Regionalní zpravodajský portál prostějovska.

tiskSoud mezi Prostějovem a Držovicemi bude pokračovat. Návrh Držovic neuspěl

Soud mezi Prostějovem a Držovicemi bude pokračovat. Návrh Držovic neuspěl
06.11.2013 11:16

Prostějov, Držovice – Starostka Držovic letos v březnu slevila ze svých požadavků na majetkové vyrovnání s Prostějovem. Místo původních pěti milionů požaduje jen třetinu. Prostějovští zastupitelé její návrh včera odmítli a dohodli se, rozhodnutí nechají na soudu. (Přečtěte si nový dopis, který starostka Blanka Kolečkářová poslala primátorovi Prostějova.)

Ja se ukázalo, jarní návštěva starostky Blanky Kolečkářové u primátora Miroslava Pišťáka se stojatými vodami napjatých vztahů moc nepohnula. Stále jde celkem o deset milionů, které Držovice po Prostějovu nárokovaly už po svém odtržení v roce 2006. Prostějov tak vysokou sumu nechtěl dát a přišel s návrhem na mimosoudní vyrovnání ve výši 2,9 milionu. Tím by pro město celá věc skončila. Držovice ovšem nesouhlasily a na soud apelovaly, že je třeba ještě rozhodnout o financích z doby od 1. července 2006 do konce téhož roku. Za toto období Držovice po Prostějovu chtěly téměř pět a půl milionu korun. Z této částky nedávno slevily a od března si nárokují pouze jednu třetinu. 

„Nechceme prodlužovat agonii, ale doposud jsme na dopis, který jsem poslala v březnu panu primátorovi Pišťákovi, nedostali žádnou odpověď,“ tvrdí starostka Držovic Blanka Kolečkářová. Zmíněný dopis putoval posléze na adresy jednotlivých klubů zastupitelů, které Pišťák vyzval k vyjádření: „Očekávám, že kluby se budou dopisem zabývat a na příští jednání přinesou už konkrétní návrhy,“ uvedl v dubnu tohoto roku primátor.

Počkáme si na soud

Celá věc se dostala na přetřes včera při jednání zastupitelů. Výsledkem je skutečnost, že návrh Držovic nebyl akceptován. Většina zastupitelů souhlasí s pokračováním soudního sporu.

„Souhlasíme s pokračováním soudu. Je to naprosto legitimní. Pokud totiž přistoupíme na mimosoudní vyrovnání, jak starostka v dopise navrhuje, tak by ta třetinová částka musela být chápána jako dar. Nevím, na základě čeho bychom takový dar poskytli,“ nechal se včera slyšet primátor Miroslav Pišťák. „Nad rámec vyrovnání jsme ochotni dát dva miliony devět set tisíc korun, víc ne,“ trvá na původní nabídce prostějovské radnice.  

Celý problém tkví v tom, že poslanecká sněmovna naprosto netradičně rozhodla o oddělení Držovic od Prostějova v polovině finančního roku, což způsobilo všechny následné rozepře. Je tedy na brněnském krajském soudu, jak nakonec o požadovaných financích rozhodne. (kaa)

Držovice se od Prostějova odtrhly v roce 2006. Foto: archiv

Čtěte také:

Držovice nechtějí po Prostějovu deset, ale už jen necelých pět milionů. Přečtěte si dopis, který napsala starostka primátorovi!

Pracujeme na smíření, vzkazují opatrně Prostějov a Držovice

Dopisy přišly z Držovic v březnu a v září...

Dopis starostky Držovic Blanky Kolečkářové primátorovi Prostějova Miroslavu Pišťákovi ze září 2013 (gramaticky neupraveno):

V Držovicích 30. 9. 2013

Vážený pane primátore, vážení zastupitelé města Prostějova,

ráda bych získala informaci o tom, zda a kdy a s jakým výsledkem jste projednali dopis, který jsem poslala panu primátorovi v březnu tohoto roku, a s jehož obsahem jste měli být, pokud mám správném informace, co by zastupitelé města seznámeni na veřejném zastupitelstvu dne 16.4.2013.

