Regionalní zpravodajský portál prostějovska.

tiskStrážníci hlídají kontejnery s tříděným odpadem

Strážníci hlídají kontejnery s tříděným odpadem
19.08.2019 06:30

Jedním z největších problémů, s kterým se musí potýkat moderní společnost, je nakládání s odpadem. Vzhledem k jeho obrovskému množství je třeba předcházet jeho vytváření, ale i dbát na to, aby byl správně zlikvidován, případně jej bylo možné ještě využít. Jde o úkol, do kterého se ovšem musí zapojit celá společnost. Statutární město Prostějov vynaloží každým rokem nemalé finanční prostředky k zajištění odvozu a následnou likvidaci odpadu. Vyprodukovaný odpad nelze odkládat ke kontejnerům a na jiná místa, která k tomu nejsou určena. Za založení černé skládky hrozí vysoké pokuty.

Lidé si neuvědomují, že i uložení odpadků vedle přeplněného kontejneru je protiprávní. Někteří občané odkládají mimo místa k tomu určená například elektrozařízení, pneumatiky, křesla a sedačky, sanitární keramiku, pytle s textilem, nádobí, skříně, koberce a další nepotřebné věci. Odpady odkládají např. za garáže, do křoví, ale i ke kontejnerům na tříděný odpad nebo směsný komunální odpad a spoléhají na to, že „to někdo uklidí“. Většina obyvatel se ovšem zajímá o své okolí a chce mít kolem sebe čisto, proto přibývá oznámení nesprávného nakládání s odpady i na tísňovou linku městské policie.

„V některých případech se strážníkům městské policie Prostějov podařilo místním šetřením zjistit původce založení černých skládek. K identifikaci pachatelů velmi dobře strážníkům slouží městský kamerový dohlížecí systém. K dohledání těchto osob, jsou využívány i fotopasti a další prostředky," uvedla strážník Tereza Greplová. Dle zákona o odpadech č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, se přestupku dopustí ten, kdo neoprávněně založí skládku nebo odkládá odpadky či odpady mimo vyhrazená místa. Za toto jednání lze fyzické osobě uložit pokutu až do výše 50 000 Kč. Pokud jde o právnickou nebo podnikající fyzickou osobu, může se pokuta vyšplhat až na 1 000 000 Kč.

„Žádáme občany města Prostějova, aby nakládali se svým odpadem svědomitě a dodržovali obecně závaznou vyhlášku města č. 6/2011 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem ve znění obecně závazné vyhlášky č. 11/2013 a obecně závazné vyhlášky č. 5/2014. Tato je na webu města viz: https://www.prostejov.eu/filemanager/files/190087.pdf,“ dodala Greplová.

K odložení objemných odpadů, které se nevejdou do běžných popelnic a kontejnerů, domácích elektrospotřebičů a dalších odpadů mohou občané města Prostějova ZDARMA využít dva sběrné dvory, a to na ulici Anenská a Vrahovická.

Připomínka: Směsný komunální odpad patří do kontejnerů šedé nebo černé barvy, případně do odpadkových košů. Další odpad je pak třeba odkládat do příslušných sběrných nádob, konkrétně papír do modrých, sklo do zelených a bílých, plasty a nápojové kartony do žlutých, biologicky rozložitelný odpad do hnědých. Všechny tyto druhy odpadu je navíc možné odevzdat přímo ve sběrném dvoře, stejně jako kovy, objemný a nebezpečný odpad. Dále jsou po městě rozmístěny speciální nádoby na textil a červené nádoby na malé elektrospotřebiče a baterie. Prošlé léky se odevzdávají v lékárnách. (red)

Foto: MMPv


Zpět facebook sdílet na FACEBOOKU  komentářenapsat komentář
 
Firemní noviny
FixArt je specialista na webdesign

Máme v hlavě komplexní řešení od A do Z.

Napsali jste nám

Potřebují se zbavit starého harampádí, kartonových krabic či jiného nepořádku? Není nic jednoduššího, než vše vyhodit u kontejnerů na separovaný odpad. A možná mají ještě prima pocit, že vlastně třídí! Co na tom, že jejich nepořádek musí někdo jiný uklidit...

Poblíž křižovatky Rumunské a Krokovy ulice někdo vyhodil do kontejneru na papír velkou prázdnou krabici, která kontejner celý zaplnila, několik dalších pak rozmístil na chodník kolem. Po dvou dnech, zcela podle pravidla, že kde je malá hromada nepořádku, hned do ní někdo něco přidá, sem přibyla stará vyhozená sedačka, hromádka bioodpadu a dvě pneumatiky. Tak máme hezký výhled z okna. Vždycky mě to docela vytočí, protože já s každou maličkostí letím do sběrného dvora. Myslíte, že se někdy naučíme udržovat prostředí kolem sebe hezké?

O. N.

Když nic jiného, upozorní vás na to vrčení techniky. V okolí Mozartovy ulice a v Rumunské nedávno ořezali stromy a v těchto dnech pracovníci firmy ASA likvidují větve pomocí štěpkovačky. Chvilka hluku, a následně je všude kolem pořádek.

Blanka S. 

Kácení stromů vždy vzbuzuje pozornost obyvatel a většinou i negativní reakce. Stejně tomu bylo v minulých dnech, kdy musely být kvůli kanalizaci vykáceny naprosto zdravé a vzrostlé lípy v Komenského ulici. Podle sdělení mluvčí radnice Jany Gáborové zde budou vysázeny opět lípy velkolisté a půjde o stromy, které budou mít ve výšce 1,3 metru obvod kmene minimálně 18 centimetrů.

„Je to sice velmi krásné, ale takové mladé stromky s malou korunou nemohou ve městě nahradit vzrostlé a velké koruny s množstvím zelených listů. Prostějov patří mezi velmi prašná města a kácení vzrostlé zeleně zdejšímu ovzduší určitě neprospívá. Mám pocit, že v poslední době šlo k zemi mnoho velkých stromů,“ napsala jedna z našich čtenářek. Co si o tom myslíte vy?  

zobrazit všechny
Řádková inzerce