Regionalní zpravodajský portál prostějovska.

Názory

30.09.2017 08:02

Dne 30. září 1452 byla vytištěna první kniha na světě – německý knihtiskař Johannes Gutenberg vytiskl latinskou Bibli nákladem 180 kusů. Johannes Gensfleisch, řečený Gutenberg, byl vynálezce technologie mechanického knihtisku pomocí sestavovatelných liter. Důsledkem rozšíření jeho objevů byla masová produkce knih a přelom v možnostech šíření informací. Svůj vynález uskutečnil bez znalostí tiskových technologií Dálného východu. Tisk 42řádkové bible (tj. se stranami o 42 řádcích textu) byl nejslavnějším Gutenbergovým podnikem. Probíhal buď na pergamen, nebo papír. Dvousloupcový text napodoboval jak rozvržení, tak písmo rukopisů. Gutenberg zvládal tisk dvěma barvami – červenou a černou, ilustrace a iniciály doplnil po dokončení tisku iluminátor. Dodnes se zachovalo 36 papírových a 12 pergamenových úplných výtisků a mimo ně ještě množství zlomků.

30.09.2017 07:54

Příjmová část rozpočtu kapitol správa a nakládání s majetkem města a správa a údržba majetku města bude navýšena o nemalé finance. Současně dochází k navýšení stavu rezerv města. Do městské kasy tak přibude celkem 4 368 357 korun.

29.09.2017 07:12

Dne 29. září 1829 byl v Londýně založen Scotland Yard. New Scotland Yard (často označovaný jen jako Scotland Yard či The Yard) je jméno velitelství Metropolitní policie, která působí na území Velkého Londýna (s výjimkou London Citysamotného). Nachází se ve dvacetiposchoďovém úřednickém bloku podél Brodwaye a Victoria Street ve Westminsteru, asi 450 metrů od Westminsterského paláce. Scotland Yard byl založen 29. září 1842 v ulici Whitehall a důvěrně jej znají především čtenáři detektivek.

29.09.2017 07:07

Orel mořský, čejka chocholatá a možná i první severské husy. Nejen tyto druhy ptáků budou moci zájemci v sobotu 30. září pozorovat na Hradeckém rybníku v Tovačově na Přerovsku. Uskuteční se zde totiž tradiční Evropský festival ptactva.

28.09.2017 08:17

Dne 28. září 935 (event. 929) byl ve Staré Boleslavi zavražděn kníže Václav svým bratrem Boleslavem I. a jeho společníky. Václav byl český kníže a světec, který je hlavním patronem Čech a Moravy a symbol české státnosti. Podle pověsti byl vychováván svou babičkou svatou Ludmilou a vzdělával se na Budči. Jako kníže, po porážce saským králem Jindřichem Ptáčníkem, dokázal zachovat suverenitu českého státu a založil chrám sv. Víta, hlavní kostel knížectví. Byl zavražděn ve Staré Boleslavi, sídle svého bratra Boleslava, který díky tomu převzal vládu. Po smrti začal být Václav uctíván jako svatý pro svou v legendách mu připisovanou zbožnost (vlastnoruční pěstování vína a obilí pro svaté přijímání, péči o chudé, otroky a vězně, stavění kostelů, kácení šibenic, ničení pohanských svatyní ap.) a posmrtné zázraky. Svatý Václav je prvním svatořečeným českého původu, příslušníkem první dynastie panovníků – rodu Přemyslovců, symbolem české státnosti a patronem České země. Je jedním z nejoblíbenějších českých svatých, mučedník, postava, jejíž tradice sehrála velmi důležitou úlohu v emancipaci českého státu a přemyslovské dynastie v rámci křesťanské Evropy. Svatý Václav je jediným českým světcem, jehož svátek je součástí celosvětového kalendáře římskokatolické církve. 

28.09.2017 08:14

Cílem průzkumu je získat dosud chybějící informace o rodinných a společenských vazbách obyvatel ČR.

