Regionalní zpravodajský portál prostějovska.

tiskOkrašlovací spolek zvelebil hrob Josefa Vrly a Růženy Reichstädterové

Okrašlovací spolek zvelebil hrob Josefa Vrly a Růženy Reichstädterové
29.06.2015 10:22

Josef Vrla se sice narodil v Tlumačově, jeho život je ale spjat s Prostějovem. Novinář a redaktor v Olomouckých novinách „Našinec“, tiskař a politik, spí svůj sen na prostějovském hřbitově spolu se svou dcerou Růženou. O místo jejich posledního odpočinku se od loňského roku stará Okrašlovací spolek Prostějov. Ten mimochodem sídlí ve Vrlově ulici číslo 7.

Po dřívějších úpravách povrchu hrobu a opravách pomníku Okrašlovací spolek dodal na hrob i fotografie Josefa Vrly, Růženy Reichstädterové a jejího manžela. Chybí jen fotografie jednoho z jejich potomků, která byla na pomníku umístěna dříve, protože se do současnosti nedochovala.

„Okrašlovací spolek chce péčí o hrobního místo vzdát úctu významným občanům Prostějova, jejichž život byl s městem neodmyslitelně spjat,“ konstatovala předsedkyně spolku Milada Sokolová. Zároveň poděkovala všem, kdo se na úpravách hrobu podíleli. Zvláštní poděkování patří Kamenictví Mejzlík, které zajistilo opravy náhrobku a  instalaci fotografií. 

Diskuze

Hana Bartková 3.7.2015 21:06
Děkuji Okrašlovacímu spolku za uvedený počin. Loni v předjaří jsem zde fotila v souvislosti s přípravou článku ke 170. výročí narození Josefa Vrly a pomník a hrob se nacházel ve velmi špatném stavu. 7. srpna uplyne 145 let od vydání 1. čísla prvního českého tisku v Prostějově - týdeníku Občan, který Vrla tiskl v provizorních podmínkách ve Vodní ulici v Prostějově. Jinak toho samozřejmě vydával a tiskl daleko více, např. Prostějovské noviny, Hlasy z Hané, Duch času, Hlas lidu, k tomu také knihy. Text v tiráži : Tisk J. Vrla měl dobrý zvuk v celé naší zemi a existoval až do roku 1935 (v tiskařské práci pokračovali totiž po jeho smrti v r. 1896 jeho synové a příbuzní). Vrla byl také novinář, vlastenec, národní a spolkový činitel,člen obecního výboru... Jeho tiskárna sídlila na různých místech města - v domě U Černého orla ( žudr v Mlýnské ulic), v domě U Měsíčka - Masarykovo nám. 5, na Žižkově nám. 13 a v domě č. 8 na tehdejším Rudolfově náměstí ( nyní E. Husserla). Tento čtyřpatrový měšťanský dům ( navržený arch. Richardem Klenkou, 1912) označovaný jako Vrlův nájemní dům měl ve dvorním traktu tiskárnu. Najdeme na něm pozoruhodnou sgrafitovou výzdobu, ornamenty i portréty. Na osobnost Josefa Vrly upomíná iniciála JV a letopočet 1871, jsou zde také nápisy a portréty jeho významných předchůdců - humanistických tiskařů Kašpara Aorga a Jana Olivetského.

Zpět facebook sdílet na FACEBOOKU

Vážení čtenáři, pokud váš vzkaz obsahuje velmi ostrou kritiku
nebo dokonce obvinění z protiprávního jednání konkrétních
osob nebo organizací, je nezbytné, abyste na sebe uvedli
aspoň jeden platný kontakt (výhradně pro potřeby redakce).
Napomůžete tím zveřejnění.

Jméno:
E-mail:
Komentář:
 

kod

     
 
Firemní noviny
FixArt je specialista na webdesign

Máme v hlavě komplexní řešení od A do Z.

Napsali jste nám

Potřebují se zbavit starého harampádí, kartonových krabic či jiného nepořádku? Není nic jednoduššího, než vše vyhodit u kontejnerů na separovaný odpad. A možná mají ještě prima pocit, že vlastně třídí! Co na tom, že jejich nepořádek musí někdo jiný uklidit...

Poblíž křižovatky Rumunské a Krokovy ulice někdo vyhodil do kontejneru na papír velkou prázdnou krabici, která kontejner celý zaplnila, několik dalších pak rozmístil na chodník kolem. Po dvou dnech, zcela podle pravidla, že kde je malá hromada nepořádku, hned do ní někdo něco přidá, sem přibyla stará vyhozená sedačka, hromádka bioodpadu a dvě pneumatiky. Tak máme hezký výhled z okna. Vždycky mě to docela vytočí, protože já s každou maličkostí letím do sběrného dvora. Myslíte, že se někdy naučíme udržovat prostředí kolem sebe hezké?

O. N.

Když nic jiného, upozorní vás na to vrčení techniky. V okolí Mozartovy ulice a v Rumunské nedávno ořezali stromy a v těchto dnech pracovníci firmy ASA likvidují větve pomocí štěpkovačky. Chvilka hluku, a následně je všude kolem pořádek.

Blanka S. 

Kácení stromů vždy vzbuzuje pozornost obyvatel a většinou i negativní reakce. Stejně tomu bylo v minulých dnech, kdy musely být kvůli kanalizaci vykáceny naprosto zdravé a vzrostlé lípy v Komenského ulici. Podle sdělení mluvčí radnice Jany Gáborové zde budou vysázeny opět lípy velkolisté a půjde o stromy, které budou mít ve výšce 1,3 metru obvod kmene minimálně 18 centimetrů.

„Je to sice velmi krásné, ale takové mladé stromky s malou korunou nemohou ve městě nahradit vzrostlé a velké koruny s množstvím zelených listů. Prostějov patří mezi velmi prašná města a kácení vzrostlé zeleně zdejšímu ovzduší určitě neprospívá. Mám pocit, že v poslední době šlo k zemi mnoho velkých stromů,“ napsala jedna z našich čtenářek. Co si o tom myslíte vy?  

zobrazit všechny
Řádková inzerce