Jedná se o dopis, ve kterém je návrh obce Držovice na opětovné jednání a dosažení mimosoudní dohody o majetkoprávním vypořádání se mezi obcí Držovice a městem Prostějov před tím, než by bylo soudem rozhodnuto o odvolání obce Držovice. Tento dopis  byl zaslán panu primátorovi města p. Pišťákovi dne 27.3.2013.  Do dnešního dne však na něj bohužel nemáme za město Prostějov vůbec žádnou odpověď.

Obec Držovice přitom již 22. března 2013 pozastavila dopisem případné projednávání u Krajského soudu v Brně, kde se nyní nachází spis s procesním podáním, aby soud prozatím nerozhodoval, neboť se naše strany pokusí ještě jednou v této fázi o mimosoudní vyrovnání. Obec Držovice předpokládala ukončení mimosoudního jednání a případné vyrovnání se do konce měsíce června 2013. Ale protože máme konec září 2013 a my nemáme dosud z  města Prostějova – tedy z Vaší strany - vůbec žádnou reakci ani odpověď, posílám tímto dopisem připomenutí této věci s tím, že je obvyklé, když si strany reagují na své přípisy.

Obec Držovice, a následně i Krajský soud v Brně, potřebuje znát Vaši odpověď. Také věřím, že fakt, že na náš dopis odpovíte po řádném projednání v orgánech města, ocení nejen naši občané Držovic, ale určitě i občané města Prostějova včetně médií, která se na tuto záležitost stále ptají.

Závěrem bych chtěla ještě podotknout, že jsem o celé věci hovořila s panem primátorem na osobní schůzce dne 6. března 2013, kdy,  jak věřím, jsem mu předala všechny relevantní informace, aby Vás s nimi mohl v rámci projednávání daného bodu seznámit. Přikládám kopii již zaslaného dopisu, kde můžete sami prostudovat náš návrh na mimosoudní vyrovnání, i dopis na pozastavení odvolacího řízení u Krajského soudu v Brně. 

Již více pro náš opravdu dobrý sousedský vztah a možnost se mimosoudně domluvit udělat nemohu. Budu rovněž ráda, když to budou všichni vědět, že v této věci jsme pro mimosoudní řešení, které se vyloženě nabízí, udělali ze strany Držovice maximum, a že ne vše je správné řešit soudní cestou – tu jsme vždy považovali za krajní řešení – na prvním místě pro nás stály dobré mravy a spravedlnost v rozdělení majetku. Nyní je to opravdu na Vás, zda podobné hodnoty jsou i pro Vás důležité, zda se opravdu domluvíme ve prospěch obou našich stran, aby naši občané i další generace mohli ocenit naši sousedskou vstřícnost a moudrost.

Přála bych si, aby Vaše rozhodnutí bylo odpovědné, ctilo dobré mravy a preferovalo dobré sousedské vztahy dvou samospráv před uraženectvím a historickými předsudky vnímající negativně oddělení naší obce od města Prostějov, protože tak jako my ctíme právo prostějovských na samosprávu, jistě i Vy ctíte právo na samosprávu držovických občanů. Za tento přístup a preferování těchto penězi neocenitelných hodnot předem děkuji.    

