Regionalní zpravodajský portál prostějovska.

Názory

Stalo se 22. října
Dnes 10:01

Dne 22. října 1895 došlo k železniční nehodě na nádraží Montparnasse.Vlak železniční společnosti Fer Chemins de l'Ouest z Granville do Paříže nezastavil na plánovaném místě na pařížském nádraží Gare Montparnasse, ale pokračoval v jízdě až k nárazníku, přes nástupiště a prorazil skleněnou stěnu železniční stanice. Ve vlaku bylo 131 cestujících a pět členů posádky. Vlak cestou nabral asi deset minut zpoždění a na nádraží Montparnasse měl dorazit v 15:55 hod. Strojvedoucí Guillaume-Marie Pellerin, s devatenáctiletou profesionální praxí, se rozhodl použít záchrannou brzdu na stlačený vzduch značky Westinghouse, která však nefungovala (byla odpojená, aby se šetřily brzdové destičky). Musel tedy použít pouze brzdu lokomotivy a ve vozech mechanickou ruční brzdu. Rychlost soupravy však byla příliš vysoká a náhradní brzdy byly použity na poslední chvíli a příliš pozdě. V 16:00 parní lokomotiva prorazila skleněné okno stanice a půlmetrovou zeď terasy a spadla na tramvajovou zastávku o deset metrů níže na Place de Rennes. Zůstala šikmo opřená o zeď jako žebřík. Jen těsně minula právě projíždějící tramvaj. Dvanáct vagónů se 131 cestujícími zůstalo nevykolejených nahoře ve stanici. Pellerin společně s topičem seskočili z lokomotivy ještě dříve než projela zdí. Mezi cestujícími a posádkou vlaku bylo pět vážně zraněných osob - dva cestující, jeden topič a dva zaměstnanci železnice. Venku na ulici zemřela prodavačka novin Marie-Augustine Aguilardová – zabil ji kus padajícího zdiva. Lokomotiva zůstala z nádražní budovy viset čtyři dny než se technikům podařilo ji vyprostit. Tato akce způsobila obrovský příliv zvědavých lidí. Záběr lokomotivy měla možnost pořídit celá řada fotografů. Záběr, který stál na hranici reality a fikce. Odborníci se domnívají, že právě tento výjev dal ve fotografickém umění vzniknout úplně novému stylu - surrealismu.

Dnes 09:23

obec                                                                                                           účast

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Alojzov                ANO 22,22%         ODS 20,13%            Piráti 12,5%            70,73%

Bedihošť              ANO 26,71             KSČM 23,47            SPD 15,64               63,19

Bílovice-Lutotín    ANO 30,18             KSČM 14,54            SPD 13,81               64,73

Biskupice             ANO 25,95            KSČM 18,32             SPD 14,50               55,46

Bohuslavice          ANO 22,45            KDU-ČSL 16,52        SPD 15,25               62,77

Bousín                 KSČM 20,89          SPD 16,41               ANO 14,92               62,62

Brodek u Konice   ANO 31,30            SPD 15,65               KDU-ČSL 03,04         66,19

Brodek u Prost.    ANO 30,83            SPD 16,33               KSČM 9,31               53,59

Březsko               ANO 32,43            KDU-ČSL 15,31        SPD 11,71               62,36

Budětsko             ANO 28,15            SPD 16,99               KDU-ČSL 15,53        62,84

Buková               ANO 20,71             KSČM 19,52            KDU-ČSL 14,79        64,39

Dnes 09:18

Jednoznačným vítězem letošních parlamentních voleb se stalo hnutí ANO. V rámci celé České republiky získalo 29,64 % hlasů, v Olomouckém kraji dalo tomuto hnutí hlas 31,39 % voličů, v rámci někdejšího okresu Prostějov je volilo 15 516 voličů, což je 29,42 %. V samotném Prostějově pak dalo důvěru ANO 30,19 procent voličů.

21.10.2017 08:12

Dne 21. října 1520 Magalhães objevil Magalhãesův průliv. Fernão de Magalhães byl portugalský mořeplavec, který sloužil španělské koruně. Jeho jméno nese například Magalhãesův průliv nebo také galaxie Velký a Malý Magellanův oblak. Důkaz o kulatosti Země přinesla výprava, již Magalhães vedl a která ve službách španělského krále Karla V. obeplula poprvé celou zeměkouli. Z pěti lodí po třech letech obeplutí zeměkoule dokončila jen jedna, (Victoria), sám Magalhães zahynul (pravděpodobně rukama domorodců) na Filipínách. V době, kdy Magalhães se svými námořníky uskutečňoval nebezpečnou výpravu, se Španělé zaměřili na dobývání nově objevené Severní Ameriky.

21.10.2017 08:10

Rada města Prostějova odsouhlasila zařadit do návrhu rozpočtu města na rok 2018 celkovou částku 25,76 milionu korun, jako úhradu prokazatelné ztráty v městské hromadné dopravě. O úhradě budou následně rozhodovat zastupitelé při schvalování rozpočtu města.

