Regionalní zpravodajský portál prostějovska.

Názory

Stalo se 26. června
26.06.2017 07:23

Dne 26. června zemřel britský král Jiří IV. Byl panovníkem Spojeného království Velké Británie a Irska a Hannoveru od smrti svého otce Jiřího III. (29. ledna 1820) do své smrti. Od roku 1811 až do nástupu na trůn, v době kdy jeho otec upadl do stavu nepříčetnosti, vládl jako princ regent. Jiří je připomínán především pro svůj extravagantní životní styl. Roku 1797 dosáhl tělesné hmotnosti přes 111 kg a roku 1824 používal korzet vyrobený pro obvod pasu 127 cm. Byl patronem nového životního stylu. Johna Nashe pověřil stavbou královského pavilónu v Brightonu a přestavbou Buckinghamského paláce a Jeffryho Wyatvilleho rekonstrukcí Windsorského hradu. Byl také iniciátorem vzniku Národní galerie a King's College v Londýně.

25.06.2017 08:18

Dne 25. června 1876 porazili bojovníci indiánských kmenů Lakotů, severních Šajenů a Arapahů americkou armádu v bitvě u Little Bighornu. Vojáky 7. kavalerie vedl podplukovník George Armstrong Custer. Indiáni útočili pod vedením náčelníka Oglalů Splašeného koně a náčelníka Hunkpapů Žluče. Střetnutí se pasivně zúčastnil rovněž duchovní vůdce Lakotů Sedící býk. Bitva skončila katastrofální porážkou Custerových oddílů. Jde o jedno z nejznámějších a nejkrvavějších střetnutí mezi indiány a bělochy, které bylo zvěčněno v řadě literárních děl, byť jeho reálný význam nebyl příliš velký. Jediný, kdo z Custerova oddílu bitvu přežil, byl kůň Komanč, který se později stal doživotním čestným členem nové 7. kavalerie a podle zvláštního rozkazu ho nikdo nesměl osedlat nebo na něm dokonce jezdit.

24.06.2017 08:23

Dne 24. června 1509 byl Jindřich VIII. korunován anglickým králem. Jindřich VIII. Tudor byl král Anglie, Irska a uchazeč o trůn Francie. Byl následníkem Jindřicha VII. a druhý anglický panovník z rodu Tudorovců. Byl významnou postavou anglické historie. I když větší část svého vládnutí strávil surovým potlačováním protestantské reformace, je známější pro politické spory s římskokatolickou církví. Tyto rozpory nakonec vedly k odloučení anglické církve, rušení klášterů a ustanovení anglického panovníka jako nejvyššího představeného církve v Anglii. Podporu panovníka získala reformace v Anglii za vlády jeho následníka Eduarda VI. a Alžběty I., když jeho dcera Marie přechodně obnovila v zemi vliv římskokatolické církve a papeže. Jindřich zajistil státoprávní spojení Anglie a Walesu. Je věhlasný tím, že měl postupně šest žen a dvě z nich byly jeho přičiněním popraveny.

23.06.2017 08:05

Dne 23. června 1894 byl v Paříži iniciatinou Pierre de Coubertina založen Mezinárodní olympijský výbor. Pierre de Coubertin, původním jménem Pierre de Frédy, byl francouzský pedagog a historik. Rostoucí mezinárodní zájem o starověké olympijské hry, podporovaný tehdejšími archeologickými nálezy v Olympii, jej přiměl k vytvoření plánu na oživení her, zakázaných v roce 394 n. l. Poprvé s návrhem vystoupil 25. listopadu 1892 na jubilejním zasedání Unie francouzských společností atletických sportů v amfiteátru pařížské Sorbony. Ohlasu se nedočkal. Aby svůj plán zpopularizoval, zorganizoval 16. - 25. června 1894 mezinárodní Kongres pro obnovení olympijských her v Sorbonně v Paříži. Zúčastnilo se jej 79 delegátů ze 49 svazů a klubů zastupujících 12 zemí. Češi zde nebyli. Na tomto kongresu navrhl znovu zavést olympijské hry. Kongres dne 20. června s návrhem souhlasil a 23. června odsouhlasil složení řídícího orgánu - Mezinárodního olympijského výboru (MOV), on sám se stal jeho generálním tajemníkem. MOV rozhodl, že první olympijské hry po patnácti stoletích se budou konat v Aténach v Řecku a následně každé čtyři roky.

22.06.2017 06:28

Dne 22. června 1633 italský vědec Galileo Galilei odvolal před inkvizičním soudem Koperníkovo učení, že Země se točí kolem Slunce. Galileo Galilei byl toskánský astronom, filosof a fyzik těsně spjatý s vědeckou revolucí. Mezi jeho úspěchy řadíme vylepšení dalekohledu, rozmanitá astronomická pozorování, první z Newtonových zákonů pohybu a účinnou podporu Koperníka. Často je uváděn jako „otec moderní astronomie“. Dne 22. června 1633 inkvizice konala závěrečné slyšení Galilea, jemuž bylo tehdy 69 let a žádal o slitování s poukazem na svůj „politovánihodný stav tělesné indispozice“. Galileo udělal vše, co po něm církev žádala a byl odsouzen a potrestán doživotním vězením. Ačkoliv v případu zasedalo 10 kardinálů inkvizitorů, rozsudek nesl podpisy jen sedmi z nich.

