Regionalní zpravodajský portál prostějovska.

tiskJak se volilo v obcích regionu

Jak se volilo v obcích regionu
08.10.2018 07:55

Dá se říci, že klasické strany v letošních komunálních vobách totálně propadly. V obcích lidé volili především různá hnutí a místní uskupení. V celém regionu kandidovalo celkem 2 810 kandidátů, z toho 938 žen. Průměrný věk kandidátů činil 46,62 roku. Nejvíc (celkem 518, to je 18,43 procent) jich bylo ve věkovém rozmezí 40 – 44 let, a mezi kandidáty bylo i dost seniorů nad 60 let – 452, což je 16,09 %. Nejstarším kandidátem byl Zdeněk Nakládal z Plumlova (88 let), nejmladšími pak osmnáctiletí studenti Helena Ptáčková z Němčic a Petr Sedlák z Bukové.

Volební účast v regionu dosáhla 49,97 %, což je nejvíc v Olomouckém kraji. Nejvyšší účast zaznamenali v Klopotovicích, a to 79,31 %. Naopak nejnižší byla v obci Srbce, kde k volebním urnám přišlo pouze 28,57 % oprávněných voličů. A zde nabízíme přehled výsledků voleb v jednotlivých obcích regionu.

V Alojzově dostali nejvíc hlasů Nezávislí kandidáti Alojzov, celkem 72,57 %, získali tak čtyři mandáty. S jedním mandátem skončilo uskupení Za životní prostředí. Volební účast tu byla vysoká, přišlo 75,76 % oprávněných voličů.

V Bedihošti zvítězilo Sdružení nezávislých kandidátů (47,43 %), které obsadí pět křesel. Dva mandáty získala ODS (21,01 %) a po jednom pak KSČM a KDU-ČSL.

V Bílovicích-Lutotíně měli lidé jednoduchou volbu – Občané pro obec získali 100 % hlasů a patří jim všech devět křesel v novém zastupitelstvu. Volit ovšem přišlo pouze 54,82 % voličů.

V Biskupicích dali lidé důvěru Nezávislým kandidátům 2018, dostali 89,75 % a patří jim všech sedm mandátů.

V Bohuslavicích získalo nejvíc hlasů Sdružení přátel Bohuslavic. Ziskem 63,82 % hlasů získalo pět mandátů. Další dvě křesla v zastupitelstvu obsadí Moravané.

V Bousíně získala KSČM a nezávislí kandidáti 63,99 % hlasů a mají pět mandátů, KDU-ČSL zbyly dva mandáty. Voleb se zúčastnilo 74,55 % voličů.

V Brodku u Konice vyhrálo SNK obce Brodek u Konice, které volilo 69,87 % voličů, což stačilo na zisk šesti mandátů. Další tři křesla bude mít KDU-ČSL, kterou volilo 30,12 % občanů.

V Brodku u Prostějova dali voliči 39,40 % hlasů uskupení Pokračujeme ve změnách, které tak získalo tři mandáty. Dvě křesla získává uskupení Společně pro Brodek a po jednom KDU-ČSL a SPD T. Okamury.

V Březsku bude celé zastupitelstvo o sedmi mandátech patřit SNK Březsko, volební účast zde byla 68,72 % voličů.

V Budětsku získalo uskupení Společně pro obec čtyři mandáty, tři pak SNK Za rozvoj obce. Volilo zde 65,17 % voličů.

V Bukové zvítězilo Sdružení nezávislých kandidátů, jež po zisku 51,01 % hlasů obsadí čtyři mandáty. Dvě křesla získalo uskupení Pro kulturní rozvoj obce a jedno Pro rozvoj obce Buková. V obci přišlo volit 68,42 % oprávněných voličů.

V Čehovicích získalo všech sedm mandátů SNK Čehovice 2018, které volilo všech 49,54 % oprávněných voličů, kteří přišli k volbám.

