Regionalní zpravodajský portál prostějovska.

tiskÚzemní plán? Nejhlasitější nesouhlas zněl na adresu multifunkčního centra v Jezdecké

Územní plán? Nejhlasitější nesouhlas zněl na adresu multifunkčního centra v Jezdecké
17.12.2013 16:18

Prostějov – Město, jehož obyvatelé myslí momentálně na stromeček, kapra, cukroví a volno v práci, řeší svou budoucnost na řadu let dopředu. Veřejné projednávání územního plánu Prostějova se konalo včera, to znamená týden před Vánocemi. K tomu ještě před Štědrým dnem musí úředníci, kteří se shodou okolností právě teď stěhují z jednoho konce města na druhý, dostat na stůl námitky a připomínky, jinak na ně nebudou brát zřetel. Podle průběhu schůzky občanů s tvůrci územního plánu lze soudit, že písemných výhrad nebude málo.

Jestliže k původnímu návrhu z roku 2011 padlo 164 oficiálních námitek a připomínek, po dvou letech mohou být namířeny jen proti změnám v přepracované podobě. Samozřejmě ne všechny společné představy vedení radnice a architektů z brněnské kanceláře Knesl a Kynčl vzbuzují odmítavé reakce.

Říčky Hloučelu a Romži má spojit kanál, který zvýší bezpečnost v záplavovém území, dnešní malá křižovatka u žešovského hřbitůvku se možná rozšíří na klasické čtyřramenné křížení a u Okružní počítají architekti s širokým zeleným pásem.

Zelený pás na jihu

„Rádi bychom, aby i jih Prostějova měl podobou zónu, jakou přirozeně vytváří biokoridor Hloučela na severu. Působila by proti prašnosti i hluku. Nový územní plán sice neříká, že zde někdy bude, ale vytváří k tomu podmínky,“ zmínil se včera jeho spoluautor Jakub Kynčl.  

Když ovšem ve výčtu zmiňoval komplex změn v lokalitě jezdeckých kasáren, ozvalo se z auditoria městského divadla hlasité: Fuj! Po chvíli naopak z hlediště, v němž sedělo asi sto lidí, zazněl potlesk. Patřil slovům Jana Navrátila občanského sdružení Pro Prostějov, kolem něhož se semkli lidé, jimž se nelíbí, že radní v oblasti bývalých kasáren chtějí stavět víceúčelové centrum.

Jezdecká a Kasko

„Původně se v Jezdecké ulici počítalo se zelení, ale nakonec zde má vyrůst monstrum jako náhrada za Kasko. Chci, aby se sem zeleň vrátila,“ dočkal se nepřeslechnutelného souhlasu divadelního sálu Jan Navrátil.

Architekt Kynčl jasně naznačil, že definitivní rozhodnutí je v rukou reprezentace města. Vyhýbavě se k tomu vyjádřil Zdeněk Fišer, jehož kolegové z rady delegovali jako zastupitele pověřeného jednáním o podobě územního plánu s architektonickou kanceláří.

„Jezdecká je jen záloha. Nevíme, jak dopadne řízení ohledně regulačního plánu v Olomouci, co nám investor nákupní Galerie Prostějov předloží a jak to pak posoudí zastupitelstvo,“ nadhodil Fišer k alternativě společenského sálu na ploše někdejších kasáren.

Architekt Jakub Kynčl ujistil v této souvislosti mluvčího sdružení Pro Prostějov, že upravená podoba územního plánu nevylučuje do budoucna možnost vybudovat v lokalitě Kaska, které má v horizontu několika let nahradit nákupní Galerie Prostějov, společenský sál.  

Sedm připomínek

Aktivisté z Pro Prostějov a občanského sdružení Hloučela, které při včerejším veřejném projednávání územního plánu protestovalo zejména proti zúžení takzvaného lokálního biocentra u řeky Hloučely, spojili síly a s podporou asi šesti stovek podpisů obyvatel města podali k upravenému návrhu plánu celkem sedm připomínek. Využili tak institutu zástupce veřejnosti.

Botanická a Tetín

V pořadí pátá připomínka vychází z obavy, aby se z botanické zahrady nestalo území s možnou výstavbou. Podle Jakuba Kynčla jde však o nedorozumění související s novou metodikou označování ploch. „Takového obavy jsou plané, botanická zahrada se naopak rozšiřuje,“ přispěl do debaty v divadle i prostějovský primátor Miroslav Pišťák.

