Regionalní zpravodajský portál prostějovska.

Názory

Stalo se 30. června
30.06.2017 07:20

Dne 30. června 1894 byl v Londýně slavnostně otevřen Tower Bridge přes řeku Temži. Tower Bridge je zvedací most, vedle něj stojí Tower, podle níž se jmenuje. Někdy se nesprávně označuje jako Londýnský most (London Bridge), což je ale ve skutečnosti hned další most proti proudu řeky. Stavba mostu započala roku 1886 a trvala osm let. Na práci se podílelo pět hlavních dodavatelů a 432 dělníků. Na podporu stability mostu byly na říční dno položeny dva masivní pilíře; každý obsahoval více než 70 000 tun betonu. Kostra věží a mostu samotného byla vybudována z více než 11 000 tun oceli a jako obložení mostu na ochranu ocelové kostry i pro vylepšení vzhledu byla použita cornwallská žula a portlandský vápenec. 

30.06.2017 07:18

Od 10. března letošního roku policisté pátrají po svěřenci Dětského domova se školou. Antonio Horváth, narozený 8. 12. 2002, je trvale bytem v okrese Prostějov.

30.06.2017 07:16

Celkem osm základních a jedna mateřská škola se zapojilo do letošního, již dvanáctého ročníku soutěže ve sběru separovaného papíru organizované městem Prostějovem a společností FCC Prostějov.

29.06.2017 07:03

Dne 29. června 1868 papežskou bulou Aeterni Patris papež Pius IX. svolal 1. vatikánský koncil. Zahajovací zasedání se konalo 8. prosincetéhož roku. Dne 18. července 1870 byl koncil odročen, nicméně politická situace (konkrétně prusko-francouzská válka) již neumožnila jeho další pokračování. Formálně ukončen byl až v roce 1960. Vlivem náhlého přerušení koncil nestihl projednat mnoho připravovaných otázek, zejména ohledně změn ve struktuře církve, životě kléru apod., kterým se poté věnoval až druhý vatikánský koncil. Z koncilu nakonec vzešly dva dokumenty nemalého významu: dekret o víře Dei Filius a konstituce Pastor aeternus. Zejména tato dogmata se stala na dlouhou dobu předmětem sporů a odmítnutí závěrů koncilu některými teology dokonce vedlo ke vzniku starokatolické církve. 

29.06.2017 07:00

Již druhým rokem studenti Střední odborné školy podnikání a obchodu uspořádali pro školáky soutěž nazvanou Abenteuer in der Stadt neboli Dobrodružství ve městě. Žáci si tak mohli své znalosti vyzkoušet na deseti stanovištích v centru města. Šestnáct tříčlenných smíšených družstev se za slunečného počasí nadšeně pustilo do úkolů, jako byly například hledání domovních znamení, pantomima, skládání puzzle, skládání vět, poznávání předmětů po hmatu, ochutnávání potravin, střelba na branku a mnoho dalšího.

28.06.2017 07:51

Dne 28. června 1680 vydal Leopold I. první robotní patent. Byl to v letech 1658–1705 císař Svaté říše římské a v letech 1657–1705 český a uherský král, moravský markrabě. Čechy byly zatíženy vysokými daněmi z Vídně, ty přecházely z majitelů půdy na sedláky. K tomu udeřily epidemie moru, které si vyžádaly na 100 tisíc obětí, a tvrdá rekatolizační politika. Když roku 1679 přijel císař do Čech, aby unikl před morovou epidemií ve Vídni, bylo mu předáno mnoho proseb a stížností. Tyto události v březnu 1680 vyústily do velikého selského povstání. Císař Leopold reagoval vydáním prvního robotního patentu pro Čechy (Pardubitzer Pragmatica), kterým definoval vztah mezi poddanými a vrchností. Jedním z nařízení bylo omezení zatížení robotou na tři dny v týdnu. Výnos však byl českými pány často porušován.

28.06.2017 07:48

Při příležitosti Dne Policie ČR proběhl ve středu 21. června 2017 v prostorách přednáškového sálu Městského divadla v Prostějově slavnostní ceremoniál. Spojený byl s udílením medailí za příkladnou a dlouholetou práci příslušníků Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje.

Další články:

 
Firemní noviny
FixArt je specialista na webdesign

Máme v hlavě komplexní řešení od A do Z.

Napsali jste nám

Potřebují se zbavit starého harampádí, kartonových krabic či jiného nepořádku? Není nic jednoduššího, než vše vyhodit u kontejnerů na separovaný odpad. A možná mají ještě prima pocit, že vlastně třídí! Co na tom, že jejich nepořádek musí někdo jiný uklidit...

Poblíž křižovatky Rumunské a Krokovy ulice někdo vyhodil do kontejneru na papír velkou prázdnou krabici, která kontejner celý zaplnila, několik dalších pak rozmístil na chodník kolem. Po dvou dnech, zcela podle pravidla, že kde je malá hromada nepořádku, hned do ní někdo něco přidá, sem přibyla stará vyhozená sedačka, hromádka bioodpadu a dvě pneumatiky. Tak máme hezký výhled z okna. Vždycky mě to docela vytočí, protože já s každou maličkostí letím do sběrného dvora. Myslíte, že se někdy naučíme udržovat prostředí kolem sebe hezké?

O. N.

Když nic jiného, upozorní vás na to vrčení techniky. V okolí Mozartovy ulice a v Rumunské nedávno ořezali stromy a v těchto dnech pracovníci firmy ASA likvidují větve pomocí štěpkovačky. Chvilka hluku, a následně je všude kolem pořádek.

Blanka S. 

Kácení stromů vždy vzbuzuje pozornost obyvatel a většinou i negativní reakce. Stejně tomu bylo v minulých dnech, kdy musely být kvůli kanalizaci vykáceny naprosto zdravé a vzrostlé lípy v Komenského ulici. Podle sdělení mluvčí radnice Jany Gáborové zde budou vysázeny opět lípy velkolisté a půjde o stromy, které budou mít ve výšce 1,3 metru obvod kmene minimálně 18 centimetrů.

„Je to sice velmi krásné, ale takové mladé stromky s malou korunou nemohou ve městě nahradit vzrostlé a velké koruny s množstvím zelených listů. Prostějov patří mezi velmi prašná města a kácení vzrostlé zeleně zdejšímu ovzduší určitě neprospívá. Mám pocit, že v poslední době šlo k zemi mnoho velkých stromů,“ napsala jedna z našich čtenářek. Co si o tom myslíte vy?  

zobrazit všechny
Řádková inzerce