V Čechách pod Kosířem zvítězila KDU-ČSL, která získala 39,83 % a patří jí čtyři mandáty. Po jednom křesle obsadí Starostové a nezávislí, ČSSD a SNK Čechy pod Kosířem 2018. Volit přišlo 57,35 % voličů.

V Čelčicích obsadí všech sedm křesel v zastupitelstvu uskupení Pro obec Čelčice. Volební účast zde byla 44,87 %.

Čelechovice bude příští čtyři roky řídit Sdružení NK, STAN (61,61 % hlasů a šest mandátů) spolu s ANO 2011 (27,37 % a dva mandáty) a KSČM (11,01 % a jeden mandát).

V Dětkovicích byla volební účast vysoká, přišlo 74,94 % voličů. Nejvíce hlasů, a to 78,64 %, dali uskupení Rozvoj obce Dětkovice, které tak získalo šest mandátů. Jeden mandát zbyl pro kandidáta uskupení Občané pro Dětkovice.

V Dobrochově přesáhla účast také 70 procent (70,84 %). Zvítězila KDU-ČSL ziskem 65,60 % hlasů a má tedy čtyři mandáty. Jedno křeslo zůstalo pro zástupce SNK Dobrochov.

V Dobromilicích získalo Sdružení nezávislých kandidátů 32,50 % hlasů, což stačilo na zisk tří mandátů. Dva mandáty pak získalo uskupení Dobrochov 2018-2022 a po jednom mandátu KDU-ČSL, Nestraníci, KSČM a Nezávislí kandidáti z Dobromilic. Volební účast zde byla 52,65 %.

Doloplazy ovládne KSČM + NK, získala 51,80 % hlasů a patří jí čtyři mandáty. Tři křesla pak obsadí Nezávislí, kterým dalo hlas 48,19 % voličů. Volební účast ale nebyla vysoká, pouze 49,34 % oprávněných voličů.

V Drahanech volilo 44,26 % oprávněných voličů a místní radnici obsadí s jedenácti mandáty Nestraníci.

V Držovicích zvítězilo uskupení Za Držovice, které dostalo 56,93 % hlasů a získalo čtyři mandáty. Uskupení Iniciativa dostalo 22,87 % hlasů a patří mu dva mandáty, jedno křeslo pak obsadí Starostové a nezávislí. Volilo zde 59,51 % oprávněných voličů.

V Dřevnovicích bude všech sedm mandátů patřit kandidátům uskupení Společně pro Dřevnovice, volební účast nebyla vysoká, 47,07 %.

Ve Dzbelu obsadí radnici kandidáti uskupení Náš venkov, volit přišlo 48,54 % voličů.

V Hačkách získala pět mandátů KDU-ČSL, v sedmičlenném zastupitelstvu s nimi zasednou samostatní kandidáti Miroslav Žítek a Martin Drapl. Volební účast zde byla vysoká, přišlo 79,07 oprávněných voličů.

V Hluchově zabodovalo SNK Hluchov ziskem 46,24 % a patří mu tři mandáty. Dvě křesla obsadí SNK za občany Hluchova a stejný počet mandátů má i Sdružení občanů Hluchova. Volilo zde 59,23 % oprávněných voličů.

V Horním Štěpánově získalo 55,96 % hlasů uskupení Za stab. a další rozvoj obce, což pro ně znamená zisk devíti mandátů. Čtyři mandáty získalo uskupení Pro Horní Štěpánov 2018 a dva mandáty zbyly i na ČSSD. Volební účast poměrně vysoká – 74,19 % oprávněných voličů.

V Hradčanech-Kobeřicích získalo 49,21 % hlasů a tím čtyři mandáty uskupení Kob. a Hrad.-spolu pro děti. SNK Za krásnější Kobeřice a Hradčany má díky 39,49 % hlasů tři mandáty, dvě křesla obsadí SNK Hasiči. V obci volilo 61,61 % oprávněných voličů.

V Hrdibořicích bude jednobarevná radnice – všech devět mandátů patří Nezávislým kandidátům 2018. K volbám přišlo 44,63 % voličů.

