Regionalní zpravodajský portál prostějovska.

tiskJe skládka v Držovicích (ne)bezpečná?

Je skládka v Držovicích (ne)bezpečná?
26.07.2012

Držovice - Neustálé otázky budí skládka ve zdejší bývalé cihelně. Nákladní auta z Prechezy Přerov sem vozí svůj odpad. Je červená látka nebezpečná? Hrozí snad toxické zamoření? „Ne," říká starostka Blanka Kolečkářová. S nebezpečným odpadem nesouhlasí ani majitel pozemku.

Nejde o skládku, ale rekultivaci

Řeči o tom, že by v bývalé cihelně končil toxický odpad, považuje starostka Blanka Kolečkářová za naprostý nesmysl. Navíc podle jejích slov nejde o skládku, ale o rekultivaci pozemku. „Jakmile bude „díra" zavezena, vybudujeme zde lesopark. Po nějakém čase, až se hlína a navážka usadí, mohou tady stát obytné domy. Tento záměr je dlouhodobý a nikdy bychom si nedovolili sem nechat vozit něco, co je zdraví škodlivé," říká Kolečkářová a doplňuje, že celá rekultivační skládka je povolená a hlavně hlídaná. Podle ní na skládku dohlíží úředníci jak hejtmanství, tak magistrátu.

Červená barva je vlastně železo

K výroku starostky se připojuje také majitel pozemku Petr Otčenášek. „Není třeba se ničeho obávat, chápu, že červená barva vzbuzuje obavy, ale je to neškodný červený vápenec. Obsahuje totiž vysoký podíl železa. Před nedávnem tady byla kontrola z Báňského úřadu, která si tuto záležitost hlídá. Vše je v pořádku," říká s jistotou Otčenášek.

Za vším stojí anonym

Na dění na skládce prostějovský magistrát upozornil anonym, který o údajné toxicitě měl informovat. Celou věcí se zabýval odbor životního prostředí. Zeptali jsme se tedy vedoucí oddělení ochrany životního prostředí Hany Holinkové:

Jaké materiály se tady mohou ukládat?

„V rekultivačním prostoru se ukládají pouze materiály a odpady kategorie „ostatní", které jsou rozhodnutím Báňského úřadu Brno povoleny a uvedeny v provozním řádě Rekultivace ložiska Držovice. K ukládání těchto odpadů a materiálů se vyjadřovaly dotčené orgány státní správy, včetně Krajského úřadu Olomouckého kraje, odboru životního prostředí, ORP Prostějov. Jedná se o odpady, které nemají nebezpečné vlastnosti. Dále jsou v rámci schváleného provozního řádu k rekultivaci používány materiály Prestab, popílek ze spalování uhlí, které jsou opatřeny certifikáty a užívají se na stavbách jako stavební materiál. Všechny uvedené komodity byly od dodavatelů těchto odpadů a materiálů prověřeny a je možné je trvale ukládat v důlním prostoru."

Probíhají tady kontroly?

„Kontrolní šetření probíhá ze strany magistrátu téměř každý rok, poslední kontrola společná za účasti Obvodního báňského úřadu, České inspekce životního prostředí, oblastního inspektorátu Olomouc se konala letos 8. června. Dále provádí kontrolu Obvodní báňský úřad pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého samostatně."

Kdo na tuto skládku může vozit odpad?

„Odpad zde ukládají právnické osoby, ojediněle fyzické osoby. Precheza Přerov navážela výrobek Prestab, což je materiál, který se používá ve stavebnictví ke zpevnění podloží. V tomto případě byl společností doložen k certifikátu výrobku také doklad o jeho nezávadnosti. Jeho uložení do důlního prostoru bylo vhodné pro vytvoření pestré terciérní série z hlediska jeho fyzikálně mechanických a hydrogeologických vlastností, například k podzemnímu proudění vod v liniích."

Jaké pokuty hrozí za ukládání nepovoleného odpadu?

„Pokud by byl ukládán odpad, který nebyl povolen příslušným správním orgánem, a převezme ho rekultivační prostor, tedy jeho provozovatel, může být uložena sankce do výše deseti milionů korun - to jsou ovšem extrémní údaje."

(kaa)

Foto: archiv


Zpět facebook sdílet na FACEBOOKU

Vážení čtenáři, pokud váš vzkaz obsahuje velmi ostrou kritiku
nebo dokonce obvinění z protiprávního jednání konkrétních
osob nebo organizací, je nezbytné, abyste na sebe uvedli
aspoň jeden platný kontakt (výhradně pro potřeby redakce).
Napomůžete tím zveřejnění.

Jméno:
E-mail:
Komentář:
 

kod

     
 
Firemní noviny
FixArt je specialista na webdesign

Máme v hlavě komplexní řešení od A do Z.

Napsali jste nám

Potřebují se zbavit starého harampádí, kartonových krabic či jiného nepořádku? Není nic jednoduššího, než vše vyhodit u kontejnerů na separovaný odpad. A možná mají ještě prima pocit, že vlastně třídí! Co na tom, že jejich nepořádek musí někdo jiný uklidit...

Poblíž křižovatky Rumunské a Krokovy ulice někdo vyhodil do kontejneru na papír velkou prázdnou krabici, která kontejner celý zaplnila, několik dalších pak rozmístil na chodník kolem. Po dvou dnech, zcela podle pravidla, že kde je malá hromada nepořádku, hned do ní někdo něco přidá, sem přibyla stará vyhozená sedačka, hromádka bioodpadu a dvě pneumatiky. Tak máme hezký výhled z okna. Vždycky mě to docela vytočí, protože já s každou maličkostí letím do sběrného dvora. Myslíte, že se někdy naučíme udržovat prostředí kolem sebe hezké?

O. N.

Když nic jiného, upozorní vás na to vrčení techniky. V okolí Mozartovy ulice a v Rumunské nedávno ořezali stromy a v těchto dnech pracovníci firmy ASA likvidují větve pomocí štěpkovačky. Chvilka hluku, a následně je všude kolem pořádek.

Blanka S. 

Kácení stromů vždy vzbuzuje pozornost obyvatel a většinou i negativní reakce. Stejně tomu bylo v minulých dnech, kdy musely být kvůli kanalizaci vykáceny naprosto zdravé a vzrostlé lípy v Komenského ulici. Podle sdělení mluvčí radnice Jany Gáborové zde budou vysázeny opět lípy velkolisté a půjde o stromy, které budou mít ve výšce 1,3 metru obvod kmene minimálně 18 centimetrů.

„Je to sice velmi krásné, ale takové mladé stromky s malou korunou nemohou ve městě nahradit vzrostlé a velké koruny s množstvím zelených listů. Prostějov patří mezi velmi prašná města a kácení vzrostlé zeleně zdejšímu ovzduší určitě neprospívá. Mám pocit, že v poslední době šlo k zemi mnoho velkých stromů,“ napsala jedna z našich čtenářek. Co si o tom myslíte vy?  

zobrazit všechny
Řádková inzerce