27.09.2017 07:50

Dne 27. září 1540 stvrdil papež Pavel III. bulou Regimini militantis ecclesiae jezuitský řád. Tovaryšstvo Ježíšovo (Societas Iesu, hovorově jezuitský řád nebo jezuité) je jeden z největších a nejvýznamnějších řeholních řádů římskokatolické církve. Založen byl sv. Ignácem z Loyoly roku 1534. V roce 1773 jej sice papež Klement XIV. na nátlak evropských panovníků zrušil, řád ale fakticky nikdy zcela nezanikl a v roce 1814 jej papež Pius VII. celosvětově obnovil. Jeho členové se nazývají jezuité. V současné době má řád přibližně 20 200 členů. Na území České republiky působí Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova. Tovaryšstvo Ježíšovo je mužský řád bez paralelní ženské větve, určitou podobnost ale lze nalézt u samostatných ženských řeholních společenství. Jde zejména o kongregace Anglických panen či sester Sacré-Coeur. V Česku působí Anglické panny a také poměrně mladá Společnost sester Ježíšových s několika desítkami členek. Jedinou ženou, která kdy byla do řádu přijata, ovšem jen do nižšího stupně bez složení řeholních slibů, byla španělská infantka Jana Španělská, dcera císaře Karla V. a osobní přítelkyně Ignáce z Loyoly; její příslušnost k řádu však byla chována v přísném utajení.

Další články:

 
Firemní noviny
FixArt je specialista na webdesign

Máme v hlavě komplexní řešení od A do Z.

Napsali jste nám

Potřebují se zbavit starého harampádí, kartonových krabic či jiného nepořádku? Není nic jednoduššího, než vše vyhodit u kontejnerů na separovaný odpad. A možná mají ještě prima pocit, že vlastně třídí! Co na tom, že jejich nepořádek musí někdo jiný uklidit...

Poblíž křižovatky Rumunské a Krokovy ulice někdo vyhodil do kontejneru na papír velkou prázdnou krabici, která kontejner celý zaplnila, několik dalších pak rozmístil na chodník kolem. Po dvou dnech, zcela podle pravidla, že kde je malá hromada nepořádku, hned do ní někdo něco přidá, sem přibyla stará vyhozená sedačka, hromádka bioodpadu a dvě pneumatiky. Tak máme hezký výhled z okna. Vždycky mě to docela vytočí, protože já s každou maličkostí letím do sběrného dvora. Myslíte, že se někdy naučíme udržovat prostředí kolem sebe hezké?

O. N.

Když nic jiného, upozorní vás na to vrčení techniky. V okolí Mozartovy ulice a v Rumunské nedávno ořezali stromy a v těchto dnech pracovníci firmy ASA likvidují větve pomocí štěpkovačky. Chvilka hluku, a následně je všude kolem pořádek.

Blanka S. 

Kácení stromů vždy vzbuzuje pozornost obyvatel a většinou i negativní reakce. Stejně tomu bylo v minulých dnech, kdy musely být kvůli kanalizaci vykáceny naprosto zdravé a vzrostlé lípy v Komenského ulici. Podle sdělení mluvčí radnice Jany Gáborové zde budou vysázeny opět lípy velkolisté a půjde o stromy, které budou mít ve výšce 1,3 metru obvod kmene minimálně 18 centimetrů.

„Je to sice velmi krásné, ale takové mladé stromky s malou korunou nemohou ve městě nahradit vzrostlé a velké koruny s množstvím zelených listů. Prostějov patří mezi velmi prašná města a kácení vzrostlé zeleně zdejšímu ovzduší určitě neprospívá. Mám pocit, že v poslední době šlo k zemi mnoho velkých stromů,“ napsala jedna z našich čtenářek. Co si o tom myslíte vy?  

zobrazit všechny
Řádková inzerce