V Hrubčicích vyhrálo volby SNK Hrubčice, kterému dalo hlas 48,84 % voličů, a tak bude mít čtyři mandáty. Po jednom mandátu pak bude mít uskupení Společně pro Hrubčice a Otonovice, KDU-ČSL a ODS.

V Hrušce získalo uskupení Hručka pro občany 36,93 % hlasů a s tím tři mandáty. Po dvou křeslech obsadí Nezávislí Hruška a Kandidáti nezávislí za Hrušku 2018. Celkem přišlo k volbám 66,49 % voličů.

Ve Hvozdu vyhrála KDU-ČSL, která získala 47,67 % hlasů a tím sedm mandátů. Pět mandátů bude mít ČSSD a tři KSČM. Volit zde přišlo 69,13 % voličů.

V Ivani získalo Sdružení nezávislých Ivaň 52,86 % hlasů a v novém zastupitelstvu obsadí čtyři křesla. Spol. a zodp. pro rozvoj Ivaně získalo dva mandáty a Hasiči Za lepší Ivaň jeden mandát. Volební účast v Ivani byla 64,84 %.

V Jesenci zvítězilo uskupeni Jesenec 2018 a spolu se 75,21 % získalo i šest mandátů. Jeden mandát zbyl pro uskupení Vaše volba. K urnám přišlo 62,66 % voličů.

V Kladkách bude zastupitelstvo patřit kandidátům z uskupení Pro budoucnost Kladek, které získalo všech sedm mandátů. Volilo zde 46,94 % voličů.

V Klenovicích zvítězilo SNK pro obec Klenovice na Hané a s 51,0 % získalo šest mandátů, S vámi pro obec bude mít čtyři mandáty a jeden zbyl pro KDU-ČSL.

V Klopotovicích získalo Sdružení nezávislých kandidátů 59,15 % hlasů a tím pět mandátů, dvě křesla obsadí KSČM. Volilo 79,31 % oprávněných voličů.

V Konici získali nejvíc hlasů Starostové a nezávislí (24,47 %) a mají čtyři mandáty. Tři mandáty připadnou KDU-ČSL, stejně jako ČSSD. Po dvou mandátech zde získalo ANO 2011 a ODS, jeden mandát KSČM.

V Kostelci vyhrála KDU-ČSL, která obsadí čtyři křesla, po čtyřech mandátech získala i ČSSD a uskupení Žijeme Kostelcem, dva mandáty připadnou ODS a jeden SPD T. Okamury. K volebním urnám přišlo 48,12 % voličů.

V Koválovicích-Osíčanech vyhrálo volby Sdružení nezávislých kandidátů a obsadí všech devět křesel v novém zastupitelstvu. Volilo zde 42,49 % voličů.

V Kralicích získala nejvíc hlasů (20,43 %) Koalice pro Kralice, Nezávislí 2018 získali 18,51 % hlasů a ANO 2011 15,09 % - ti všichni budou mít v novém zastupitelstvu po dvou mandátech. Po jednom mandátu bude mít ODS, Volba 2018 a KDU-ČSL. V Kralicích volilo 56,78 % voličů.

V Krumsíně získalo SNK – Společně pro Krumsín 62,40 % hlasů a s tím šest mandátů, tři mandáty pak připadnou KDU-ČSL a nestraníkům. Volilo 68,0 oprávněných voličů.

V Laškově přišlo k volbám 64,63 % voličů. Zvítězilo uskupení Laškov 2018-2022 a získalo pět mandátů, čtyři mandáty bude mít KDU-ČSL.

V Lešanech volili jednotlivce. Podle přepočtených hlasů vyhrála Vladislava Bábková, následují Marek Mlčoch, Pavel Komárek, Eva Koukalová, Jaroslava Uhírková, Drahomíra Kubesová a Josef Wind. Volební účast zde činila 53,65 %.

