Regionalní zpravodajský portál prostějovska.

tiskProstějov bude mít svoji „Letní scénu“

Prostějov bude mít svoji „Letní scénu“
01.07.2019 07:40

Radní na své poslední schůzi schválili zahájení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na „Letní scénu Prostějov“ zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení. V hodnocení nabídek v předmětném zadávacím řízení bude dáván nejvyšší důraz na ekonomickou výhodnost, tedy výběr se bude řídit podle nejnižší nabídkové ceny (v Kč bez DPH).

„Oslovíme dvanáct možných dodavatelů zasláním Výzvy k podání nabídky. Předmětem této veřejné zakázky je pořízení zboží (včetně montáže a uvedení do provozu) - letní scény skládající se z demontovatelného zastřešeného pódia, osvětlovací a ozvučovací techniky a 170 kusů stohovatelných židlí,“ uvedl primátor Prostějova František Jura s tím, že celková předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 3,5 milionu korun (bez DPH). Termín zahájení dodávek by měl být do 30 dnů od podpisu smlouvy v průběhu srpna a září 2019.

„Je třeba se také postarat o pojištění dodavatele na riziko škody způsobené třetím osobám a budeme požadovat výši pojistné částky 1 milion korun. Dále pro zajištění povinností dodavatele plynoucích z účasti v zadávacím řízení budeme požadovat po dodavateli složení jistoty ve výši 50 tisíc korun. Nabídky budou, jak už bylo řečeno, hodnoceny na základě ekonomické výhodnosti a na základě

posouzení míry naplnění hodnotících kritérií členy hodnotící komise,“ doplnil pravidla první náměstek primátora Jiří Pospíšil.

S ohledem na zákonnou povinnost budou přijímány nabídky pouze v elektronické formě. (red)

Ilustrační foto: ber


Zpět facebook sdílet na FACEBOOKU  komentářenapsat komentář
 
Firemní noviny
FixArt je specialista na webdesign

Máme v hlavě komplexní řešení od A do Z.

Napsali jste nám

Potřebují se zbavit starého harampádí, kartonových krabic či jiného nepořádku? Není nic jednoduššího, než vše vyhodit u kontejnerů na separovaný odpad. A možná mají ještě prima pocit, že vlastně třídí! Co na tom, že jejich nepořádek musí někdo jiný uklidit...

Poblíž křižovatky Rumunské a Krokovy ulice někdo vyhodil do kontejneru na papír velkou prázdnou krabici, která kontejner celý zaplnila, několik dalších pak rozmístil na chodník kolem. Po dvou dnech, zcela podle pravidla, že kde je malá hromada nepořádku, hned do ní někdo něco přidá, sem přibyla stará vyhozená sedačka, hromádka bioodpadu a dvě pneumatiky. Tak máme hezký výhled z okna. Vždycky mě to docela vytočí, protože já s každou maličkostí letím do sběrného dvora. Myslíte, že se někdy naučíme udržovat prostředí kolem sebe hezké?

O. N.

Když nic jiného, upozorní vás na to vrčení techniky. V okolí Mozartovy ulice a v Rumunské nedávno ořezali stromy a v těchto dnech pracovníci firmy ASA likvidují větve pomocí štěpkovačky. Chvilka hluku, a následně je všude kolem pořádek.

Blanka S. 

Kácení stromů vždy vzbuzuje pozornost obyvatel a většinou i negativní reakce. Stejně tomu bylo v minulých dnech, kdy musely být kvůli kanalizaci vykáceny naprosto zdravé a vzrostlé lípy v Komenského ulici. Podle sdělení mluvčí radnice Jany Gáborové zde budou vysázeny opět lípy velkolisté a půjde o stromy, které budou mít ve výšce 1,3 metru obvod kmene minimálně 18 centimetrů.

„Je to sice velmi krásné, ale takové mladé stromky s malou korunou nemohou ve městě nahradit vzrostlé a velké koruny s množstvím zelených listů. Prostějov patří mezi velmi prašná města a kácení vzrostlé zeleně zdejšímu ovzduší určitě neprospívá. Mám pocit, že v poslední době šlo k zemi mnoho velkých stromů,“ napsala jedna z našich čtenářek. Co si o tom myslíte vy?  

zobrazit všechny
Řádková inzerce