20.10.2017 08:15

Dne 20. října 1740 nastoupila na rakouský trůn Marie Terezie. Marie Terezie z rodu Habsburků byla arcivévodkyní rakouskou, královnou uherskou a českou, markraběnkou moravskou atd. Byla jedinou vládnoucí ženou na českém trůně. Za její vlády došlo k mnohým reformám státní správy, armády a školství. Bývá označována také jako „císařovna Marie Terezie“, ale jako žena se nikdy nemohla stát vládnoucí císařovnou Svaté říše římské. Císařem byl 13. září 1745 zvolen její manžel František I. Štěpán Lotrinský, čímž se stala císařskou manželkou. Marie Terezie nezůstala jen dcerou císaře a císařovnou, ale stala se i matkou dvou císařů, Josefa II. a Leopolda II. Problémy na začátku své vlády měla nejen s okolními zeměmi, na něž si činila nárok, ale i uvnitř Rakouska, kde v některých oblastech nepovažovali za dobré, aby jim vládla žena. Během následujícího měsíce se situace v Rakousku uklidnila. Za panování Marie Terezie byly provedeny osvícenské reformy v řadě oblastí. V rámci správní reformy byla omezena zemská samospráva, vytvořena centralizovaná správa monarchie a státní správa byla profesionalizována. Bylo sjednoceno trestní právo v Rakousku a českých zemích, a to zákoníkem zvaným Constitutio Criminalis Theresiana (vešel v platnost roku 1768). Byly vytvořeny tereziánské katastry, soupisy půdy, domů a obyvatel. Tereziánský urbář z roku 1767 definoval vztahy mezi vlastníky půdy a jejich poddanými v Uhrách, což narazilo na ostrý odpor uherské šlechty. Poddanská a pozemková reforma, kterou navrhl a v několika zemích (Čechy, Dolní Rakousy, Morava, Štýrsko a Halič) provedl František Antonín Raab, se označuje jako raabizace (aboliční raabovská soustava, raabovský robotní svod nebo raabovský emfyteut). Část vrchnostenské půdy byla za poplatek rozdělena mezi rolníky, v rámci pilotního projektu byla roku 1775 rozdělena část půdy po zrušeném jezuitském řádu. Roku 1775 vydala Marie Terezie poslední robotní patent, který zmírnil robotní povinnost. Stát podporoval podnikání (textilní a sklářské manufaktury, papírny), zavedl celní unii a cla na ochranu před zahraniční konkurencí. Modernizovalo se obdělávání půdy a prosadily se brambory. Byla zavedena jednotná měna (1 tolar = 2 zlaté) a první papírové peníze (bankocetle) a sjednoceny míry a váhy. V roce 1751 byl vydán ohňový patent, stanovující průlomové zásady požární ochrany, zejména stavbu domů z nehořlavých materiálů a vybavení vesnic zvoničkami s nepřetržitou vartýřskou službou. Roku 1773 byl zrušen jezuitský řád, jezuité tím přišli i o dohled nad školstvím.

20.10.2017 08:13

Rada města Prostějova odklepla zadání výstavby dvojice venkovních posiloven Street Workout v Kolářových sadech a ve Vrahovicích formou výzvy jednomu zájemci, a to společnosti Clean4you s.r.o., Olomouc. Na přípravě výstavby venkovních posiloven město spolupracuje s Daliborem Nenálem (Street Workout Artists Group Prostějov) stejně tak, jak tomu bylo v případě výstavby Street Workoutu v Kostelecké ulici a dále s osadním výborem Vrahovice.

Další články:

 
Firemní noviny
FixArt je specialista na webdesign

Máme v hlavě komplexní řešení od A do Z.

Napsali jste nám

Potřebují se zbavit starého harampádí, kartonových krabic či jiného nepořádku? Není nic jednoduššího, než vše vyhodit u kontejnerů na separovaný odpad. A možná mají ještě prima pocit, že vlastně třídí! Co na tom, že jejich nepořádek musí někdo jiný uklidit...

Poblíž křižovatky Rumunské a Krokovy ulice někdo vyhodil do kontejneru na papír velkou prázdnou krabici, která kontejner celý zaplnila, několik dalších pak rozmístil na chodník kolem. Po dvou dnech, zcela podle pravidla, že kde je malá hromada nepořádku, hned do ní někdo něco přidá, sem přibyla stará vyhozená sedačka, hromádka bioodpadu a dvě pneumatiky. Tak máme hezký výhled z okna. Vždycky mě to docela vytočí, protože já s každou maličkostí letím do sběrného dvora. Myslíte, že se někdy naučíme udržovat prostředí kolem sebe hezké?

O. N.

Když nic jiného, upozorní vás na to vrčení techniky. V okolí Mozartovy ulice a v Rumunské nedávno ořezali stromy a v těchto dnech pracovníci firmy ASA likvidují větve pomocí štěpkovačky. Chvilka hluku, a následně je všude kolem pořádek.

Blanka S. 

Kácení stromů vždy vzbuzuje pozornost obyvatel a většinou i negativní reakce. Stejně tomu bylo v minulých dnech, kdy musely být kvůli kanalizaci vykáceny naprosto zdravé a vzrostlé lípy v Komenského ulici. Podle sdělení mluvčí radnice Jany Gáborové zde budou vysázeny opět lípy velkolisté a půjde o stromy, které budou mít ve výšce 1,3 metru obvod kmene minimálně 18 centimetrů.

„Je to sice velmi krásné, ale takové mladé stromky s malou korunou nemohou ve městě nahradit vzrostlé a velké koruny s množstvím zelených listů. Prostějov patří mezi velmi prašná města a kácení vzrostlé zeleně zdejšímu ovzduší určitě neprospívá. Mám pocit, že v poslední době šlo k zemi mnoho velkých stromů,“ napsala jedna z našich čtenářek. Co si o tom myslíte vy?  

zobrazit všechny
Řádková inzerce