Regionalní zpravodajský portál prostějovska.

tiskJdou mi po krku už dlouho, říká Leo Schlattauer

Jdou mi po krku už dlouho, říká Leo Schlattauer
30.03.2011

Prostějov - V otázce informačních technologií městského úřadu zaznívá dlouhodobě spousta obvinění. Přestože žádná ze tří kontrol, včetně policie, pochybení nenašla, radnice přistoupila na razantní řešení. Post šéfa odboru informačních technologií opustil z organizačních důvodů Leo Schlattauer, komise IT pod vedením Tomáše Blumensteina zablokovala výběrová řízení a usiluje o vypovězení smlouvy s firmou Computer System CZ.

Na základě neustálých anonymních podnětů, převážně ze strany konkurenčních prostějovských firem v oblasti IT, proběhly na radnici tři kontroly. Ani jedna z nich neprokázala pochybení. „V případu nebylo zjištěno, že by došlo k protiprávnímu jednání. Na základě kriminalistického výsledku šetření byla celá věc odložena," sdělil Michal Pižurin z krajské policie. Ani Úřad pro ochranu hospodářské soutěže nezjistil v napadených tendrech žádná pochybení. Městský interní audit rovněž vyšel naprázdno. „Kontroly provedené na odboru IT neodhalily závažná pochybení a ani skutečnosti, které by znamenaly porušení zákonů," potvrdil tajemník Lubomír Baláš.

Co tedy komu vadí?

Leo Schlattauer se během svého působení snažil na odboru zjednat pořádek a nastavit kritéria tak, aby odpovídala standardům běžným v jiných městských úřadech. S tím souvisely vyšší požadavky na kvalitu a profesionální úroveň firem, které úřadu poskytovaly zboží a služby. Některé z prostějovských firem nevlastní potřebné certifikáty, nebo se zaměřují na jiný segment trhu, proto se do výběrových řízení v posledních letech nezapojovaly. V rámci konkurenčního boje pak přicházela jejich obvinění z šití zakázek „na míru" firmě Computer System CZ.

Za těmito útoky stojí převážně firmy Vahal a Tabery Computer, které před několika lety patřily k hlavním dodavatelům IT na radnici. Firma Jana Taberyho nedosáhla podle odborníků patřičné konkurenceschopnosti, neprokázala životaschopnost a je v současné době v likvidaci.


Výpověď z „organizačních" důvodů

Na doporučení komise IT byl zrušen odbor IT a jeho vedoucí Leo Schlattauer dostal výpověď. Jako satisfakce mu bylo nabídnuto místo kulturního referenta v Duze, které bylo ovšem záhy zrušeno. On sám má dobrý pocit z toho, že se mu za dobu jeho působení podařilo úroveň počítačových technologií na radnici pozvednout a mnohé problémy z dřívějška odstranit. Organizační změnu, která ho zbavila funkce, považuje za účelovou.

Smlouva s Computer System CZ

Externí firma CS má sjednanou smlouvu o servisu. Na základě ní poskytuje městu služby v dohodnutém rámci za měsíční paušál. „Chtěli jsme ji loni změnit v tom smyslu, aby část úkonů přešla na zaměstnance odboru a pracovníci z Computer Systemu se mohli věnovat převážně rozvoji a implementaci nových technologií," upozornil Schlattauer. Mediální a politický tlak to znemožnil, na čemž má největší podíl šéf Komise IT Tomáš Blumenstein. Ten nám  neodpověděl na položené otázky a obvinil redakci iProstejov.cz ze zaujatosti: „Nemyslím si, že by noviny, jejichž majitelem je pan Gröger, měly psát o kauze pana Grögera."

Tvrzení, že firma CS neplní smlouvu už několik měsíců, její jednatel Radomír Gröger odmítá: „Smlouvu jsme celou dobu striktně dodržovali. Havárie serveru, z níž jsme obviňováni, nastala v důsledku okolností, na které naše firma nemá vliv. Navíc proběhla v době, kdy nebyl chod úřadu vážně ohrožen. Na odboru IT je zaměstnáno sedm lidí, kteří mají odpovědnost za fungování informačních technologií. My zajišťujeme externě pouze zlomek činností, a to těch nejnáročnějších." Pokud bylo v nárazových případech potřeba, zajišťoval CS některé vícepráce, ale s dvacetiprocentní slevou.

Schopní odešli?

Odbor IT zaznamenal v minulých letech jistou fluktuaci. Skutečností je, že většina odborníků z úřadu odešla ze své vůle. „Pravda je, že odešli pracovníci, kteří se roky pohybovali v oblasti IT a měli své zkušenosti. Je také zapotřebí říct, že finanční ohodnocení, které je předurčeno tabulkami, je limitující. Městský úřad nemůže skutečným odborníkům nabídnout mzdu srovnatelnou s komerční sférou," vyjádřil se bývalý místostarosta Pavel Drmola, který v souvislosti s děním na odboru IT nedostal důvěru ODS do komunálních voleb.

