Regionalní zpravodajský portál prostějovska.

tiskRošáda na křídle: sto tisíc na studii, kolik by stála rekonstrukce Kaska

Rošáda na křídle: sto tisíc na studii, kolik by stála rekonstrukce Kaska
12.06.2013 17:04

Prostějov – Deset pro, dva proti. Většina zastupitelů, celkem osmnáct, se ovšem hlasování zdržela. Návrh opozice, aby rada zajistila plnění původního zadání z roku 2008, zadala nezávislou právní analýzu svého postupu a aby nesli odpovědnost lidé, kteří zatajovali zastupitelům informace, neprošel. O co členům opozice jde? Tvrdí, že vedení města v roce 2010 zamlčelo hlasujícím zastupitelům, že právní poradce najatý k jejímu posouzení nedoporučil městu uzavřít smlouvu s firmou Manthellan a tato společnost také nehodlá dodržet závazek vybudování společenského sálu. Zastupitelstvo však na druhou stranu vyslalo včera významný signál, když celých sto tisíc poslalo bez problémů na studii, která má zjistit, kolik by stála rozsáhlá rekonstrukce Kaska.

„Žádná varianta není vyloučena,“ reagoval náměstek primátora Jiří Pospíšil na dotaz Tomáše Blumensteina, který se ptal, zda peníze vyčleněné na studii znamenají, že je ve hře možnost, že Galerie Prostějov, tedy obří nákupní komplex v lokalitě současného Kaska, vůbec nevznikne.

Slova Kasko, Manthellan a Galerie byla v úterý na radnici skloňována ve všech pádech celý den. Dopoledne měli mít zastupitelé debatu s investorem, ale firma Manthellan na takzvaný seminář vyslala místo statutárního zástupce jen externího zplnomocněnce. Řadě z nich se nelíbilo i to, že seminář běžel za dveřmi přibouchnutými před veřejností. Pod vlivem těchto okolností se pak odehrávala diskuze o Galerii, která má Kasko a jeho velkokapacitní společenský sál nahradit prodejními plochami, na odpoledním jednání zastupitelstva. Bod „záležitosti Galerie Prostějov“ se ovšem dostal na přetřes až po čtyřech hodinách v úplném závěru.

Na tu chvíli čekalo několik obyvatel města včetně zástupců občanského sdružení Pro Prostějov, aby v rozpravě snesli jeden po druhém argumenty pro zachování Kaska. Radní Jiří Pospíšil však na příspěvky reagoval obhajobou řešení v podobě výstavby nového multifunkčního centra v areálu bývalých jezdeckých kasáren.

„Nesouhlasím s tím, že bude daleko od středu města. Obyvatelům Šárky by navíc pomohlo vyřešit problém s parkováním,“ nadhodil náměstek primátora, který schůzi městského sboru řídil. Kapacita žádného ze čtyř dosud navržených víceúčelových center však ani zdaleka nedosahuje kapacity Kaska.

„Můžeme se sice bavit o rozměrech a umístění nového centra, ale na stole je problém s nedodržením původních podmínek zadání,“ zdůraznil opoziční zastupitel Aleš Matyášek, podle nějž se zastupitelstvo musí jednoznačně postavit k zásadnímu vyjádření státního zastupitelství, z něhož se dají odvodit pochybnosti o platnosti smlouvy mezi radnicí a Manthellanem.

 „Pokud dojde k převodu majetku města v rozporu s původně zveřejněným záměrem, je to, jako by byl převeden bez jeho zveřejnění. Ze zákona pak vyplývá, že pokud obec záměr nezveřejní, je právní úkon od počátku neplatný,“ tlumočil názor okresního státního zastupitelství Matyášek. Podle užšího vedení prostějovské radnice by však měl v této záležitosti poslední slovo až soud.

Na dopoledním semináři zorganizovaném radními zastupitelé slyšeli, že Manthellan hodlá v projektu výstavby Galerie pokračovat. „A bylo zde jasně řečeno, že firma s kulturním sálem ve svém projektu nepočítá,“ připomněl v debatě zastupitelů Josef Augustin.

„Firma se velmi odchýlila od původního záměru, na základě kterého vyhrála výběrové řízení. V zadání od města byla uložena povinnost zbudovat kulturní sál, ale Manthellan počítá pouze se stavbou obchodního centra. Prostějovu tak hrozí, že ztratí výjimečný reprezentativní prostor s kapacitou čtrnácti set lidí, kde se během roku koná minimálně sto padesát akcí,“ tvrdí Jan Navrátil ze sdružení Pro Prostějov.