V Lipové byla volební účast poměrně vysoká, činila 77.87 %. Vyhrálo uskupení Společně pro občany a získalo pět mandátů, po dvou křeslech pak obsadí SNK 2018 a Sdružení nezávislých kandidátů.

V Ludmírově získalo SNK pro rozvoj obce 53,08 % a tím šest mandátů, o jeden mandát méně bude mít uskupení Zodp. a poř. v obci Ludmírov. K volbám zde přišlo 56,60 % voličů.

V Malém Hradisku měli lidé jednoduchou volbu, volili Sdružení nestraníků, které získalo všech devět mandátů. Účast zde byla 49,67 %.

V Mořicích vyhrála Volba pro Mořice ziskem 39,25 % hlasů a připadnou jí čtyři mandáty. Tři mandáty bude mít uskupení Mořice pro občany-občané pro Mořice a po jednom mandátu Pro Mořice a Naděje a budoucnost Mořic. K volbám přišlo 62,32 % oprávněných voličů.

V Mostkovicích vyhrálo uskupení Za Mostkovice ziskem 62,85 % hlasů, což pro ně znamená osm mandátů. Po jednom mandátu pak mají KDU-ČSL, Sokol a SNK za prosperující obec.

V Myslejovicích bude mít osm mandátů Sdružení za rozvoj obce (54,69 % hlasů) a sedm mandátů uskupení Za prosperující obec (45,30 % hlasů). K volbám přišlo 68,21 % oprávněných voličů.

V Němčicích bude radnice patři ČSSD, která se ziskem 20,94 % hlasů obsadí čtyři křesla v zastupitelstvu. Tři mandáty získalo SNK města Němčice nad Hanou (19,13 %), po dvou mandátech připadne uskupením Společně pro Němčice a ANO Němčicím, po jednom mandátu pak získalo SNK Evropští demokraté, KDU-ČSL, Volba a zodpovědnost a SPD T. Okamury.

V Nezamyslicích vyhrálo SNK za rozvoj města Nezamyslice, které dostalo 54,58 % hlasů, což znamená devět mandátů, čtyři mandáty pak získali Občané Nezamyslicím a dva KDU-ČSL. V obci přišlo k volbám 50,48 % voličů.

V Nivě bude na čtyři roky patřit radnice uskupení Pro obec Niva, které získalo všech sedm mandátů. Volilo 61,22 % oprávněných voličů.

V Obědkovicích zvítězilo uskupení Zastupitelé pro občany ziskem 64,66 % hlasů a bude mít pět mandátů. Dva mandáty pak připadnou uskupení Za vlídnější Obědkovice. K urnám přišlo 70,56 % voličů.

V Ohrozimi zvítězilo Sdružení nezávislých kandidátů Ohrozim 2018 a bude mít pět mandátů, po jednom křesle pak připadne uskupením Společně a Alternativa Ohrozim. K volebním urnám přišlo 71,47 % oprávněných voličů.

V obci Ochoz volili jednotlivé kandidáty. Nejvíce absolutních hlasů získal Martin Bílý, následují František Hájek, Jana Matoušková, Ladislav Ošlejšek, Pavel Svoboda, Pavel Dostál a Pavel Bílý. Volilo zde 73,97 % oprávněných voličů.

V Olšanech obsadí radnici kandidáti SNK-Pro rozvoj naší obce, kteří získali všech 15 mandátů. Účast zde byla velmi nízká, pouze 37,99 %.

V Ondraticích získalo všech devět mandátů uskupení Společně pro obec, účast zde byla 44,64 % voličů.

V Otaslavicích přišlo volit 58,65 % voličů. Nejvíce hlasů dali Nezávislým kandidátům (35,53 %), což pro ně znamená čtyři mandáty. Dvě křesla obsadí uskupení Mysl. na budouc., nezapom. na tradice, po jednom mandátu připadne Ano, KDU-ČSL a Společně pro Otaslavice.