Blanka Kolečkářová, starostka obce Držovice


Dopis starostky Držovic Blanky Kolečkářové primátorovi Prostějova Miroslavu Pišťákovi z března 2013

V Držovicích 26. 3. 2013

Vážený pane primátore,

dne 6. 3. 2013 jsme si domluvili vůbec první společnou osobní schůzku, neboť schůzka, o kterou jsem požádala před Vánocemi, nám v r. 2012 nevyšla. Protože máme oba dva za sebou již přes polovinu volebního období, a protože čas opravdu rychle utíká, cítila jsem, že je čas se po dlouhé době skoro sedmi let konečně osobně sejít, co by vrcholní představitelé za město Prostějov a za obec Držovice.  Jsem ráda, že se nám to podařilo.  A vážím si tohoto Vašeho přijetí na půdě města Prostějova.  Také jsem Vám slíbila poslat dopis z naší společné schůzky, o který jste požádal, a to společně s návrhem na novou spolupráci a komunikaci mezi městem Prostějovem a obcí Držovice.   Oba víme, že Držovice a Prostějov vždy byly, jsou a budou sousedé. A jak jsme oba vzájemně zjistili, tak i nám oběma záleží na tom, aby naše sousedské vztahy byly opět dobré.  Právě proto, že jde o vztah sousedský - patřící mezi ty důležité vztahy ovlivňující spokojený život našich občanů, a měla jsem pocit, že i o toto nám společně jde. 

Napadají mne různé nejen společenské akce, které můžeme společně spolupořádat pro občany Prostějova a Držovic, a to nejen proto, že máme  jednu společnou Olomouckou ulici a kus společné historie. Těší nás, že  k nám  chodí  na naše společenské akce do Držovic hodně občanů z města Prostějova. Snad i proto, že jsme si velmi blízcí jak vzdáleností  tak i historií a rodinnými i  přátelskými svazky.  Nejen u nás ve firmách, společnostech, obchodech, službách, ale i u Vás ve městě pracuje spousta našich a Vašich občanů a to vše dává do našeho bytí vzájemnou pospolitost Prostějova a Držovic.

Chápu, že máme za sebou i nepříjemné stránky  naší  společné historie ,  jakými bylo historicky několikeré  připojování  Držovic k městu Prostějov a o kterých je zmínka i v samotných kronikách.  A které stálo bohužel na počátku i novodobé historie – oddělení obce před několika lety,  které jsme oba dva měli možnost historicky zažít.  Vznik staronové obce Držovice v r. 2006. Byl to velmi vážný krok plný emocí pro obě strany. Především starší občané,  kteří tuto několikerou  anabázi připojování a zase osamostatňování  své obce zažili ve svém životě  ne jednou  - byla dost emoční záležitostí. Obě strany si musely projít typickým „rozvodem“, který v tu danou chvíli bolí, je plný emocí i pocitu oboustranných křivd,  nikdy není pro nikoho spravedlivý, a viníka najít nejde. Jen za určitý čas se ukáže jak silní a na jaké úrovni partneři nakonec jsou, a jak se dokážou přenést i přes někdy velmi těžkou minulost a jak se dokážou dívat společně dál na svou budoucnost. 

Náš společný a stále nedořešený letitý soudní spor o konečném rozdělení společného majetku nám zatím nedává prostor pro nový začátek. A protože spor trvá již několik let, jak je zvykem v našem státě, nepřináší žádné straně nic dobrého. A tak se stávají po delší čas zbytečně obce či města rukojmími soudů – a to není správné. Je to jako rána, která je stále otevřená a nemůže se zacelit. Zastávám názor, že jen ukončení soudního sporu vzájemnou dohodou mezi námi můžeme začít žít hezkým společným sousedským životem. Ukázat lidem, že když se chce, tak to jde. Byl by to určitě i dobrý signál pro volební rok, který se nám blíží. Jinak to bere nám všem pozitivní energii a drží nás to stále v nepříjemné atmosféře.

A protože se mi tento stav věci nelíbí a nechci již mrhat tak vzácným časem, kterým lidský život je. Ani o něj okrádat Vaše město i naši obec a další generace v Prostějově a v Držovicích.  Rozhodla jsem se spolu se zastupiteli, že bychom měli iniciovat a dokázat tuto věc konečně uzavřít společnou dohodou. Neboť v boji nevidíme budoucnost, ani nic dobrého a i kdyby soud rozhodl - vždy na jedné straně může zůstat pachuť možné křivdy, a vztahy budou narušeny napořád. Ne snad ani mezi námi jako představiteli samosprávy, ale mezi našimi občany. A to bychom neměli ani jeden z nás připustit. 