V úterý na zastupitelstvu prošel návrh vyčlenit sto tisíc na studii rekonstrukce Kaska. Zdá se tedy, že vedení Prostějova počítá i s variantou jeho zachování. „Chceme mít v ruce podklady, kolik by stály opravy vytápění, elektroinstalací, vzduchotechniky,“ vysvětlil radní Zdeněk Fišer. (das)

„Těch dva tisíce čtyři sta lidí, kteří podepsali petici za zachování Kaska, nehlasovalo pro přesunutí kulturního domu do kasáren, který máme stavět za peníze města. Původní záměr byl jasně definován a musí být dodržen,“ oslovil zastupitele Jan Navrátil ze sdružení Pro Prostějov. Spolu s ním se přihlásila do rozpravy Markéta Novotná, bezpečnostní technik Kaska Miroslav Hanák a vysokoškolský student Tomáš Lázna. Foto: D. Sekanina, I. Košíčková

Čtěte také:

Galerie Prostějov: po ranní neveřejné schůzi lze čekat odpolední bouřlivou debatu

Referendum o Kasku? Až poslední možnost

Galerie Prostějov: výhrady radních a zastánců Kaska se podobají. Řeknou je lidem společně?

Je znovu ve hře náhrada za Kasko?

Odpůrci bourání vstoupili do hry o Kasko. Díky podpisům mohou ovlivnit regulační plán

Kasko: opozice hrozí žalobou za podvod, město nařčení odmítá

Návrhy na společenské centrum jsou čtyři. Radní: Není vůbec jisté, že si vybereme

Rošáda na křídle: sto tisíc na studii, kolik by stála rekonstrukce Kaska Rošáda na křídle: sto tisíc na studii, kolik by stála rekonstrukce Kaska Rošáda na křídle: sto tisíc na studii, kolik by stála rekonstrukce Kaska

Zpět facebook sdílet na FACEBOOKU

Vážení čtenáři, pokud váš vzkaz obsahuje velmi ostrou kritiku
nebo dokonce obvinění z protiprávního jednání konkrétních
osob nebo organizací, je nezbytné, abyste na sebe uvedli
aspoň jeden platný kontakt (výhradně pro potřeby redakce).
Napomůžete tím zveřejnění.

Jméno:
E-mail:
Komentář:
 

kod

     
 
Firemní noviny
FixArt je specialista na webdesign

Máme v hlavě komplexní řešení od A do Z.

Napsali jste nám

Potřebují se zbavit starého harampádí, kartonových krabic či jiného nepořádku? Není nic jednoduššího, než vše vyhodit u kontejnerů na separovaný odpad. A možná mají ještě prima pocit, že vlastně třídí! Co na tom, že jejich nepořádek musí někdo jiný uklidit...

Poblíž křižovatky Rumunské a Krokovy ulice někdo vyhodil do kontejneru na papír velkou prázdnou krabici, která kontejner celý zaplnila, několik dalších pak rozmístil na chodník kolem. Po dvou dnech, zcela podle pravidla, že kde je malá hromada nepořádku, hned do ní někdo něco přidá, sem přibyla stará vyhozená sedačka, hromádka bioodpadu a dvě pneumatiky. Tak máme hezký výhled z okna. Vždycky mě to docela vytočí, protože já s každou maličkostí letím do sběrného dvora. Myslíte, že se někdy naučíme udržovat prostředí kolem sebe hezké?

O. N.

Když nic jiného, upozorní vás na to vrčení techniky. V okolí Mozartovy ulice a v Rumunské nedávno ořezali stromy a v těchto dnech pracovníci firmy ASA likvidují větve pomocí štěpkovačky. Chvilka hluku, a následně je všude kolem pořádek.

Blanka S. 

Kácení stromů vždy vzbuzuje pozornost obyvatel a většinou i negativní reakce. Stejně tomu bylo v minulých dnech, kdy musely být kvůli kanalizaci vykáceny naprosto zdravé a vzrostlé lípy v Komenského ulici. Podle sdělení mluvčí radnice Jany Gáborové zde budou vysázeny opět lípy velkolisté a půjde o stromy, které budou mít ve výšce 1,3 metru obvod kmene minimálně 18 centimetrů.

„Je to sice velmi krásné, ale takové mladé stromky s malou korunou nemohou ve městě nahradit vzrostlé a velké koruny s množstvím zelených listů. Prostějov patří mezi velmi prašná města a kácení vzrostlé zeleně zdejšímu ovzduší určitě neprospívá. Mám pocit, že v poslední době šlo k zemi mnoho velkých stromů,“ napsala jedna z našich čtenářek. Co si o tom myslíte vy?  

zobrazit všechny
Řádková inzerce