Regionalní zpravodajský portál prostějovska.

tiskTrojlístek z radnice nakoupil levné pozemky

Trojlístek z radnice nakoupil levné pozemky
24.05.2011

Jak vznikl tento článek:

Tomáš Blumenstein se v roce 2010 stal předsedou městské komise pro IT. Situace ve veřejných zakázkách v oblasti IT tehdy byla vážná. Existovaly pochyby, zda je vše v pořádku a zda nejsou zakázky výhodné hlavně pro některé konkrétní firmy.

IT komise pod vedením Tomáše Blumensteina začala nastavovat systém, který se vyznačuje průhledností a veškeré pochyby vyvrací. Netrvalo dlouho a předseda komise se stal terčem diskreditační kampaně. Rozjela se pomlouvačná kampaň, v níž se nepravdivě tvrdilo, že si Tomáš Blumenstein koupil přes město pozemek na stavbu domu. Realita byla ovšem jiná. Pozemek, který si Blumenstein koupil, byl nejprve za standardní cenu prodán jinému zájemci, který ale brzo zjistil, že vybudovat cokoli na tomto pozemku bude velmi obtížné. Bylo třeba na toto místo dovést všechny sítě a ještě vybudovat příjezdovou cestu. Zájemce se proto rozhodl pozemek nezaplatit a vrátit městu. Pozemek byl proto znovu na úřední desce nabídnut občanům a až v této chvíli se o něj jako jediný zájemce přihlásil Tomáš Blumenstein, který ho následně koupil za stejnou cenu jako původní zájemce. Městu proto nevznikla žádná škoda. Stejně tak nešlo o žádný tajemný prodej, protože nabídka visela dokonce dvakrát na úřední desce a poprvé se také tímto způsobem přihlásil zmíněný zájemce.

Když Tomáš Blumenstein začal „šťourat“ v IT zakázkách, byl tento příběh „náhodně“ vytažen, překroucen a použit k nátlaku na T. Blumensteina a IT komisi. Naštěstí se ovšem členové IT komise nezalekli a pokračovali ve snaze vše zprůhlednit. Jejich aktivity prokazatelně ušetřily miliony korun.

Pro objektivitu si níže můžete přečíst tehdejší článek (red)

V letech 2003 a 2004 se postarali o to, aby získali pozemky v centru města pod tržní cenou.

Tak se to dělá?

Manželé Tesařovi a Uchytilovi koupili sousedící pozemky v ulici Polišenského za 250 korun za m2, tedy za cenu orné půdy. Velmi brzy se ale změnil územní plán této lokality a cena pozemků raketově stoupala. „V roce 2005 jsme parcelu ve vedlejší ulici kupovali za cenu 1 500 korun za m2," kroutí hlavou majitelka novostavby v blízkém sousedství.

Manželé Blumensteinovi koupili parcelu v Drozdovicích za účelem výstavby rodinného domu. Dostali stejnou cenu, tedy 250 korun za m2. Záměr byl odsouhlasen zastupitelstvem, přestože stejná zpráva říká, že pozemek se nachází v území, které je dle platné cenové mapy města Prostějova oceněno ve výši 600 korun za m2.

Ulehčili rodinnému rozpočtu

tesar rdTím, že dotyční využili informací plynoucích z jejich veřejných funkcí, výrazně ušetřili. Při uvažované ceně 1 500 korun za m2 starosta a místostarosta ušetřili na každém metru 1 250 korun. Jan Tesař tedy zakoupením parcely o ploše 800 m2ušetřil rovný milion, Vlastimil Uchytil ještě víc - přibližně 1 270 000 korun. Nezanedbatelná je i úspora rodiny Blumensteinovy. I kdyby byla brána v potaz cena 600 korun za m2, kterou ovšem může skutečná tržní cena vysoce převyšovat, ušetřená částka přesahuje 400 000 korun.

Šli si na ruku

Návrh na prodej pozemků Tesařovi a Blumensteinovi předkládal Uchytil, v případě Uchytilova požadavku předložil návrh Tesař.

