Regionalní zpravodajský portál prostějovska.

tiskInspektoři z inspekce provedli vloni v kraji 1227 kontrol. A uložili pokuty

Inspektoři z inspekce provedli vloni v kraji 1227 kontrol. A uložili pokuty
31.05.2019 08:37

Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) provedla vloni 16 572 kontrol, což je o 708 více než v roce 2017 (15 864) a uložila 2 547 pravomocných pokut (o 108 méně než v roce 2017) v celkové výši 100 274 621 korun. Nejvíce pokut padlo za odpady (855). V Olomouckém kraji provedli inspektoři 1 227 kontrol a uložili 204 pravomocných pokut v celkové výši 7 480 888 korun. Největší pokuty dostala firma Makovec a společnost MEGAWASTE-EKOTERM.

Nejvyšší sankcí vyměřenou Oblastním inspektorátem Olomouc byla pokuta 580 tisíc korun. „Dostal ji výrobce masa a uzenin MAKOVEC a.s. Ten od roku 2015 do března 2017 uvedl na trh desítky tun papírových a plastových obalů, ale neplnil svou povinnost zajistit využití odpadů z obalů v rozsahu stanoveném zákonem,“ uvedl Radek Pallós, ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP Olomouc. Druhou nejvyšší pokutu 521 825 korun inspektoři uložili Městu Moravský Beroun za odběr 20 873 metrů krychlových podzemní vody bez povolení. Třetí nejvyšší sankci, 350 tisíc korun, pak dostal provozovatel spalovny nebezpečných odpadů v Prostějově, společnost MEGAWASTE-EKOTERM, s.r.o. „Firma spalovala odpady i v době, kdy nebylo zařízení spalovny plně funkční. Ke zneškodňování odpadů docházelo, i když teplota v reaktoru poklesla pod 850 stupňů Celsia, což je minimální hodnota daná legislativou pro zařízení, která tepelně zpracovávají odpad,“ řekl Pallós.

Z celorepublikového hlediska byla vloni nejvyšší uložená pokuta pět milionů korun. Dostala ji společnost Kalibo s.r.o. Firma převzala velké množství (7 708 tun) odpadů, aniž byla k jejich převzetí oprávněna. Druhou nejvyšší pokutu tři a půl milionu korun uložili inspektoři ČIŽP státnímu podniku Lesy ČR za to, že neprováděl včasná a dostatečná opatření proti šíření kůrovců. Třetí nejvyšší sankci dostala společnost JT Company za nezalesnění zhruba 1,85 hektaru vytěžených holin v katastru obce Krásná v Beskydech na Frýdecko-Místecku a neprovádění opatření proti šíření kůrovců. (Zdroj ČIŽP)

Ilustrační foto: ber


Zpět facebook sdílet na FACEBOOKU

Vážení čtenáři, pokud váš vzkaz obsahuje velmi ostrou kritiku
nebo dokonce obvinění z protiprávního jednání konkrétních
osob nebo organizací, je nezbytné, abyste na sebe uvedli
aspoň jeden platný kontakt (výhradně pro potřeby redakce).
Napomůžete tím zveřejnění.

Jméno:
E-mail:
Komentář:
 

kod

     
 
Firemní noviny
FixArt je specialista na webdesign

Máme v hlavě komplexní řešení od A do Z.

Napsali jste nám

Potřebují se zbavit starého harampádí, kartonových krabic či jiného nepořádku? Není nic jednoduššího, než vše vyhodit u kontejnerů na separovaný odpad. A možná mají ještě prima pocit, že vlastně třídí! Co na tom, že jejich nepořádek musí někdo jiný uklidit...

Poblíž křižovatky Rumunské a Krokovy ulice někdo vyhodil do kontejneru na papír velkou prázdnou krabici, která kontejner celý zaplnila, několik dalších pak rozmístil na chodník kolem. Po dvou dnech, zcela podle pravidla, že kde je malá hromada nepořádku, hned do ní někdo něco přidá, sem přibyla stará vyhozená sedačka, hromádka bioodpadu a dvě pneumatiky. Tak máme hezký výhled z okna. Vždycky mě to docela vytočí, protože já s každou maličkostí letím do sběrného dvora. Myslíte, že se někdy naučíme udržovat prostředí kolem sebe hezké?

O. N.

Když nic jiného, upozorní vás na to vrčení techniky. V okolí Mozartovy ulice a v Rumunské nedávno ořezali stromy a v těchto dnech pracovníci firmy ASA likvidují větve pomocí štěpkovačky. Chvilka hluku, a následně je všude kolem pořádek.

Blanka S. 

Kácení stromů vždy vzbuzuje pozornost obyvatel a většinou i negativní reakce. Stejně tomu bylo v minulých dnech, kdy musely být kvůli kanalizaci vykáceny naprosto zdravé a vzrostlé lípy v Komenského ulici. Podle sdělení mluvčí radnice Jany Gáborové zde budou vysázeny opět lípy velkolisté a půjde o stromy, které budou mít ve výšce 1,3 metru obvod kmene minimálně 18 centimetrů.

„Je to sice velmi krásné, ale takové mladé stromky s malou korunou nemohou ve městě nahradit vzrostlé a velké koruny s množstvím zelených listů. Prostějov patří mezi velmi prašná města a kácení vzrostlé zeleně zdejšímu ovzduší určitě neprospívá. Mám pocit, že v poslední době šlo k zemi mnoho velkých stromů,“ napsala jedna z našich čtenářek. Co si o tom myslíte vy?  

zobrazit všechny
Řádková inzerce