V Otinovsi usednou na radnici Nestraníci, kteří získali sedm mandátů. Volební účast zde byla 64,13 %.

V Pavlovicích u Kojetína získali všech devět mandátů NK pro obce Pavlovice a Unčice, volilo zde 45,65 % voličů.

V Pěnčíně zvítězilo SNK Pěnčín ziskem 65,12 % hlasů, což znamená pět mandátů, další dvě křesla obsadí KDU-ČSL. K volbám přišlo 52,43 % oprávněných voličů.

V Pivíně vyhrálo sdružení Pivín 2018-2022 a se ziskem 39,20 % hlasů bude mít čtyři mandáty. Po dvou mandátech připadne KDU-ČSL a uskupení Pro obec Pivín krásnější, jeden mandát pak získali ještě Nestraníci. Volební účast byla 68,60 %.

V Plumlově zvítězila KDU-ČSL (22,18 %) a získává čtyři mandáty, stejně jako uskupení Nezávislí Plumlov, Soběsuky, Žárovice, kteří dostali 20,57 % hlasů. Tři mandáty získali Nadšenci pro Plumlov, dvě křesla patří SNK Olumlov 2018 a po jednom mandátu mají ještě ODS a TOP 09. Volební účast zde byla 55,33 %.

Polomí patří také k obcím, kde volili jednotlivé kandidáty. Celkem 80 absolutních hlasů získal Leoš Pišťák, nasledují Stanislav Pišťák, Martin Kusý, Jaroslav Zapletal (KDU-ČSL),Vlastimil Nemerád, Petra Kusá a Bc. Jaroslav Zapletal. K volbám zde přišlo 78,74 % oprávněných voličů.

V Prostějovičkách přišlo volit 69,23 % voličů. Nejvíc hlasů (56,20%) získalo SNK za Prostějovičky a náleží mu čtyři mandáty. Tři mandáty pak získali Nestraníci.

V Protivanově zaznamenali účast 70,18 %. Nejvíc hlasů (72,19 %) a devět mandátů získalo Sdružení nezávislých kandidátů, po jednom mandátu budou mít Nestraníci a Občané.

V Přemyslovicích získalo pět mandátů uskupení Pro lepší Přemyslovice, po třech mandátech budou mít Nezávislí a uskupení Za novou budoucnost a jeden mandát zbyl na Pro změnu. Volit zde bylo 62,15 % oprávněných voličů.

Ve Ptení volilo 61,98 % oprávněných voličů. Zvítězilo uskupení „Ptení“, které dostalo 55,62 % hlasů a tím šest mandátů. Tři mandáty připadnou SNK Ptení beze slibů (24,78 %) a dva získá KDU-ČSL.

V Rakové sice mají sedmičlenné zastupitelstvo, ale kandidovalo pouze šest lidí. Všichni byli zvoleni. Nejvyšší počet absolutních hlasů (76) získal Josef Srovnal, následují Václav Konečný, Martin Matysek, Petr Hajkr, Jiří Svoboda a Marcela Hajkrová. Volilo 58,86 % oprávněných voličů.

V Rakůvce také volili jednotlivé kandidáty. Nejvíc absolutních hlasů (63) získal Josef Mikulka, následují Jan Vogl, Petr Muzikant, Pavlína Oklešťková, Pavel Mikulka, Jaroslav Žítek a Roman Sedláček. Volební účast zde byla 82,72 % oprávněných voličů.

V Rozstání dali voliči 42,82 % hlasů uskupení Společ. pro Rozstání a Baldovec, což pro ně znamená zisk čtyř mandátů. ČSSD získává tři mandáty a KDU-ČSL dva. Volební účast zde dosáhla 68,57 %.

V Seloutkách obsadí obecní úřad kandidáti Za rozvoj Seloutek, pro které zisk 81,25 % hlasů znamená šest mandátů. Jeden mandát zbyl na Změnu pro Seloutky. Volit přišlo 73,32 % voličů.

