Regionalní zpravodajský portál prostějovska.

tiskStrážníci si posvítili na pejskaře

Strážníci si posvítili na pejskaře
13.08.2019 07:19

Strážníci městské policie Prostějov se v průběhu letních měsíců zaměřili na pejskaře. Na preventivní akci s názvem „Pes za to nemůže“ kontrolovali, zda majitelé psů mají své čtyřnohé mazlíčky očipované, přihlášené na magistrátu města Prostějova a zda dodržují pravidla upravená obecně závaznými vyhláškami. Cílem akce bylo seznámení s aktuálním zněním obecně závazné vyhlášky č.8/2012, a také přimět majitele psů, aby dodržovali pravidla, týkající se nejen volného pohybu psů na veřejném prostranství, ale i uklízení exkrementů.

Pokud strážníci při kontrole zjistili, že pes má čip, jsou za něj zaplaceny poplatky, obdržel majitel za odměnu reflexní obojek nebo sadu sáčků na psí exkrementy a letáček s informací, kde se může pes pohybovat na volno bez vodítka. Míst k volnému pohybu psů je na katastru města celkem 16 – viz foto přehledu. Na ostatních veřejných prostranstvích musí být pes vždy na vodítku. Jde přece o bezpečí ostatních osob, dětí a v neposlední řadě i zvířat. V případě zjištění přestupku může být uložena pokuta až do výše 10 000 Kč.

„Během 23 akcí strážníci zkontrolovali 150 psů. V sedmi případech bylo zjištěno přestupkové jednání spočívající v tom, že majitel neměl svého psa na vodítku nebo neměl psa očipovaného. Protiprávní jednání bylo vyřešeno hlídkou na místě nebo postoupeno příslušnému správnímu orgánu k dořešení. Ostatní majitelé měli své čtyřnohé kamarády v pořádku," uvedla strážník Tereza Greplová.

Zastupitelstvo města Prostějova schválilo novelizaci obecně závazné vyhlášky č. 8/2012, kterou se stanoví pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezují prostory pro volné pobíhání psů na území města Prostějova. Úplné znění této vyhlášky je na webových stránkách našeho města každému přístupné. Novinkou je, že některé výběhové loučky jsou nebo budou oplocené pro větší bezpečí nejen psů, ale i obyvatel našeho města.

Níže je uveden přehled míst pro volný pohyb psů ve městě Prostějov. Barevně označené jsou výběhové loučky s oplocením. V některých se do budoucna počítá i s agility prvky. (red)

Foto: MPPv

Strážníci si posvítili na pejskaře

Zpět facebook sdílet na FACEBOOKU

Vážení čtenáři, pokud váš vzkaz obsahuje velmi ostrou kritiku
nebo dokonce obvinění z protiprávního jednání konkrétních
osob nebo organizací, je nezbytné, abyste na sebe uvedli
aspoň jeden platný kontakt (výhradně pro potřeby redakce).
Napomůžete tím zveřejnění.

Jméno:
E-mail:
Komentář:
 

kod

     
 
Firemní noviny
FixArt je specialista na webdesign

Máme v hlavě komplexní řešení od A do Z.

Napsali jste nám

Potřebují se zbavit starého harampádí, kartonových krabic či jiného nepořádku? Není nic jednoduššího, než vše vyhodit u kontejnerů na separovaný odpad. A možná mají ještě prima pocit, že vlastně třídí! Co na tom, že jejich nepořádek musí někdo jiný uklidit...

Poblíž křižovatky Rumunské a Krokovy ulice někdo vyhodil do kontejneru na papír velkou prázdnou krabici, která kontejner celý zaplnila, několik dalších pak rozmístil na chodník kolem. Po dvou dnech, zcela podle pravidla, že kde je malá hromada nepořádku, hned do ní někdo něco přidá, sem přibyla stará vyhozená sedačka, hromádka bioodpadu a dvě pneumatiky. Tak máme hezký výhled z okna. Vždycky mě to docela vytočí, protože já s každou maličkostí letím do sběrného dvora. Myslíte, že se někdy naučíme udržovat prostředí kolem sebe hezké?

O. N.

Když nic jiného, upozorní vás na to vrčení techniky. V okolí Mozartovy ulice a v Rumunské nedávno ořezali stromy a v těchto dnech pracovníci firmy ASA likvidují větve pomocí štěpkovačky. Chvilka hluku, a následně je všude kolem pořádek.

Blanka S. 

Kácení stromů vždy vzbuzuje pozornost obyvatel a většinou i negativní reakce. Stejně tomu bylo v minulých dnech, kdy musely být kvůli kanalizaci vykáceny naprosto zdravé a vzrostlé lípy v Komenského ulici. Podle sdělení mluvčí radnice Jany Gáborové zde budou vysázeny opět lípy velkolisté a půjde o stromy, které budou mít ve výšce 1,3 metru obvod kmene minimálně 18 centimetrů.

„Je to sice velmi krásné, ale takové mladé stromky s malou korunou nemohou ve městě nahradit vzrostlé a velké koruny s množstvím zelených listů. Prostějov patří mezi velmi prašná města a kácení vzrostlé zeleně zdejšímu ovzduší určitě neprospívá. Mám pocit, že v poslední době šlo k zemi mnoho velkých stromů,“ napsala jedna z našich čtenářek. Co si o tom myslíte vy?  

zobrazit všechny
Řádková inzerce