Regionalní zpravodajský portál prostějovska.

Názory

Stalo se 16. srpna
16.08.2017 06:47

Dne 16. srpna 1705 – Války o dědictví španělské: v bitvě u Cassana utrpěl svou jedinou porážku ve velké bitvě princ Evžen Savojský. Evžen František, princ savojský a carignanský, hrabě ze Soissons, přezdívaný Malý abbé (přezdívka, kterou mu dali vojáci pro jeho malou postavu a zálibu v hnědé barvě), byl rakouský vojevůdce a politik francouzského původu, generalissimus vojsk rakouských Habsburků. Je považován za jednoho z nejvýznamnějších vojevůdců moderní evropské historie. Válka o španělské dědictví (1701–1714) představovala největší ozbrojený konflikt první poloviny 18. století. Její příčinou byl spor o následnictví na španělském trůně poté, co v roce 1700 vymřela španělská větev Habsburků. Konfliktu se zúčastnily všechny soudobé evropské mocnosti s výjimkou Švédska a Ruska, které si řešily své vzájemné mocenské rozpory v severní válce, a Osmanské říše, která se zotavovala ze série drtivých porážek, jež utrpěla v druhé polovině 17. století. Během rané fáze konfliktu se postupně vyprofilovaly dvě strany: francouzská (tvořená především Francií, větší částí Španělska, Savojskem a Bavorskem) a protifrancouzská (kterou utvořila Svatá říše římská, země rakouských Habsburků, Anglie a Holandsko). Posléze ještě došlo k několika menším změnám - Savojsko přešlo na stranu protifrancouzské koalice, ke které se též připojilo Portugalsko a část Španělska, především Katalánsko. Konflikt skončil bez jasného vítěze. 

16.08.2017 06:45

Autogramiáda knihy Prostějov - Hanácký Jeruzalém autorů Marka Moudrého a Petra Komárka se uskuteční 18. srpna od 16 hodin v knihkupectví Kosmas na náměstí T. G. Masaryka v Prostějově.

15.08.2017 08:24

Dne 15. srpna 1198 byl Přemysl Otakar I. korunován Filipem Švábským na krále. Přemysl Otakar I. byl český kníže a třetí český král z rodu Přemyslovců, první český král, kterému se podařilo dědičně zajistit královský titul i pro své potomky. Narodil se jako nejstarší syn druhé manželky krále Vladislava II., Judity Durynské. V letech 1173 – 1179 pobýval ve vyhnanství, kde se oženil s Adlétou Míšeňskou. Po návratu z vyhnanství v roce 1179 zastupoval svého vládnoucího staršího bratra Bedřicha na Olomoucku ve funkci markraběte. V následných bojích o český trůn stál vždy na straně svého staršího bratra. V letech 1192 – 1193 se poprvé stal českým knížetem, ale poté, co se dostal do sporu s pražským biskupem Jindřichem Břetislavem i císařem Jindřichem VI., trávil léta 1193 – 1197 opět ve vyhnanství. Novým českým knížetem se stal pražský biskup Jindřich Břetislav. Po jeho smrti a po dohodě se svým mladším bratrem Vladislavem Jindřichem nastoupil Přemysl v roce 1197 podruhé na český trůn. Aktivně se zapojil do bojů o císařskou korunu mezi Štaufy a Welfy. Proslulou sérií změn svého stranictví během těchto bojů získal postupně Přemysl potvrzení dědičného královského titulu nejen od obou válčících stran, ale v roce 1204 i od papeže Inocence III. Přemyslova situace v této době byla komplikována rozchodem s první manželkou Adlétou a novým sňatkem s Konstancií. Za jistý vrchol Přemyslova snažení bývá tradičně vykládán zisk Zlaté buly sicilské, privilegia upravujícího poměr českých zemí k Říši a zaručujícího dědičnost českého královského titulu. V dalších letech své vlády se Přemysl Otakar I. soustředil především na konsolidaci domácích poměrů a také na zajištění bezproblémového nástupnictví pro nejstaršího syna z druhého manželství Václava. Při dosahování svých cílů postupoval často nekompromisně a neváhal (často velmi tvrdě) odstraňovat překážky, které bránily jejich dosažení.

15.08.2017 08:21

Celkem 448 zájemců z Prostějovska dnes ovládá základy poskytování první pomoci díky zdravotníkům prostějovské nemocnice. Ta před pěti lety zahájila pořádání kurzů první pomoci pro veřejnost, v rámci kterých odborníci učí lidi praxi i teorii pomoci při ohrožení zdraví či života. Zájem ze strany veřejnosti je přitom značný, a proto nemocnice nabídne hned v září další kurzy, do kterých se mohou zájemci hlásit již nyní.