Ve Skalce vyhrálo uskupení Za obec krásnější a získalo 77,13 % hlasů, tím i šest mandátů. Poslední zbyl pro Skalku k prosperitě. Volební účast byla 76,06 % hlasů.

Ve Skřípově přišlo k volbám 77,86 % voličů, tři mandáty bude mít SNK Petrova cechu Skřípov (40,92 %), po dvou mandátech budou mít Nezávislí kandidáti obce Skřípov a SNK Skřípov 2018. Volební účast byla 77,86 %.

Slatinky se rovněž mohou pochlubit poměrně vysokou volební účastí – 71,77 %. Ziskem 45,05 hlasů bude mít uskupení Rovně čtyři mandáty, dva patří SNK Za další rozvoj obce a jedno křeslo zbylo uskupení Pro Slatinky. Volební účast byla 71,77 %.

Ve Smržicích zvítězila ODS a díky 37,08 % hlasů obsadí čtyři křesla. ANO a Sokolská jednota budou mít shodně po dvou mandátech a jeden zbyl pro KDU-ČSL. K volbám přišlo 51,56 % voličů.

V obci Srbce získali všech pět mandátů Starostové a nezávislí, ovšem volební účast byla nejnižší v regionu, volilo pouze 28,57 % oprávněných voličů.

Ve Stařechovicích obsadí obecní úřad se sedmi mandáty SNK pro Stařechovice. Volební účast zde byla 55,28 % voličů.

Ve Stínavě zvítězilo Sdružení nezávislých kandidátů, kteří získali všech pět mandátů. Volební účast byla 68,33 %.

Ve Stražisku zvítězili Nezávislí a patří jim čtyři mandáty. Tři mandáty získali Nezávislí a neúplatní za Stražisko, Maleny a Růžov, a dvě křesla obsadí SNK Za rozvoj obce. Volební účast zde byla 73,62 %.

V Suchdole budou mít Nezávislí pět mandátů (49,75 % hlasů) a po dvou mandátech mají i KDU-ČSL a ČSSD. Volební účast – 70,33 %.

V Šubířově byla jasná volba, všech sedm mandátů mají Nezávislí. Volit zde přišlo 58,82 % oprávněných voličů.

V Tištíně se volilo uskupení Pro rozvoj Tištína, které tak získalo všech devět mandátů. Volební účast 46,10 %.

Ve Tvorovicích bodovali Nezávislí kandidáti Lepší obec pro všechny. Dostali 69,77 % hlasů a mají pět mandátů. Dva mandáty získala KDU-ČSL. Volební účast činila 65,57 %.

V Určicích získalo šest mandátů uskupení Určice 2018 (37,55 % hlasů), čtyři mandáty bude mít uskupení Návrat zdravého rozumu, konec demagogie, po dvou mandátech Občané pro Určice a Určice pro život. Jeden mandát pak zůstal pro Nestraníky. Volební účast v Určicích byla 67,67 %.

Ve Víceměřicích byla volební účast 59,72 %. Lidé dali nejvíc hlasů (41,0 %) uskupení Společně pro obec, které tak získalo tři mandáty. Dva mandáty má SNK Víceměřice a po jednom mandátu ČSSD a Občané Víceměřic.

Ve Vícově vyhrála KDU-ČSL. Voliči jí dali 42,27 % hlasů a tím tři mandáty. ANO a uskupení Pro Vícov budou mít po dvou mandátech. Volební účast ve Vícově byla 66,18 %.

Ve Vincencově byla poměrně vysoká účast – k urnám přišlo 73,74 % oprávněných voličů. Nejvíc hlasů dali SNK Šance pro Dvorek (73,55 %), což představuje pět mandátů. Dva mandáty získala KDU-ČSL.

Ve Vitčicích lidé volili Sdružení nezávislých kandidátů obce Vitčice, které tak získalo sedm mandátů. Volební účast byla 54,11 %.

