Regionalní zpravodajský portál prostějovska.

tiskDo městské pokladny přibude několik milionů

30.09.2017 07:54

Příjmová část rozpočtu kapitol správa a nakládání s majetkem města a správa a údržba majetku města bude navýšena o nemalé finance. Současně dochází k navýšení stavu rezerv města. Do městské kasy tak přibude celkem 4 368 357 korun.

„Peníze, které takto navýší příjmovou část rozpočtu představují zejména příjmy z poskytování služeb a výrobků, příjmy z vlastní činnosti, z pronájmu pozemků a příjmy z pronájmu movitých věcí. V neposlední řadě se navýšily příjmy z prodeje pozemků a z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku,“ vysvětlil náměstek primátorky Jiří Pospíšil.

O jaké konkrétní příjmy se tedy jedná?

- z poskytování služeb a výrobků – přefakturace za vodné a stočné v objektech spravovaných městem probíhá na základě faktur vystavených dodavatelem; oproti schválenému rozpočtu je skutečnost vyšší.

- z vlastní činnosti - úhrada za zřízení služebnosti na pozemcích města – při sestavování rozpočtu nelze odhadnout, kolik smluv a v jakém finančním objemu bude v daném roce uzavřeno; plnění je oproti rozpočtu vyšší

- z pronájmu pozemků a příjmy z pronájmu movitých věcí – v průběhu I. pololetí 2017 došlo k uzavření nových smluv o pronájmu, což představuje vyšší plnění příjmů oproti schválenému rozpočtu

- z prodeje pozemků – v době sestavování rozpočtu nebylo známo, jaké prodeje budou realizovány. V průběhu prvního pololetí 2017 bylo uzavřeno 14 smluv na odprodej pozemků, kdy příjmy z těchto prodejů vysoce překračují původně schválenou částku.

- z pronájmu ostatních nemovitostí – Sport. areál E. Beneše – v době sestavování rozpočtu nebylo známo přesné využití pronajímaného hřiště, částka byla stanovena odhadem;

- z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku – prodej palivového dříví; položka není v rozpočtu plánována, neboť nelze dopředu odhadnout, zda a v jaké výši dojde v průběhu roku k odprodeji.

„Je třeba ale také poctivě zmínit i zvýšenou spotřebu zemního plynu, která vznikla v důsledku klimatických podmínek v zimních měsících. Postarala se nám tak o navýšení rozpočtu výdajů v objektech spravovaných městem ve Sportovním areálu E. Beneše, v objektech Komenského 4, Skálovo nám. 2a. Jednoduchým propočtem mezi příjmy a výdaji pak vychází, že do finančních rezerv nakonec přibude částka 4 368 357 korun,“ vypočítal Pospíšil.

(Zdroj: MMPv)


Zpět facebook sdílet na FACEBOOKU  komentářenapsat komentář
 
Firemní noviny
FixArt je specialista na webdesign

Máme v hlavě komplexní řešení od A do Z.

Napsali jste nám

Potřebují se zbavit starého harampádí, kartonových krabic či jiného nepořádku? Není nic jednoduššího, než vše vyhodit u kontejnerů na separovaný odpad. A možná mají ještě prima pocit, že vlastně třídí! Co na tom, že jejich nepořádek musí někdo jiný uklidit...

Poblíž křižovatky Rumunské a Krokovy ulice někdo vyhodil do kontejneru na papír velkou prázdnou krabici, která kontejner celý zaplnila, několik dalších pak rozmístil na chodník kolem. Po dvou dnech, zcela podle pravidla, že kde je malá hromada nepořádku, hned do ní někdo něco přidá, sem přibyla stará vyhozená sedačka, hromádka bioodpadu a dvě pneumatiky. Tak máme hezký výhled z okna. Vždycky mě to docela vytočí, protože já s každou maličkostí letím do sběrného dvora. Myslíte, že se někdy naučíme udržovat prostředí kolem sebe hezké?

O. N.

Když nic jiného, upozorní vás na to vrčení techniky. V okolí Mozartovy ulice a v Rumunské nedávno ořezali stromy a v těchto dnech pracovníci firmy ASA likvidují větve pomocí štěpkovačky. Chvilka hluku, a následně je všude kolem pořádek.

Blanka S. 

Kácení stromů vždy vzbuzuje pozornost obyvatel a většinou i negativní reakce. Stejně tomu bylo v minulých dnech, kdy musely být kvůli kanalizaci vykáceny naprosto zdravé a vzrostlé lípy v Komenského ulici. Podle sdělení mluvčí radnice Jany Gáborové zde budou vysázeny opět lípy velkolisté a půjde o stromy, které budou mít ve výšce 1,3 metru obvod kmene minimálně 18 centimetrů.

„Je to sice velmi krásné, ale takové mladé stromky s malou korunou nemohou ve městě nahradit vzrostlé a velké koruny s množstvím zelených listů. Prostějov patří mezi velmi prašná města a kácení vzrostlé zeleně zdejšímu ovzduší určitě neprospívá. Mám pocit, že v poslední době šlo k zemi mnoho velkých stromů,“ napsala jedna z našich čtenářek. Co si o tom myslíte vy?  

zobrazit všechny
Řádková inzerce