProstějov se ptá, zda v případě přerušení výkopových prací nebude mít Prostějov novou turistickou atrakci - největší bazén na střední Moravě.

„Bazén o kubatuře neuvěřitelných 150 000 metrů krychlových a hloubce 10 metrů se má bagrovat v těsné blízkosti centra Prostějova. Tento objem zeminy bude vyvezen celkovým počtem 11 000 nákladních aut, což dle vyjádření EIA neovlivní negativně životní prostředí v Prostějově. Výstavba ani provoz záměru prý nebudou zdrojem zápachu. Copak náklaďáky nesmrdí?" ptá se aktivista Jan Navrátil. „Hydrogeologická studie v těchto místech zatím zpracována nebyla, ale čilý stavební a dopravní ruch určitě bude mít nulový vliv na kulturní památky v centru," uvažuje a předesílá, že v případě přerušení výkopových prací z důvodů finančních či jiných - například archeologických - bude mít Prostějov novou turistickou atrakci.

EIA, která hodnotí dopad obchodního centra na životní prostředí, označuje vliv na okolní kulturní památky jako nulový a vliv na hmotný majetek jako pozitivní - dojde k náhradě málo hodnotných objektů za moderní, splňující současné technické i estetické požadavky na výstavbu. Hodnocený záměr byl ale předložen k posouzení v jediné variantě, co se týče jeho umístění, technického i technologického řešení. Vzhledem k této situaci lze jako jedinou alternativu pro srovnání použít takzvanou nulovou variantu, to znamená nerealizování záměru.

„Jako náhrada za zrušené KASCentrum může sloužit Městské divadlo a Národní dům," tvrdí posuzovatelka záměru. Faktem ale je, že konečné rozhodnutí tohoto druhu leží výhradně na bedrech města. A to i v otázce financí.

Zda je načasování uveřejnění těchto informací a spolu s nimi i přerušení Regulačního plánu města na úřední desce či webu města v průběhu Vánoc náhodné, nebo šikovně cílené, je otázkou.

(dah)


Zpět facebook sdílet na FACEBOOKU

Vážení čtenáři, pokud váš vzkaz obsahuje velmi ostrou kritiku
nebo dokonce obvinění z protiprávního jednání konkrétních
osob nebo organizací, je nezbytné, abyste na sebe uvedli
aspoň jeden platný kontakt (výhradně pro potřeby redakce).
Napomůžete tím zveřejnění.

Jméno:
E-mail:
Komentář:
 

kod

     


Další články:související kauzy |
 
Firemní noviny
FixArt je specialista na webdesign

Máme v hlavě komplexní řešení od A do Z.

Napsali jste nám

Potřebují se zbavit starého harampádí, kartonových krabic či jiného nepořádku? Není nic jednoduššího, než vše vyhodit u kontejnerů na separovaný odpad. A možná mají ještě prima pocit, že vlastně třídí! Co na tom, že jejich nepořádek musí někdo jiný uklidit...

Poblíž křižovatky Rumunské a Krokovy ulice někdo vyhodil do kontejneru na papír velkou prázdnou krabici, která kontejner celý zaplnila, několik dalších pak rozmístil na chodník kolem. Po dvou dnech, zcela podle pravidla, že kde je malá hromada nepořádku, hned do ní někdo něco přidá, sem přibyla stará vyhozená sedačka, hromádka bioodpadu a dvě pneumatiky. Tak máme hezký výhled z okna. Vždycky mě to docela vytočí, protože já s každou maličkostí letím do sběrného dvora. Myslíte, že se někdy naučíme udržovat prostředí kolem sebe hezké?

O. N.

Když nic jiného, upozorní vás na to vrčení techniky. V okolí Mozartovy ulice a v Rumunské nedávno ořezali stromy a v těchto dnech pracovníci firmy ASA likvidují větve pomocí štěpkovačky. Chvilka hluku, a následně je všude kolem pořádek.

Blanka S. 

Kácení stromů vždy vzbuzuje pozornost obyvatel a většinou i negativní reakce. Stejně tomu bylo v minulých dnech, kdy musely být kvůli kanalizaci vykáceny naprosto zdravé a vzrostlé lípy v Komenského ulici. Podle sdělení mluvčí radnice Jany Gáborové zde budou vysázeny opět lípy velkolisté a půjde o stromy, které budou mít ve výšce 1,3 metru obvod kmene minimálně 18 centimetrů.

„Je to sice velmi krásné, ale takové mladé stromky s malou korunou nemohou ve městě nahradit vzrostlé a velké koruny s množstvím zelených listů. Prostějov patří mezi velmi prašná města a kácení vzrostlé zeleně zdejšímu ovzduší určitě neprospívá. Mám pocit, že v poslední době šlo k zemi mnoho velkých stromů,“ napsala jedna z našich čtenářek. Co si o tom myslíte vy?  

zobrazit všechny
Řádková inzerce