Je potřeba externí firma?

Tomáš Blumenstein navrhl vypovězení smlouvy firmě Computer System a preferuje vyškolit stávající zaměstnance odboru, aby mohli veškerý servis provádět sami. Tvrdí, že je to levnější.

Tomu ale mnozí odborníci oponují. „V minulosti se řešil problém přetížení pracovníků IT a právě nákupem služeb šlo zajistit uvolnění jejich kapacity na práce, které nejsou vhodné pro externí dodávku. Současně nebylo nutné držet vysoce specializovaného odborníka včetně jeho zastupitelnosti," řekl Pavel Drmola a pokračoval: „Samozřejmě je možné, aby vše řešili zaměstnanci úřadu, ale pak jim přibude nejen práce, ale i nutnost dalšího vzdělávání. To vyžaduje čas a peníze. Ve výsledku se složitější případy stejně řeší externí službou, protože interní pracovník prostě nemůže mít takové zkušenosti jako odborná firma opakovaně řešící provoz u celého portfolia svých zákazníků. Nákup takové nárazové služby je ekonomicky nevýhodný a časově v případě naléhavé potřeby někdy i nedostupný, proto se uzavírají servisní smlouvy s garancí a pevnou cenou."

Co je levnější?

Radnice stojí před otázkou, zda platit externí firmě, nebo vyškolit vlastní zaměstnance. Komise IT preferuje druhou variantu. Odborníci ale upozorňují: „Náklady na školení pracovníka IT jdou do statisíců korun. Pokud jsou navíc stávající zaměstnanci vytíženi, je potřeba přijmout nové. Náklady na jednoho takového člověka přijdou ročně zhruba na 750 000 korun. Kromě toho musí být vyřešena jeho zastupitelnost. Hrozí také riziko, že odejde." Faktem je, že schopní lidé často raději volí stabilitu soukromé firmy než turbulence na radnici.

(dah)


Zpět facebook sdílet na FACEBOOKU  komentářenapsat komentář

Další články:související kauzy |
 
Firemní noviny
FixArt je specialista na webdesign

Máme v hlavě komplexní řešení od A do Z.

Napsali jste nám

Potřebují se zbavit starého harampádí, kartonových krabic či jiného nepořádku? Není nic jednoduššího, než vše vyhodit u kontejnerů na separovaný odpad. A možná mají ještě prima pocit, že vlastně třídí! Co na tom, že jejich nepořádek musí někdo jiný uklidit...

Poblíž křižovatky Rumunské a Krokovy ulice někdo vyhodil do kontejneru na papír velkou prázdnou krabici, která kontejner celý zaplnila, několik dalších pak rozmístil na chodník kolem. Po dvou dnech, zcela podle pravidla, že kde je malá hromada nepořádku, hned do ní někdo něco přidá, sem přibyla stará vyhozená sedačka, hromádka bioodpadu a dvě pneumatiky. Tak máme hezký výhled z okna. Vždycky mě to docela vytočí, protože já s každou maličkostí letím do sběrného dvora. Myslíte, že se někdy naučíme udržovat prostředí kolem sebe hezké?

O. N.

Když nic jiného, upozorní vás na to vrčení techniky. V okolí Mozartovy ulice a v Rumunské nedávno ořezali stromy a v těchto dnech pracovníci firmy ASA likvidují větve pomocí štěpkovačky. Chvilka hluku, a následně je všude kolem pořádek.

Blanka S. 

Kácení stromů vždy vzbuzuje pozornost obyvatel a většinou i negativní reakce. Stejně tomu bylo v minulých dnech, kdy musely být kvůli kanalizaci vykáceny naprosto zdravé a vzrostlé lípy v Komenského ulici. Podle sdělení mluvčí radnice Jany Gáborové zde budou vysázeny opět lípy velkolisté a půjde o stromy, které budou mít ve výšce 1,3 metru obvod kmene minimálně 18 centimetrů.

„Je to sice velmi krásné, ale takové mladé stromky s malou korunou nemohou ve městě nahradit vzrostlé a velké koruny s množstvím zelených listů. Prostějov patří mezi velmi prašná města a kácení vzrostlé zeleně zdejšímu ovzduší určitě neprospívá. Mám pocit, že v poslední době šlo k zemi mnoho velkých stromů,“ napsala jedna z našich čtenářek. Co si o tom myslíte vy?  

zobrazit všechny
Řádková inzerce