Regionalní zpravodajský portál prostějovska.

tiskPřed sto dvaceti lety byl založen Přírodovědecký klub v Prostějově

Před sto dvaceti lety byl založen Přírodovědecký klub v Prostějově
29.12.2018 08:47

Dne 15. prosince 1898 se konala za účasti 185 členů první valná hromada Přírodovědeckého klubu v Prostějově. Z toho bylo 86 členů mimo město Prostějov. Klub byl prvním českým přírodovědným spolkem na Moravě. Věnoval se odbornému bádání, sbírkové činnosti, popularizaci přírodních věd a publikační činnosti.

Jeho prvním předsedou a zakladatelem byl profesor zdejší reálky, botanik a geolog Václav Spitzner. K dalším významným představitelům spolku patřili Antonín Gottwald, Jaroslav Mathon, František Czwetler, Josef Blekta, Rudolf Wolf, Bohumil Hacar, Vladimír Zoufal, Ignát Pacholík, Jan Slavíček, Karel Všetička a další.

Náplň činnosti byla rozsáhlá. Pořádali výstavy přírodnin, přírodovědné vycházky, přednášky. Neméně důležitá byla také práce zaměřená na sbírání zkamenělin, nerostů, preparování zvířat, pořizování sbírek motýlů, brouků, hmyzu a výsadba stromů a keřů.  Členové klubu od počátku usilovali o založení botanické zahrady v Prostějově, což bylo realizováno až v roce 1934 v Lidické ulici. Klub vydával Věstník, který vycházel do roku 1940 a bylvelmi kvalitním a dodnes citovaným časopisem. 
100. výročí klubu připomnělo prostějovské muzeum v roce 1998 – a to vydáváním sborníku Přírodovědné studie. Dosud vyšlo 17 svazků. (Zdroj a foto Hana Bartková)


Zpět facebook sdílet na FACEBOOKU

Vážení čtenáři, pokud váš vzkaz obsahuje velmi ostrou kritiku
nebo dokonce obvinění z protiprávního jednání konkrétních
osob nebo organizací, je nezbytné, abyste na sebe uvedli
aspoň jeden platný kontakt (výhradně pro potřeby redakce).
Napomůžete tím zveřejnění.

Jméno:
E-mail:
Komentář:
 

kod

     
 
Firemní noviny
FixArt je specialista na webdesign

Máme v hlavě komplexní řešení od A do Z.

Napsali jste nám

Potřebují se zbavit starého harampádí, kartonových krabic či jiného nepořádku? Není nic jednoduššího, než vše vyhodit u kontejnerů na separovaný odpad. A možná mají ještě prima pocit, že vlastně třídí! Co na tom, že jejich nepořádek musí někdo jiný uklidit...

Poblíž křižovatky Rumunské a Krokovy ulice někdo vyhodil do kontejneru na papír velkou prázdnou krabici, která kontejner celý zaplnila, několik dalších pak rozmístil na chodník kolem. Po dvou dnech, zcela podle pravidla, že kde je malá hromada nepořádku, hned do ní někdo něco přidá, sem přibyla stará vyhozená sedačka, hromádka bioodpadu a dvě pneumatiky. Tak máme hezký výhled z okna. Vždycky mě to docela vytočí, protože já s každou maličkostí letím do sběrného dvora. Myslíte, že se někdy naučíme udržovat prostředí kolem sebe hezké?

O. N.

Když nic jiného, upozorní vás na to vrčení techniky. V okolí Mozartovy ulice a v Rumunské nedávno ořezali stromy a v těchto dnech pracovníci firmy ASA likvidují větve pomocí štěpkovačky. Chvilka hluku, a následně je všude kolem pořádek.

Blanka S. 

Kácení stromů vždy vzbuzuje pozornost obyvatel a většinou i negativní reakce. Stejně tomu bylo v minulých dnech, kdy musely být kvůli kanalizaci vykáceny naprosto zdravé a vzrostlé lípy v Komenského ulici. Podle sdělení mluvčí radnice Jany Gáborové zde budou vysázeny opět lípy velkolisté a půjde o stromy, které budou mít ve výšce 1,3 metru obvod kmene minimálně 18 centimetrů.

„Je to sice velmi krásné, ale takové mladé stromky s malou korunou nemohou ve městě nahradit vzrostlé a velké koruny s množstvím zelených listů. Prostějov patří mezi velmi prašná města a kácení vzrostlé zeleně zdejšímu ovzduší určitě neprospívá. Mám pocit, že v poslední době šlo k zemi mnoho velkých stromů,“ napsala jedna z našich čtenářek. Co si o tom myslíte vy?  

zobrazit všechny
Řádková inzerce