Ve všech třech případech bylo sjednáno předkupní právo ve prospěch města. V případě pozemků Tesaře a Uchytila ale bylo po pár letech na základě rozhodnutí zastupitelstva zrušeno.

blumenstein rdJaké zájmy vlastně hájili?

Tito lidé byli ve vedení města (starosta, místostarosta a zastupitel) a jeho zájmy měli chránit. Kromě Jana Tesaře zbývající dva pracují pro město i nadále. Vlastimil Uchytil jako jednatel firmy .A.S.A. a Tomáš Blumenstein v roli zastupitele a předsedy komise IT.

Jsou tito lidé důvěryhodní, když říkají, kde má město ušetřit? V případě vlastních zájmů se tak evidentně nechovali.

Jan Tesař dokonce nedávno dostal za výkon své funkce starosty Cenu města Prostějova. Faktem je, že řada Prostějovanů si položila stejnou otázku: „Za co?".

Ani jeden z uvedené trojice na žádnou z položených otázek neodpověděl.

(dah)


Zpět facebook sdílet na FACEBOOKU

Vážení čtenáři, pokud váš vzkaz obsahuje velmi ostrou kritiku
nebo dokonce obvinění z protiprávního jednání konkrétních
osob nebo organizací, je nezbytné, abyste na sebe uvedli
aspoň jeden platný kontakt (výhradně pro potřeby redakce).
Napomůžete tím zveřejnění.

Jméno:
E-mail:
Komentář:
 

kod

     


Další články:související kauzy |
 
Firemní noviny
FixArt je specialista na webdesign

Máme v hlavě komplexní řešení od A do Z.

Napsali jste nám

Potřebují se zbavit starého harampádí, kartonových krabic či jiného nepořádku? Není nic jednoduššího, než vše vyhodit u kontejnerů na separovaný odpad. A možná mají ještě prima pocit, že vlastně třídí! Co na tom, že jejich nepořádek musí někdo jiný uklidit...

Poblíž křižovatky Rumunské a Krokovy ulice někdo vyhodil do kontejneru na papír velkou prázdnou krabici, která kontejner celý zaplnila, několik dalších pak rozmístil na chodník kolem. Po dvou dnech, zcela podle pravidla, že kde je malá hromada nepořádku, hned do ní někdo něco přidá, sem přibyla stará vyhozená sedačka, hromádka bioodpadu a dvě pneumatiky. Tak máme hezký výhled z okna. Vždycky mě to docela vytočí, protože já s každou maličkostí letím do sběrného dvora. Myslíte, že se někdy naučíme udržovat prostředí kolem sebe hezké?

O. N.

Když nic jiného, upozorní vás na to vrčení techniky. V okolí Mozartovy ulice a v Rumunské nedávno ořezali stromy a v těchto dnech pracovníci firmy ASA likvidují větve pomocí štěpkovačky. Chvilka hluku, a následně je všude kolem pořádek.

Blanka S. 

Kácení stromů vždy vzbuzuje pozornost obyvatel a většinou i negativní reakce. Stejně tomu bylo v minulých dnech, kdy musely být kvůli kanalizaci vykáceny naprosto zdravé a vzrostlé lípy v Komenského ulici. Podle sdělení mluvčí radnice Jany Gáborové zde budou vysázeny opět lípy velkolisté a půjde o stromy, které budou mít ve výšce 1,3 metru obvod kmene minimálně 18 centimetrů.

„Je to sice velmi krásné, ale takové mladé stromky s malou korunou nemohou ve městě nahradit vzrostlé a velké koruny s množstvím zelených listů. Prostějov patří mezi velmi prašná města a kácení vzrostlé zeleně zdejšímu ovzduší určitě neprospívá. Mám pocit, že v poslední době šlo k zemi mnoho velkých stromů,“ napsala jedna z našich čtenářek. Co si o tom myslíte vy?  

zobrazit všechny
Řádková inzerce