Velké naděje si nedělají odpůrci zprůjezdnění ulice Tetín, kde sídlí několik školských a výchovných zařízení pečujících o postižené děti. Pozměněný územní plán na jejich požadavky totiž nereaguje. Přestože do druhého kola jde i námitka obecně prospěšné společnosti Jistota, která na Tetíně provozuje školku i školu pro handicapované, lze podle Kynčla odvolávajícího se na legislativu připomínkovat jen změny provedené po prvním veřejném projednávání v roce 2011.

„I s tímto vědomím apeluji na radní, aby k tomuto kroku nepřistupovali. Naše děti by po spojení Tetína s frekventovanou výpadovkou na Brno byly ve velkém nebezpečí,“ vystoupila ředitelka soukromé školy Jistota Marie Turková.

Sedmidenní limit

Na podání námitek a připomínek k územnímu plánu probranému včera v divadelním sále nebude stavební úřad čekat déle než do pondělí.

„Návrh jejich vyhodnocení pak musí být rozeslán dotčeným orgánům,“ připomněla nový paragraf Hana Dostálová z oddělení územního plánování. „A ještě než územní plán případně schválí, musí se k připomínkám vyjádřit se i zastupitelstvo Prostějova,“ shrnula následující administrativní proceduru Hana Dostálová. (das)

Debata o územním plánu. Foto: D. Sekanina

Čtěte také:

Prostějovské divadlo se chystá na odpolední debatu o novém územním plánu

Prostějované se fotí s transparenty za společenský sál v centru města

Jde o nedorozumění. Botanickou zahradu rušit nehodláme, dušují se radní

Územní plán Prostějova: debata se přesouvá do divadla, město čeká tlačenici

Prostějovská ODS se postavila za to, aby kulturní sál byl v nákupní Galerii Prostějov (aktualizováno)

Územní plán: občanská sdružení formují frontovou linii

Územní plán Prostějova: po změnách přichází na řadu další debata s lidmi

Územní plán? Nejhlasitější nesouhlas zněl na adresu multifunkčního centra v Jezdecké Územní plán? Nejhlasitější nesouhlas zněl na adresu multifunkčního centra v Jezdecké

Zpět facebook sdílet na FACEBOOKU  komentářenapsat komentář
 
Firemní noviny
FixArt je specialista na webdesign

Máme v hlavě komplexní řešení od A do Z.

Napsali jste nám

Potřebují se zbavit starého harampádí, kartonových krabic či jiného nepořádku? Není nic jednoduššího, než vše vyhodit u kontejnerů na separovaný odpad. A možná mají ještě prima pocit, že vlastně třídí! Co na tom, že jejich nepořádek musí někdo jiný uklidit...

Poblíž křižovatky Rumunské a Krokovy ulice někdo vyhodil do kontejneru na papír velkou prázdnou krabici, která kontejner celý zaplnila, několik dalších pak rozmístil na chodník kolem. Po dvou dnech, zcela podle pravidla, že kde je malá hromada nepořádku, hned do ní někdo něco přidá, sem přibyla stará vyhozená sedačka, hromádka bioodpadu a dvě pneumatiky. Tak máme hezký výhled z okna. Vždycky mě to docela vytočí, protože já s každou maličkostí letím do sběrného dvora. Myslíte, že se někdy naučíme udržovat prostředí kolem sebe hezké?

O. N.

Když nic jiného, upozorní vás na to vrčení techniky. V okolí Mozartovy ulice a v Rumunské nedávno ořezali stromy a v těchto dnech pracovníci firmy ASA likvidují větve pomocí štěpkovačky. Chvilka hluku, a následně je všude kolem pořádek.

Blanka S. 

Kácení stromů vždy vzbuzuje pozornost obyvatel a většinou i negativní reakce. Stejně tomu bylo v minulých dnech, kdy musely být kvůli kanalizaci vykáceny naprosto zdravé a vzrostlé lípy v Komenského ulici. Podle sdělení mluvčí radnice Jany Gáborové zde budou vysázeny opět lípy velkolisté a půjde o stromy, které budou mít ve výšce 1,3 metru obvod kmene minimálně 18 centimetrů.

„Je to sice velmi krásné, ale takové mladé stromky s malou korunou nemohou ve městě nahradit vzrostlé a velké koruny s množstvím zelených listů. Prostějov patří mezi velmi prašná města a kácení vzrostlé zeleně zdejšímu ovzduší určitě neprospívá. Mám pocit, že v poslední době šlo k zemi mnoho velkých stromů,“ napsala jedna z našich čtenářek. Co si o tom myslíte vy?  

zobrazit všechny
Řádková inzerce