Regionalní zpravodajský portál prostějovska.

Aktuálně

Názory

Stalo se 23. října
23.10.2017 07:58

Dne 23. října 1526 zvolil český sněm jednomyslně Ferdinanda I. Habsburského králem, čímž započala takřka 400letá habsburská vláda nad českými zeměmi. Ferdinand I. Habsburský byl římskoněmecký král, římský císař, český a uherský král a rakouský arcivévoda. Jeho rodiči byli Habsburk Filip I. Sličný a španělská infantka Jana Šílená. Starší bratr Karel V. se stal roku 1516 španělským králem a 1519 římským císařem. Ferdinandovou manželkou byla česká a uherská princezna Anna Jagellonská. Měli spolu patnáct dětí, mimo jiné Ferdinandova nástupce Maxmiliána II. Zájemců o českou korunu bylo ovšem více, vedle polského krále a litevského knížete Zikmunda I. Starého, nejbližšího mužského příbuzného Ludvíka Jagellonského, se v pozdějších písemných pramenech objevují dokonce i jména předních českých politiků té doby: Zdeňka Lva z Rožmitálu a Vojtěcha z Pernštejna. Jednoznačně nejsilnější pozici měl Ferdinand Habsburský. V Čechách část šlechty odmítala uznat dědické nároky Ferdinandovy manželky. Zemské stavy si ještě od Vladislava Jagellonského vymínily, že sňatek Ferdinanda a Anny musí potvrdit zemský sněm a tím mít poslední slovo při výběru budoucího možného vládce. Ferdinand se tuto kličku pokusil obejít několika způsoby. Nejdříve žádal Karla V., aby mu udělil české země v léno, což ale římský císař udělat nemohl. Proto se tedy pokusil o český trůn ucházet na základě dědického principu, nakonec ale musel přistoupit na svobodnou volbu nového panovníka na mimořádném sněmu. Na něm byl 23. října 1526 Ferdinand s podporou skupiny šlechticů, v jejichž čele stál Adam I. z Hradce, zvolen českým králem především kvůli zoufalému stavu státní pokladny. Určitý vliv měla i prestiž habsburského rodu a vyšší šlechtě byl určitě sympatický Ferdinandův postoj k městskému stavu. Část panstva byla také nespokojena s dosavadní slabou královskou mocí. Konečně nebylo možné opomenout tureckou hrozbu, která po bitvě u Moháče vyvstala jako velmi reálná. Součástí volby byl Ferdinandův slib, že bude dodržovat kompaktáta, bude respektovat svobodu českých stavů a přenese své sídlo do Prahy.

23.10.2017 07:55

Takzvaný protidrogový vlak REVOLUTION TRAIN již poněkolikáté vyráží na turné a vůbec poprvé zastaví i v Prostějově. Jde o speciálně upravenou a vybavenou stříbrnou vlakovou soupravu, v jejímž interiéru návštěvníci projdou 5D projekcí, která ukazuje hrozby závislostí a vede k zamyšlení o hodnotě lidského zdraví. Vnitřní design vlaku svou konstrukcí odpovídá křehkosti a genialitě lidského těla a kontrastuje s vnější „ocelovou agresí“. Nejsložitější živý stroj, lidské tělo, v kombinaci s nejmodernější technologií se jeví jako ideální spojení pro tento interaktivní projekt zacílený na lidské smysly.

22.10.2017 10:01

Dne 22. října 1895 došlo k železniční nehodě na nádraží Montparnasse.Vlak železniční společnosti Fer Chemins de l'Ouest z Granville do Paříže nezastavil na plánovaném místě na pařížském nádraží Gare Montparnasse, ale pokračoval v jízdě až k nárazníku, přes nástupiště a prorazil skleněnou stěnu železniční stanice. Ve vlaku bylo 131 cestujících a pět členů posádky. Vlak cestou nabral asi deset minut zpoždění a na nádraží Montparnasse měl dorazit v 15:55 hod. Strojvedoucí Guillaume-Marie Pellerin, s devatenáctiletou profesionální praxí, se rozhodl použít záchrannou brzdu na stlačený vzduch značky Westinghouse, která však nefungovala (byla odpojená, aby se šetřily brzdové destičky). Musel tedy použít pouze brzdu lokomotivy a ve vozech mechanickou ruční brzdu. Rychlost soupravy však byla příliš vysoká a náhradní brzdy byly použity na poslední chvíli a příliš pozdě. V 16:00 parní lokomotiva prorazila skleněné okno stanice a půlmetrovou zeď terasy a spadla na tramvajovou zastávku o deset metrů níže na Place de Rennes. Zůstala šikmo opřená o zeď jako žebřík. Jen těsně minula právě projíždějící tramvaj. Dvanáct vagónů se 131 cestujícími zůstalo nevykolejených nahoře ve stanici. Pellerin společně s topičem seskočili z lokomotivy ještě dříve než projela zdí. Mezi cestujícími a posádkou vlaku bylo pět vážně zraněných osob - dva cestující, jeden topič a dva zaměstnanci železnice. Venku na ulici zemřela prodavačka novin Marie-Augustine Aguilardová – zabil ji kus padajícího zdiva. Lokomotiva zůstala z nádražní budovy viset čtyři dny než se technikům podařilo ji vyprostit. Tato akce způsobila obrovský příliv zvědavých lidí. Záběr lokomotivy měla možnost pořídit celá řada fotografů. Záběr, který stál na hranici reality a fikce. Odborníci se domnívají, že právě tento výjev dal ve fotografickém umění vzniknout úplně novému stylu - surrealismu.

