Regionalní zpravodajský portál prostějovska.

tiskO prodeji městských pozemků rozhodne Manthellan

O prodeji městských pozemků rozhodne Manthellan
06.08.2012

Prostějov - Město ztratilo kontrolu nad svými pozemky třetí etapy v místě, kde má stavět Manthellan. Nejde tedy jen o posun termínu do konce září, kdy se může město rozhodnout, zda prodat, nebo ne. Rozhodovat už bude developer. Není tedy pravděpodobné, že by zde vyrostl kulturní sál nebo tržnice. Pokud by se tak stalo, v krajním případě by Manthellan podle opozičního zastupitele Aleše Matyáška mohl získat příslušné pozemky možná i zadarmo.

„Chceme se seznámit se studií Manthellanu. Je v ní zahrnuta výstavba kulturního centra?" dotazoval se nedávno zastupitel Aleš Matyášek. Na odpověď prvního náměstka primátora Jiřího Pospíšila, že nikoliv, reagoval: „To mě překvapuje. Usnesení zastupitelstva je platné, tuším, jsme ho nezměnili." Zeptali jsme se mluvčí magistrátu Jany Gáborové. „Pokud je mi známo, platné je usnesení, kterým zastupitelé schválili text smlouvy o smlouvách budoucích - v červnu 2010." Tomu Aleš Matyášek oponoval: „Platné je usnesení zastupitelstva ze dne 4. listopadu 2008, které zadalo podmínky k záměru prodat nemovitosti v centru města. V návrhu je kulturní centrum situováno na pozemku mezi Komenskou a Wolkerovou ulicí - tedy na pozemcích první a druhé etapy. O tom, že bude kulturní centrum na pozemcích třetí etapy, mělo město možnost rozhodnout do konce roku 2011 na základě studie, která však přes naše urgence nebyla nikdy zadána. Termín možného rozhodnutí tak marně propadl."

Rozhodovat bude developer

Ačkoliv se hovořilo o pouhém posunutí termínu, podle Aleše Matyáška nastal podstatný posun a město ztratilo kontrolu: „Vedení města hovoří o tom, že se termín posunul do konce září 2012. Opticky to tak také vypadá v dodatku smlouvy, který byl schválen v únoru. Kromě toho, že žádná studie dosud neexistuje (pozn. red.: ke konci července), podstatným faktem je, že o prodeji nebo neprodeji pozemků třetí etapy, které by se měly využít pro tržnici nebo kulturní centrum, nebude rozhodovat město, ale Manthellan. Zatímco podle smlouvy mohlo město oznámit, že pozemky využije pro stavbu těchto zařízení a tím současně rozhodnout, že pozemky Manthellanu neprodá, v současné době už to tak není. Město může pouze oznámit, že chce pozemky využít pro svoji výstavbu, ale právo rozhodnutí o prodeji nemá. Jinými slovy: Manthellan bude rozhodovat o prodeji městského majetku."

trhMěstské stavby na cizím pozemku

V praxi to znamená, že město se musí podřídit v otázce prodeje. „Může si tam však postavit uvedená zařízení, na základě úplatně zřízeného věcného břemene. Výše úplaty má být stanovena znaleckým posudkem a horní hranicí je výše kupní ceny. Hypoteticky tedy může nastat situace, kdy se město rozhodne tam zařízení postavit, Manthellan rozhodne, že pozemky musí město prodat a město zaplatí Manthellanu za věcné břemeno stejnou cenu jako kupní. Developer by tak dostal v podstatě pozemky třetí etapy zadarmo a městské stavby by stály na cizím pozemku. Toto řešení tedy není posunutím termínu, ale zcela novou skutečností, která v původní smlouvě nebyla," shrnul stav Aleš Matyášek.

Ani sál ani tržnice

Na základě uvedených skutečností tedy není divu, že radnice hledá umístění svých objektů mimo parcely, které si Manthellan nárokuje. „Rada města se přiklání k variantě postavit multifunkční centrum mimo pozemky třetí etapy," prohlásil primátor Miroslav Pišťák. V otázce tržnice se postup jeví stejný. Náměstek Zdeněk Fišer sice připustil, že by si město mohlo vymínit tržnici na jejím současném místě, ale v tom případě, jak jsme uvedli, by tedy zřejmě stála na cizím pozemku.

(dah)

Foto: (dah, jač)


Zpět facebook sdílet na FACEBOOKU

Vážení čtenáři, pokud váš vzkaz obsahuje velmi ostrou kritiku
nebo dokonce obvinění z protiprávního jednání konkrétních
osob nebo organizací, je nezbytné, abyste na sebe uvedli
aspoň jeden platný kontakt (výhradně pro potřeby redakce).
Napomůžete tím zveřejnění.

Jméno:
E-mail:
Komentář:
 

kod

     


Další články:související kauzy |
 
Firemní noviny
FixArt je specialista na webdesign

Máme v hlavě komplexní řešení od A do Z.

Napsali jste nám

Potřebují se zbavit starého harampádí, kartonových krabic či jiného nepořádku? Není nic jednoduššího, než vše vyhodit u kontejnerů na separovaný odpad. A možná mají ještě prima pocit, že vlastně třídí! Co na tom, že jejich nepořádek musí někdo jiný uklidit...

Poblíž křižovatky Rumunské a Krokovy ulice někdo vyhodil do kontejneru na papír velkou prázdnou krabici, která kontejner celý zaplnila, několik dalších pak rozmístil na chodník kolem. Po dvou dnech, zcela podle pravidla, že kde je malá hromada nepořádku, hned do ní někdo něco přidá, sem přibyla stará vyhozená sedačka, hromádka bioodpadu a dvě pneumatiky. Tak máme hezký výhled z okna. Vždycky mě to docela vytočí, protože já s každou maličkostí letím do sběrného dvora. Myslíte, že se někdy naučíme udržovat prostředí kolem sebe hezké?

O. N.

Když nic jiného, upozorní vás na to vrčení techniky. V okolí Mozartovy ulice a v Rumunské nedávno ořezali stromy a v těchto dnech pracovníci firmy ASA likvidují větve pomocí štěpkovačky. Chvilka hluku, a následně je všude kolem pořádek.

Blanka S. 

Kácení stromů vždy vzbuzuje pozornost obyvatel a většinou i negativní reakce. Stejně tomu bylo v minulých dnech, kdy musely být kvůli kanalizaci vykáceny naprosto zdravé a vzrostlé lípy v Komenského ulici. Podle sdělení mluvčí radnice Jany Gáborové zde budou vysázeny opět lípy velkolisté a půjde o stromy, které budou mít ve výšce 1,3 metru obvod kmene minimálně 18 centimetrů.

„Je to sice velmi krásné, ale takové mladé stromky s malou korunou nemohou ve městě nahradit vzrostlé a velké koruny s množstvím zelených listů. Prostějov patří mezi velmi prašná města a kácení vzrostlé zeleně zdejšímu ovzduší určitě neprospívá. Mám pocit, že v poslední době šlo k zemi mnoho velkých stromů,“ napsala jedna z našich čtenářek. Co si o tom myslíte vy?  

zobrazit všechny
Řádková inzerce