21.06.2017 07:31

Dne 21. června 1621 bylo na Staroměstském náměstí v Praze popraveno 27 účastníků českého stavovského povstání. České stavovské povstání v letech 1618–1620 bylo povstání českých stavů proti panování Habsburků. Spojily se v něm náboženské spory s mocenskými rozpory mezi stavy a králem. Povstání nakonec vyvrcholilo po několika bitvách střetnutím na Bílé hoře, ve kterém byly stavy poraženy. Ačkoli se pak pozice Habsburků v českém státě upevňovala, spustila rebelie českých stavů mnohem vážnější konflikt, třicetiletou válku. 

20.06.2017 06:34

Dne 20. června 1837 nastoupila na britský trůn královna Viktorie. Byla královnou Spojeného království Velké Británie a Irska a první císařovnou Indie. Doba její vlády trvala 63 let a sedm měsíců, což je druhé nejdelší období vlády britského panovníka. Tato doba bývá označována jako viktoriánské období a je charakteristická bouřlivým průmyslovým, politickým, vědeckým a vojenským rozvojem britských území. Ačkoli Viktorie nastoupila na trůn v době, kdy byla Británie zavedenou konstituční monarchií a panovník uplatňoval svůj vliv nepřímo přes doporučení předsedy vlády, byla královna stále velmi důležitým symbolem. Období její vlády bylo poznamenáno velkým rozšířením britského impéria, které v té době dosáhlo svého vrcholu a stalo se hlavní politickou silou světa té doby. Pro svých devět dětí a 42 vnoučat dohodla manželství po celé Evropě, a proto pak byla později nazývána evropskou babičkou. Současná britská královna Alžběta II. je Viktoriinou prapravnučkou.

19.06.2017 08:55

Dne 19. června fotograf Jan Kříženecký otevřel svůj filmový Pavilon českého kinematografu. Jan vystudoval architekturu na ČVUT v Praze. Po studiích se stal revidentem stavebního úřadu města Prahy. Díky své zálibě ve fotografování byl městským archívem požádán o fotodokumentaci starých a historicky cenných domů, ulic a dalších památek pro jejich soupis před likvidací v rámci asanace staré Prahy. Celkem tak pořídil v letech 1902 – 1915 asi čtyři tisíce fotografií staré Prahy. Když v prosinci 1896 spatřil v hostinci U saského dvora v Hybernské ulici v Praze filmovou produkci z dílny bratrů Lumièrových, byl získán pro nové umění. Techniku kinematografu začal studovat nejprve teoreticky, pak získal z Francie kinematografický přístroj a šest kotoučů neexponovaného filmu. Se svým bývalým spolužákem Josefem Františkem Pokorným zakoupili kameru a založili první českou výrobnu filmů. Dne 19. června 1898 mohl Kříženecký již předvést své první filmy na výstavě architektury a inženýrství na pražském výstavišti ve Stromovce. První film ukazoval záběry ruchu na dnešním náměstí Míru, druhý tehdejší časový signál - ránu z děla na pražských hradbách, třetí přímo dění na výstavišti. První promítací sál na Výstavišti byl nazván divadlo Uranie. Dalšími sály s jeho pravidelnou projekcí se stala kavárna Louvre na Národní třídě a bio Světozor ve Vodičkově ulici.

Další články:

 
Firemní noviny
FixArt je specialista na webdesign

Máme v hlavě komplexní řešení od A do Z.

Napsali jste nám

Potřebují se zbavit starého harampádí, kartonových krabic či jiného nepořádku? Není nic jednoduššího, než vše vyhodit u kontejnerů na separovaný odpad. A možná mají ještě prima pocit, že vlastně třídí! Co na tom, že jejich nepořádek musí někdo jiný uklidit...

Poblíž křižovatky Rumunské a Krokovy ulice někdo vyhodil do kontejneru na papír velkou prázdnou krabici, která kontejner celý zaplnila, několik dalších pak rozmístil na chodník kolem. Po dvou dnech, zcela podle pravidla, že kde je malá hromada nepořádku, hned do ní někdo něco přidá, sem přibyla stará vyhozená sedačka, hromádka bioodpadu a dvě pneumatiky. Tak máme hezký výhled z okna. Vždycky mě to docela vytočí, protože já s každou maličkostí letím do sběrného dvora. Myslíte, že se někdy naučíme udržovat prostředí kolem sebe hezké?

O. N.

Když nic jiného, upozorní vás na to vrčení techniky. V okolí Mozartovy ulice a v Rumunské nedávno ořezali stromy a v těchto dnech pracovníci firmy ASA likvidují větve pomocí štěpkovačky. Chvilka hluku, a následně je všude kolem pořádek.

Blanka S. 

Kácení stromů vždy vzbuzuje pozornost obyvatel a většinou i negativní reakce. Stejně tomu bylo v minulých dnech, kdy musely být kvůli kanalizaci vykáceny naprosto zdravé a vzrostlé lípy v Komenského ulici. Podle sdělení mluvčí radnice Jany Gáborové zde budou vysázeny opět lípy velkolisté a půjde o stromy, které budou mít ve výšce 1,3 metru obvod kmene minimálně 18 centimetrů.

„Je to sice velmi krásné, ale takové mladé stromky s malou korunou nemohou ve městě nahradit vzrostlé a velké koruny s množstvím zelených listů. Prostějov patří mezi velmi prašná města a kácení vzrostlé zeleně zdejšímu ovzduší určitě neprospívá. Mám pocit, že v poslední době šlo k zemi mnoho velkých stromů,“ napsala jedna z našich čtenářek. Co si o tom myslíte vy?  

zobrazit všechny
Řádková inzerce