22.10.2017 09:23

obec                                                                                                           účast

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Alojzov                ANO 22,22%         ODS 20,13%            Piráti 12,5%            70,73%

Bedihošť              ANO 26,71             KSČM 23,47            SPD 15,64               63,19

Bílovice-Lutotín    ANO 30,18             KSČM 14,54            SPD 13,81               64,73

Biskupice             ANO 25,95            KSČM 18,32             SPD 14,50               55,46

Bohuslavice          ANO 22,45            KDU-ČSL 16,52        SPD 15,25               62,77

Bousín                 KSČM 20,89          SPD 16,41               ANO 14,92               62,62

Brodek u Konice   ANO 31,30            SPD 15,65               KDU-ČSL 03,04         66,19

Brodek u Prost.    ANO 30,83            SPD 16,33               KSČM 9,31               53,59

Březsko               ANO 32,43            KDU-ČSL 15,31        SPD 11,71               62,36

Budětsko             ANO 28,15            SPD 16,99               KDU-ČSL 15,53        62,84

Buková               ANO 20,71             KSČM 19,52            KDU-ČSL 14,79        64,39

22.10.2017 09:18

Jednoznačným vítězem letošních parlamentních voleb se stalo hnutí ANO. V rámci celé České republiky získalo 29,64 % hlasů, v Olomouckém kraji dalo tomuto hnutí hlas 31,39 % voličů, v rámci někdejšího okresu Prostějov je volilo 15 516 voličů, což je 29,42 %. V samotném Prostějově pak dalo důvěru ANO 30,19 procent voličů.

21.10.2017 08:12

Dne 21. října 1520 Magalhães objevil Magalhãesův průliv. Fernão de Magalhães byl portugalský mořeplavec, který sloužil španělské koruně. Jeho jméno nese například Magalhãesův průliv nebo také galaxie Velký a Malý Magellanův oblak. Důkaz o kulatosti Země přinesla výprava, již Magalhães vedl a která ve službách španělského krále Karla V. obeplula poprvé celou zeměkouli. Z pěti lodí po třech letech obeplutí zeměkoule dokončila jen jedna, (Victoria), sám Magalhães zahynul (pravděpodobně rukama domorodců) na Filipínách. V době, kdy Magalhães se svými námořníky uskutečňoval nebezpečnou výpravu, se Španělé zaměřili na dobývání nově objevené Severní Ameriky.

21.10.2017 08:10

Rada města Prostějova odsouhlasila zařadit do návrhu rozpočtu města na rok 2018 celkovou částku 25,76 milionu korun, jako úhradu prokazatelné ztráty v městské hromadné dopravě. O úhradě budou následně rozhodovat zastupitelé při schvalování rozpočtu města.

Další články:

 
Firemní noviny
FixArt je specialista na webdesign

Máme v hlavě komplexní řešení od A do Z.

Napsali jste nám

Potřebují se zbavit starého harampádí, kartonových krabic či jiného nepořádku? Není nic jednoduššího, než vše vyhodit u kontejnerů na separovaný odpad. A možná mají ještě prima pocit, že vlastně třídí! Co na tom, že jejich nepořádek musí někdo jiný uklidit...

Poblíž křižovatky Rumunské a Krokovy ulice někdo vyhodil do kontejneru na papír velkou prázdnou krabici, která kontejner celý zaplnila, několik dalších pak rozmístil na chodník kolem. Po dvou dnech, zcela podle pravidla, že kde je malá hromada nepořádku, hned do ní někdo něco přidá, sem přibyla stará vyhozená sedačka, hromádka bioodpadu a dvě pneumatiky. Tak máme hezký výhled z okna. Vždycky mě to docela vytočí, protože já s každou maličkostí letím do sběrného dvora. Myslíte, že se někdy naučíme udržovat prostředí kolem sebe hezké?

O. N.

Když nic jiného, upozorní vás na to vrčení techniky. V okolí Mozartovy ulice a v Rumunské nedávno ořezali stromy a v těchto dnech pracovníci firmy ASA likvidují větve pomocí štěpkovačky. Chvilka hluku, a následně je všude kolem pořádek.

Blanka S. 

Kácení stromů vždy vzbuzuje pozornost obyvatel a většinou i negativní reakce. Stejně tomu bylo v minulých dnech, kdy musely být kvůli kanalizaci vykáceny naprosto zdravé a vzrostlé lípy v Komenského ulici. Podle sdělení mluvčí radnice Jany Gáborové zde budou vysázeny opět lípy velkolisté a půjde o stromy, které budou mít ve výšce 1,3 metru obvod kmene minimálně 18 centimetrů.

„Je to sice velmi krásné, ale takové mladé stromky s malou korunou nemohou ve městě nahradit vzrostlé a velké koruny s množstvím zelených listů. Prostějov patří mezi velmi prašná města a kácení vzrostlé zeleně zdejšímu ovzduší určitě neprospívá. Mám pocit, že v poslední době šlo k zemi mnoho velkých stromů,“ napsala jedna z našich čtenářek. Co si o tom myslíte vy?  

zobrazit všechny
Řádková inzerce