Ve Vranovicích-Kelčicích získalo SNK Za rozvoj obce Vranovice-Kelčice 58,79 % hlasů a s tím pět mandátů, SNK Vranovice-Kelčice dostalo 34,06 % hlasů a tedy dva mandáty. Volební účast byla 65,05 %.

Ve Vrbátkách vyhrálo uskupení Žijeme zde společně a ziskem 62,36 % hlasů má 10 mandátů. Uskupení Alternativa získalo tři mandáty a Za jeden provaz mandáty dva. Volební účast byla pouze 48,61 %.

Ve Vrchoslavicích přišlo k volbám 70,63 % voličů. Nejvíc hlasů – 53,91 % - dali uskupení Obec pro občany, které tak získalo šest mandátů. Pět mandátů bude mít uskupení Společně pro Vrchoslavice.

Ve Vřesovicích zvítězila KDU-ČSL. Dostala 76,43 % hlasů, což znamená šest mandátů, jeden mandát zbyl pro KSČM. Volit bylo 67,37 % voličů.

Ve Výšovicích přišlo k volebním urnám 71,21 % voličů. Nejvíce hlasů – 70,89 % - dali Změně pro Výšovice, která tak získala pět mandátů. Dva mandáty pak dostane SNK Pro Výšovice.

Ve Zdětíně lidé volili Sdružení nezávislých mandidátů, kteří získali všech sedm mandátů. Volební účast byla 55,84 %.

V Želči měli jednoduchou volbu, všech 15 mandátů získalo SNK Želeč. Volební účast zde byla 55,84 %.

(red)


Zpět facebook sdílet na FACEBOOKU  komentářenapsat komentář
 
Firemní noviny
FixArt je specialista na webdesign

Máme v hlavě komplexní řešení od A do Z.

Napsali jste nám

Potřebují se zbavit starého harampádí, kartonových krabic či jiného nepořádku? Není nic jednoduššího, než vše vyhodit u kontejnerů na separovaný odpad. A možná mají ještě prima pocit, že vlastně třídí! Co na tom, že jejich nepořádek musí někdo jiný uklidit...

Poblíž křižovatky Rumunské a Krokovy ulice někdo vyhodil do kontejneru na papír velkou prázdnou krabici, která kontejner celý zaplnila, několik dalších pak rozmístil na chodník kolem. Po dvou dnech, zcela podle pravidla, že kde je malá hromada nepořádku, hned do ní někdo něco přidá, sem přibyla stará vyhozená sedačka, hromádka bioodpadu a dvě pneumatiky. Tak máme hezký výhled z okna. Vždycky mě to docela vytočí, protože já s každou maličkostí letím do sběrného dvora. Myslíte, že se někdy naučíme udržovat prostředí kolem sebe hezké?

O. N.

Když nic jiného, upozorní vás na to vrčení techniky. V okolí Mozartovy ulice a v Rumunské nedávno ořezali stromy a v těchto dnech pracovníci firmy ASA likvidují větve pomocí štěpkovačky. Chvilka hluku, a následně je všude kolem pořádek.

Blanka S. 

Kácení stromů vždy vzbuzuje pozornost obyvatel a většinou i negativní reakce. Stejně tomu bylo v minulých dnech, kdy musely být kvůli kanalizaci vykáceny naprosto zdravé a vzrostlé lípy v Komenského ulici. Podle sdělení mluvčí radnice Jany Gáborové zde budou vysázeny opět lípy velkolisté a půjde o stromy, které budou mít ve výšce 1,3 metru obvod kmene minimálně 18 centimetrů.

„Je to sice velmi krásné, ale takové mladé stromky s malou korunou nemohou ve městě nahradit vzrostlé a velké koruny s množstvím zelených listů. Prostějov patří mezi velmi prašná města a kácení vzrostlé zeleně zdejšímu ovzduší určitě neprospívá. Mám pocit, že v poslední době šlo k zemi mnoho velkých stromů,“ napsala jedna z našich čtenářek. Co si o tom myslíte vy?  

zobrazit všechny
Řádková inzerce