Myslím, že občané jak v Držovicích i v Prostějově ocení, že se my dva a s námi naše zastupitelstva dokážeme s odstupem času přenést přes tento soudní spor, a začít úplně jinak. Ať média píší o nás na prvních stránkách, jako o lidech kteří  umí  více, než vést spor, že  se umíme dohodnout, dělat společné věci a být tak dobrými sousedy. Rovněž lidem můžeme ukázat, že jdou věci řešit. A  jako  politikové jim sami můžeme jít velkým příkladem.  Každý smír a dohoda přinese lidem víc než verdikt soudu.  A to je myslím, že velká a důležitá vlastnost která nyní lidem u politiků chybí.

Bude mi proto ctí se s Vámi, pane primátore, opět sejít, dohodnout se na dalším postupu a celou věc  - soudní spor mezi Držovicemi a Prostějovem jednou pro vždy uzavřít.  A já věřím, že občané  takové jednání umí ocenit -  že si naši občané zaslouží mít takovéto politiky, kteří se umí sejít, dohodnout se, podat si ruku a začít psát společně novou  a daleko lepší historii pro občany Prostějova i Držovic. Tak to prostě cítím.

Navázala bych nyní na druhou část mého dopisu a tím je návrh ke společné dohodě. Zde je naše představa:

1. Shodná položka - Znalecký posudek  pro obec Držovice  vypočítal,  že  do 30. 6. 2006    měla obec Držovice dostat částku  2. 901. 500 Kč . Tuto stejnou částku 2. 901. 500  Kč také  potvrdil   znalecký posudek  města Prostějova a také ji obci Držovice  nabídl.   Tuto Vámi nabídnutou částku bychom zcela akceptovali.  Tímto bychom splnili první krok na cestě ke společné dohodě.

2. Položka, v níž není shoda - Druhým krokem je období od 1.7.2006  do 31.12.2006.  Za toto období nám znalecký posudek vyčíslil částku 5.421.439,29 Kč . A pro kterou se obec Držovice odvolala k dalšímu soudu. A my bychom nyní velmi rádi udělali vstřícný krok, protože se musíme oba Vy i já chovat vůči našim občanům jak jsem se již zmiňovala,  co by řádní hospodáři. My bychom již nepožadovali celou částku, ale jen 1/2 z již zmiňované částky 5.421.439,29 Kč,  protože jsme partneři -  to znamená  dvě strany.  Ale protože nám jde o víc – jde nám o ukončení soudního sporu dohodou, o navázání společných nových a lepších sousedských vztahů , dát našim občanům signál , že se umíme spolu pane primátore domluvit a  přenést se přes věci minulé. Udělat opravdový skutek k vzájemné dohodě. Tak navrhujeme nakonec ne 1/2 z 5.421.439,29 Kč, ale jen 1/3 z této částky  což je 1.807.146,30 Kč. 

Tak  zní náš návrh na společnou dohodu z Držovic. Myslíme si , že je to vstřícná nabídka  s možností  narovnání minulých vztahů. Pane primátore, těším se na Váš postoj a očekávám Vaše návrhy k této naší nabídce. A věřím, že dojde ke společnému jednání a oboustranné dohodě, tak  bychom se oba – partneři cítili, že si nejsme z minulosti opravdu nic dlužni, že jsme oba  - obec i město především morální vítězové a oba dva řádní hospodáři a budoucí dobří sousedé.  

