Regionalní zpravodajský portál prostějovska.

tiskMěsto žádá o dotace. Na park v Okružní a zeleň v Zahradní

Město žádá o dotace. Na park v Okružní a zeleň v Zahradní
30.09.2018 08:09

Pro vznik nového parku a ozelenění ulice žádá město Prostějov o dotační peníze. Rada města Prostějova schválila projektový námět „Nový park Okružní“ a přípravu a podání žádosti o poskytnutí dotace z Operačního programu Životní prostředí.

„Konkrétně jde o vybudování nového městského parku jižně od ulice Okružní, na stávající ploše využívané jako orná půda, v místě, kde je plánována výstavba bytových domů. Budou zde provedeny terénní úpravy včetně terénních modelací, budou se sázet listnaté stromy, keře, založí se trávník a květnatá louka. Současně bude vybudována cestní síť, retenční nádrž umožňující využívání zachycování srážkové vody a bude pořízen mobiliář (lavičky, odpadkové koše, sedací prvky),“ uvedl první náměstek primátorky Zdeněk Fišer a doplnil, že v rámci této výzvy je mimo jiné podporováno zakládání ploch a prvků veřejné zeleně (parků, zahrad, sadů, uličních stromořadí, alejí, lesoparků, remízů, průlehů) s výsadbou stromů doprovázenou založením zatravněných ploch nebo výsadbou keřů. Jako součást realizace zeleně je podporována i obnova a zakládání doprovodných vodních prvků a ploch přírodě blízkého charakteru vč. drobných retenčních nádrží na srážkovou vodu.

Dotace je poskytována ve výši 60 procent z celkových způsobilých výdajů projektu. Celkové finanční náklady jsou odhadovány ve výši 16,5 milionu korun. Projektová dokumentace je zpracována (zpracovatel Zahrada Olomouc, s.r.o.), bylo zažádáno o vydání stavebního povolení.

Radní také schválili projektový námět „Zeleň v ulici Zahradní“ a přípravu a podání žádosti o poskytnutí dotace na realizaci tohoto projektu z Operačního programu Životní prostředí.

„Předmětem tohoto projektu je výsadba zeleně v rámci nově vytvářeného veřejného prostranství – parčíku – u ulice Zahradní. Budou zde vysazeny okrasné a ovocné stromy, keře a okrasné traviny. Stávající degradovaná plocha bez porostu, dřevin a mobiliáře bude zkulturněna, bude zde vybudován chodník, odpočívadlo s herními a pohybovými prvky, zídka, pořízen mobiliář,“ popsal náměstek Fišer.

I zde bude město žádat o poskytnutí dotace. V současné době již probíhá realizace stavebních prací na základě uzavřené smlouvy o dílo. Termín ukončení prací je do 23. 11. 2018 (dodavatel stavebních prací: EDMA, s.r.o., Drnovice).

Dotace je poskytována ve výši 60% z celkových způsobilých výdajů projektu. Smlouva o dílo je uzavřena na částku 2,477 mil. Kč (bez DPH). (red)


Zpět facebook sdílet na FACEBOOKU  komentářenapsat komentář
 
Firemní noviny
FixArt je specialista na webdesign

Máme v hlavě komplexní řešení od A do Z.

Napsali jste nám

Potřebují se zbavit starého harampádí, kartonových krabic či jiného nepořádku? Není nic jednoduššího, než vše vyhodit u kontejnerů na separovaný odpad. A možná mají ještě prima pocit, že vlastně třídí! Co na tom, že jejich nepořádek musí někdo jiný uklidit...

Poblíž křižovatky Rumunské a Krokovy ulice někdo vyhodil do kontejneru na papír velkou prázdnou krabici, která kontejner celý zaplnila, několik dalších pak rozmístil na chodník kolem. Po dvou dnech, zcela podle pravidla, že kde je malá hromada nepořádku, hned do ní někdo něco přidá, sem přibyla stará vyhozená sedačka, hromádka bioodpadu a dvě pneumatiky. Tak máme hezký výhled z okna. Vždycky mě to docela vytočí, protože já s každou maličkostí letím do sběrného dvora. Myslíte, že se někdy naučíme udržovat prostředí kolem sebe hezké?

O. N.

Když nic jiného, upozorní vás na to vrčení techniky. V okolí Mozartovy ulice a v Rumunské nedávno ořezali stromy a v těchto dnech pracovníci firmy ASA likvidují větve pomocí štěpkovačky. Chvilka hluku, a následně je všude kolem pořádek.

Blanka S. 

Kácení stromů vždy vzbuzuje pozornost obyvatel a většinou i negativní reakce. Stejně tomu bylo v minulých dnech, kdy musely být kvůli kanalizaci vykáceny naprosto zdravé a vzrostlé lípy v Komenského ulici. Podle sdělení mluvčí radnice Jany Gáborové zde budou vysázeny opět lípy velkolisté a půjde o stromy, které budou mít ve výšce 1,3 metru obvod kmene minimálně 18 centimetrů.

„Je to sice velmi krásné, ale takové mladé stromky s malou korunou nemohou ve městě nahradit vzrostlé a velké koruny s množstvím zelených listů. Prostějov patří mezi velmi prašná města a kácení vzrostlé zeleně zdejšímu ovzduší určitě neprospívá. Mám pocit, že v poslední době šlo k zemi mnoho velkých stromů,“ napsala jedna z našich čtenářek. Co si o tom myslíte vy?  

zobrazit všechny
Řádková inzerce