14.08.2017 08:26

Dne 14. srpna 1370 udělil císař Karel IV. městská práva městu Karlovy Vary. Karlovy Vary jsou krajské a statutární město v západních Čechách, v Karlovarském kraji, 110 km západně od Prahy na soutoku Ohře a Teplé. Žije zde přes 49 000 obyvatel. Jde o nejnavštěvovanější české lázeňské město a je zde sklářský a potravinářský průmysl.

Kolem roku 1350 uspořádal císař Karel IV. při svém pobytu v Lokti výpravu do loketských lesů, kde nechal na místě údajného pramene založit lázně nazvané Horké Lázně u Lokte, které byly později přejmenované na Karlovy Vary. Následně dne 14. srpna 1370 Karel IV. udělil lázním městská práva stejná jako v Lokti. V roce 1522 vyšla první odborná kniha o Karlových Varech a jejich léčebných vlastnostech od lékaře Václava Payera v Lipsku. O 60 let později zasáhla město velká povodeň a v roce 1604 pak rozsáhlý požár. Obě události značně poničily město. V roce 1775 položil Johann Georg Pupp základ rozvoji hotelu Grandhotel Pupp. V roce 1807 začala ve městě výroba likéru Becherovka, který se v následujících letech stal známým nejenom v Česku, ale také ve světě.

14.08.2017 08:25

Nová virtuální prohlídka na webu Prostějova nabízí jak letecký pohled na město, tak i „procházku“ po jeho historické části, včetně radnice.

13.08.2017 08:04

Dne 13. srpna 1521 byl Tenochtitlán, hlavní město aztécké říše, dobyt španělským conquistadorem Hernánem Cortésem. Tenochtitlán bylo hlavní město Aztécké říše, založené v roce 1325. Poté bylo dobyto a zničeno. V době objevení města Evropany v 16. století žilo ve městě řádově asi sto tisíc obyvatel. Ve své době šlo o největší město amerického kontinentu a jedno z největších měst tehdejšího světa. Rozkládalo se na několika ostrovech jezera Texcoco a jeho rozloha činila přibližně 13 km². Jeho zbytky jsou zcela překryty dnešním hlavním městem Mexika Mexico City. Několik málo zbytků původního města patří od roku 1987 ke Světovému dědictví UNESCO. 

Další články:

 
Firemní noviny
FixArt je specialista na webdesign

Máme v hlavě komplexní řešení od A do Z.

Napsali jste nám

Potřebují se zbavit starého harampádí, kartonových krabic či jiného nepořádku? Není nic jednoduššího, než vše vyhodit u kontejnerů na separovaný odpad. A možná mají ještě prima pocit, že vlastně třídí! Co na tom, že jejich nepořádek musí někdo jiný uklidit...

Poblíž křižovatky Rumunské a Krokovy ulice někdo vyhodil do kontejneru na papír velkou prázdnou krabici, která kontejner celý zaplnila, několik dalších pak rozmístil na chodník kolem. Po dvou dnech, zcela podle pravidla, že kde je malá hromada nepořádku, hned do ní někdo něco přidá, sem přibyla stará vyhozená sedačka, hromádka bioodpadu a dvě pneumatiky. Tak máme hezký výhled z okna. Vždycky mě to docela vytočí, protože já s každou maličkostí letím do sběrného dvora. Myslíte, že se někdy naučíme udržovat prostředí kolem sebe hezké?

O. N.

Když nic jiného, upozorní vás na to vrčení techniky. V okolí Mozartovy ulice a v Rumunské nedávno ořezali stromy a v těchto dnech pracovníci firmy ASA likvidují větve pomocí štěpkovačky. Chvilka hluku, a následně je všude kolem pořádek.

Blanka S. 

Kácení stromů vždy vzbuzuje pozornost obyvatel a většinou i negativní reakce. Stejně tomu bylo v minulých dnech, kdy musely být kvůli kanalizaci vykáceny naprosto zdravé a vzrostlé lípy v Komenského ulici. Podle sdělení mluvčí radnice Jany Gáborové zde budou vysázeny opět lípy velkolisté a půjde o stromy, které budou mít ve výšce 1,3 metru obvod kmene minimálně 18 centimetrů.

„Je to sice velmi krásné, ale takové mladé stromky s malou korunou nemohou ve městě nahradit vzrostlé a velké koruny s množstvím zelených listů. Prostějov patří mezi velmi prašná města a kácení vzrostlé zeleně zdejšímu ovzduší určitě neprospívá. Mám pocit, že v poslední době šlo k zemi mnoho velkých stromů,“ napsala jedna z našich čtenářek. Co si o tom myslíte vy?  

zobrazit všechny
Řádková inzerce