Věřím ve Vás, pane primátore, ve Vaše letité politické a moudré zkušenosti i v dobrou vůli Vašich kolegů zastupitelů  napříč celým politickým spektrem, jako i já stejně věřím i svým kolegům zastupitelům, že najdeme  společnou  dohodu a tak  ukončíme náš  letitý  soudní spor. Také věřím ve vizi dobrého budoucího sousedského vztahu, ve kterém můžeme společně udělat mnoho dobrého pro naše občany, kteří nám věří, že to společně myslíme vážně a dokážeme, že  máme oba dobrou vůli. A dále věřím, že pak i rádi naši společnou snahu dohodnout se, naši občané velmi rádi ocení, třeba už v  komunálních volbách  hned v příštím roce.

Při naší osobní schůzce jsem na závěr z Vašich slov, pane primátore, porozuměla a vycítila, že i Vy sám oceníte,  když se dají věci opět do pořádku. Budu ráda, když obě zastupitelstva najdou společnou shodu. Myslím si, že to právem od nás naši občané a voliči očekávají. Oba píšeme svými činy historii svému městu i své obci. A moc bych nám všem přála, aby se naše dohoda stala v naší historii příkladem, že když lidé chtějí společně najít dobro, že ho také společně najdou. 

Přeji Vám, pane primátore, hodně zdraví a pracovních úspěchů ve Vašem primátorství. A pevně věřím, že našemu společnému počínání bude požehnáno a že snaha nás obou o pokoj a porozumění bude vyslyšena.

S úctou Blanka Kolečkářová, starostka obce Držovice Zpět facebook sdílet na FACEBOOKU  komentářenapsat komentář

Další články:související kauzy |
 
Firemní noviny
FixArt je specialista na webdesign

Máme v hlavě komplexní řešení od A do Z.

Napsali jste nám

Potřebují se zbavit starého harampádí, kartonových krabic či jiného nepořádku? Není nic jednoduššího, než vše vyhodit u kontejnerů na separovaný odpad. A možná mají ještě prima pocit, že vlastně třídí! Co na tom, že jejich nepořádek musí někdo jiný uklidit...

Poblíž křižovatky Rumunské a Krokovy ulice někdo vyhodil do kontejneru na papír velkou prázdnou krabici, která kontejner celý zaplnila, několik dalších pak rozmístil na chodník kolem. Po dvou dnech, zcela podle pravidla, že kde je malá hromada nepořádku, hned do ní někdo něco přidá, sem přibyla stará vyhozená sedačka, hromádka bioodpadu a dvě pneumatiky. Tak máme hezký výhled z okna. Vždycky mě to docela vytočí, protože já s každou maličkostí letím do sběrného dvora. Myslíte, že se někdy naučíme udržovat prostředí kolem sebe hezké?

O. N.

Když nic jiného, upozorní vás na to vrčení techniky. V okolí Mozartovy ulice a v Rumunské nedávno ořezali stromy a v těchto dnech pracovníci firmy ASA likvidují větve pomocí štěpkovačky. Chvilka hluku, a následně je všude kolem pořádek.

Blanka S. 

Kácení stromů vždy vzbuzuje pozornost obyvatel a většinou i negativní reakce. Stejně tomu bylo v minulých dnech, kdy musely být kvůli kanalizaci vykáceny naprosto zdravé a vzrostlé lípy v Komenského ulici. Podle sdělení mluvčí radnice Jany Gáborové zde budou vysázeny opět lípy velkolisté a půjde o stromy, které budou mít ve výšce 1,3 metru obvod kmene minimálně 18 centimetrů.

„Je to sice velmi krásné, ale takové mladé stromky s malou korunou nemohou ve městě nahradit vzrostlé a velké koruny s množstvím zelených listů. Prostějov patří mezi velmi prašná města a kácení vzrostlé zeleně zdejšímu ovzduší určitě neprospívá. Mám pocit, že v poslední době šlo k zemi mnoho velkých stromů,“ napsala jedna z našich čtenářek. Co si o tom myslíte vy?  

zobrazit všechny
Řádková inzerce