Regionalní zpravodajský portál prostějovska.

tiskProstějov bude součástí Servisní společnosti odpady Olomouckého kraje a.s.

Prostějov bude součástí Servisní společnosti odpady Olomouckého kraje a.s.
13.06.2019 06:25

Rada města Prostějova doporučuje zastupitelům schválit záměr na přípravu projektu spolku Odpady Olomouckého kraje, z.s., na využívání zbytkových směsných komunálních odpadů na území Olomouckého kraje, a rozhodnout o účasti a majetkovém vstupu města do společnosti Servisní společnost odpady Olomouckého kraje a.s.

„Spolek Odpady Olomouckého kraje, z. s., zakládal Olomoucký kraj a dalších 13 subjektů v polovině roku 2015. Ke konci roku 2018 bylo jeho členem již 148 měst a obcí Olomouckého kraje včetně města Prostějova. Založení Spolku bylo výsledkem dlouholetého hledání řešení nakládání se směsnými komunálními odpady,“ vysvětlil krátce historii primátor František Jura.

Účelem spolku je vytváření podmínek pro předcházení vzniku odpadu a zajištění efektivního nakládání s komunálním odpadem na území kraje.

„Systém svozu odpadu v kraji v současnosti funguje na principu sběru odpadů a následné přepravě svozovými společnostmi / technickými službami přímo na skládku, bez zapojení jakýchkoliv mezičlánků. Výsledkem je vysoký podíl skládkování směsného komunálního odpadu. Tento stav není udržitelný a od roku 2024, s ohledem na zákaz skládkování směsného komunálního odpadu, ani právně možný,“ doplnil informace o současném postupu první náměstek primátora Jiří Pospíšil. Vzhledem ke zmíněnému zákazu skládkování směsného komunálního odpadu je třeba dalších kroků, které vyřeší současnou situaci se skládkováním.

„Zastupitelstvo Olomouckého kraje proto rozhodlo o změně a založení nové akciové společnosti Servisní společnost odpady Olomouckého kraje, a.s. Město Prostějov má zájem být akcionářem této společnosti, která bude stoprocentně vlastněna a společně ovládána městy a obcemi na území kraje. Jako akcionář budeme mít možnost uzavírat napřímo smlouvy o dodávkách odpadů, případně další smlouvy na plnění. Náklady budou efektivně vynaloženy na činnost, kterou by si jednotlivá města a obce musela stejně zajistit vzhledem ke zmiňovanému zákazu skládkování,“ dodal Pospíšil. (red)

Ilustrační foto: ČIŽP


Zpět facebook sdílet na FACEBOOKU  komentářenapsat komentář
 
Firemní noviny
FixArt je specialista na webdesign

Máme v hlavě komplexní řešení od A do Z.

Napsali jste nám

Potřebují se zbavit starého harampádí, kartonových krabic či jiného nepořádku? Není nic jednoduššího, než vše vyhodit u kontejnerů na separovaný odpad. A možná mají ještě prima pocit, že vlastně třídí! Co na tom, že jejich nepořádek musí někdo jiný uklidit...

Poblíž křižovatky Rumunské a Krokovy ulice někdo vyhodil do kontejneru na papír velkou prázdnou krabici, která kontejner celý zaplnila, několik dalších pak rozmístil na chodník kolem. Po dvou dnech, zcela podle pravidla, že kde je malá hromada nepořádku, hned do ní někdo něco přidá, sem přibyla stará vyhozená sedačka, hromádka bioodpadu a dvě pneumatiky. Tak máme hezký výhled z okna. Vždycky mě to docela vytočí, protože já s každou maličkostí letím do sběrného dvora. Myslíte, že se někdy naučíme udržovat prostředí kolem sebe hezké?

O. N.

Když nic jiného, upozorní vás na to vrčení techniky. V okolí Mozartovy ulice a v Rumunské nedávno ořezali stromy a v těchto dnech pracovníci firmy ASA likvidují větve pomocí štěpkovačky. Chvilka hluku, a následně je všude kolem pořádek.

Blanka S. 

Kácení stromů vždy vzbuzuje pozornost obyvatel a většinou i negativní reakce. Stejně tomu bylo v minulých dnech, kdy musely být kvůli kanalizaci vykáceny naprosto zdravé a vzrostlé lípy v Komenského ulici. Podle sdělení mluvčí radnice Jany Gáborové zde budou vysázeny opět lípy velkolisté a půjde o stromy, které budou mít ve výšce 1,3 metru obvod kmene minimálně 18 centimetrů.

„Je to sice velmi krásné, ale takové mladé stromky s malou korunou nemohou ve městě nahradit vzrostlé a velké koruny s množstvím zelených listů. Prostějov patří mezi velmi prašná města a kácení vzrostlé zeleně zdejšímu ovzduší určitě neprospívá. Mám pocit, že v poslední době šlo k zemi mnoho velkých stromů,“ napsala jedna z našich čtenářek. Co si o tom myslíte vy?  

zobrazit všechny
Řádková inzerce