Regionalní zpravodajský portál prostějovska.

tiskPrůběžné hospodaření města Prostějova je v plusových číslech

Průběžné hospodaření města Prostějova je v plusových číslech
28.09.2019 07:55

Průběžné rozpočtové hospodaření města za první pololetí vykazuje kladné saldo ve výši 101,32 milionů korun. Zatímco schválený i upravený rozpočet města na rok 2019 vykazuje díky zařazeným investičním akcím požadavek na schodkové hospodaření, průběžné hospodaření města skončilo ve sledovaném období v plusových číslech. Skutečný objem přijatých prostředků tak v prvním pololetí převýšil uskutečněné výdaje.

Na tomto výborném výsledku se podílela zejména skutečnost, že příjmy byly plněny na 54,07 % celoročně rozpočtovaných příjmů, a naopak výdaje byly čerpány pouze ve výši 39,68 % celoročně rozpočtovaných výdajů.

Příjmová stránka rozpočtu je nejvíce závislá na daňových příjmech, které představují téměř tři čtvrtiny celkových příjmů města a jejichž průběžné plnění nad matematicky optimálních 50 % nasvědčuje možnému přeplnění daňových příjmů na konci roku.

Tímto statutární město Prostějov děkuje všem podnikatelům, kteří spoluvytvářejí dobré hospodaření města díky odvodu daní.

V oblasti kapitálových příjmů nejsou v letošním roce očekávány takové příjmy z prodeje pozemků, jako tomu bylo v roce 2018, ale tento výpadek příjmů je do jisté míry kompenzován nárůstem přijatých dotací, které vykazují meziroční nárůst o 28 mil. Kč.

Celkové výdaje města jsou ovlivněny zejména běžnými výdaji, jejichž nižší čerpání (44,06 %) je způsobeno zejména nižšími výdaji u položek nákupy služeb a materiálu, a také menším množstvím uskutečněných oprav. Tyto výdaje budou realizovány ve II. pololetí 2019.

Ačkoliv jsou kapitálové výdaje plánovány v celkovém objemu více než 300 mil. Kč, k 30. 6. 2019 byly čerpány v nižším rozsahu, a to proto, že většina stavebních investic ještě není ukončena a bude realizována až ve II. čtvrtletí roku 2019.

Jako významný faktor, který se podílí na pozitivním výsledku hospodaření, bychom rádi zmínili nulový ukazatel dluhové služby, který je dán tím, že město Prostějov ke svým dobrým finančním výsledkům nepotřebuje žádné bankovní úvěry a je schopno tak vysoké investiční výdaje financovat z vlastních finančních rezerv. Konzervativní řízení rozpočtu, nulové zadlužení města a jeho podřízených organizací, výbornou likviditu a vysoké provozní přebytky ocenila i ratingová společnost Moody's Investors Service, která Prostějovu udělila národní rating A1/Aa1.cz.

(Zdroj: finanční odbor MMPv)


Zpět facebook sdílet na FACEBOOKU  komentářenapsat komentář
 
Firemní noviny
FixArt je specialista na webdesign

Máme v hlavě komplexní řešení od A do Z.

Napsali jste nám

Potřebují se zbavit starého harampádí, kartonových krabic či jiného nepořádku? Není nic jednoduššího, než vše vyhodit u kontejnerů na separovaný odpad. A možná mají ještě prima pocit, že vlastně třídí! Co na tom, že jejich nepořádek musí někdo jiný uklidit...

Poblíž křižovatky Rumunské a Krokovy ulice někdo vyhodil do kontejneru na papír velkou prázdnou krabici, která kontejner celý zaplnila, několik dalších pak rozmístil na chodník kolem. Po dvou dnech, zcela podle pravidla, že kde je malá hromada nepořádku, hned do ní někdo něco přidá, sem přibyla stará vyhozená sedačka, hromádka bioodpadu a dvě pneumatiky. Tak máme hezký výhled z okna. Vždycky mě to docela vytočí, protože já s každou maličkostí letím do sběrného dvora. Myslíte, že se někdy naučíme udržovat prostředí kolem sebe hezké?

O. N.

Když nic jiného, upozorní vás na to vrčení techniky. V okolí Mozartovy ulice a v Rumunské nedávno ořezali stromy a v těchto dnech pracovníci firmy ASA likvidují větve pomocí štěpkovačky. Chvilka hluku, a následně je všude kolem pořádek.

Blanka S. 

Kácení stromů vždy vzbuzuje pozornost obyvatel a většinou i negativní reakce. Stejně tomu bylo v minulých dnech, kdy musely být kvůli kanalizaci vykáceny naprosto zdravé a vzrostlé lípy v Komenského ulici. Podle sdělení mluvčí radnice Jany Gáborové zde budou vysázeny opět lípy velkolisté a půjde o stromy, které budou mít ve výšce 1,3 metru obvod kmene minimálně 18 centimetrů.

„Je to sice velmi krásné, ale takové mladé stromky s malou korunou nemohou ve městě nahradit vzrostlé a velké koruny s množstvím zelených listů. Prostějov patří mezi velmi prašná města a kácení vzrostlé zeleně zdejšímu ovzduší určitě neprospívá. Mám pocit, že v poslední době šlo k zemi mnoho velkých stromů,“ napsala jedna z našich čtenářek. Co si o tom myslíte vy?  

zobrazit všechny
Řádková inzerce